Oulun hiippakuntaan valittiin tänään uusi piispa. Minullakin oli kunnia olla mukana Rovaniemellä pidetyssä kokouksessa kirkolliskokousedustajan roolissa äänestämässä piispasta. Luultavasti ainutkertainen tilaisuus elämässä, joten oli hieno kokemus saada osallistua piispanvaaliin.

Uudeksi piispaksi valittiin äänivyöryllä teol. tohtori, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Hän sai lähes 60 % annetuista äänistä, eli 597 ääntä. Vastaehdokkaista Niilo Pesonen sai 261 ääntä ja Jukka Hautala 145 ääntä. Rovaniemen rovastikunnassa, jossa itse äänestin, jakauma oli vielä selkeämpi Keskitalon hyväksi. Osittain Keskitalon kannatukseen Lapissa voi toki vaikuttaa se, että hän syntyjään lappilainen, kotoisin Tornion Karungista.

Minäkin äänestin Keskitalon valinnan puolesta. Hänen kampanjansa on yhdistänyt hyvinkin erilaisia kirkon ryhmittymiä mm. yli herätysliikerajojen. Onkin tärkeää, että kaikilla herätysliikkeillämme on toimintavapaus eikä niitä syrjitä kansankirkossamme. Piispalla on oltava laaja sydän kaikkia herätysliikkeitä kohtaan. 

Keskitalon valintaa voi pitää myös kannanottona perinteisen kristillisen avioliittokäsityksen puolesta. Kun mm. avioliittolakia muutettiin, piti Keskitalo kirkon opillista linjaa selkeästi esillä - samalla kun entinen arkkipiispa Mäkinen ja entinen Helsingin piispa Askola liputtivat julkisesti kirkon ja Raamatun oppien vastaisen avioliittokäsityksen puolesta.

Voimakkaasti liberaaliteologian painotuksilla Oulun piispanvaalissa kampanjoineen Hautalan kannatus jäi yllättävän vaatimattomaksi. Tätä voinee pitää selkeänä viestinä siitä, että pohjoisen kristillisyys, Lars Leevin maakunta, ei edelleenkään lähde kovin helposti mukaan ajan tuuliin, kun on kyse kristillisen arvopohjan perustasta.