Oulun hiippakunnan tiedotteen mukaan olen tullut valituksi jatkokaudelle kirkolliskokoukseen 2016-20. Kiitän lämpimästi kaikkia minua tukeneita. Jatkan työtä pyrkien tiedostamaan puutteeni ja tietoisena siitä, että Herra on ennenkin käyttänyt valtakuntansa työssä puutteellisia työkaluja. Koetan pitää ääntä kristillisten perusarvojen ja etenkin pohjoisen puolesta, ollen nyt ainoa Lapin edustaja saamelaiskäräjien edustajien lisäksi. - Hiippakuntavaltuustoon listaltamme tulivat valituksi Aino Kulpakko, Jarmo Kähkönen ja Ritva Lampela.

* * * 

Jo vaalien tuloksia odotellessani halusin – riippumatta siitä, miten itselleni näissä vaaleissa käy – kiittää kaikkia minua tukeneita ja kannustaneita ihmisiä. Ajattelin, että olen valmis jatkamaan työtäni, mutta jos putoan, niin sitten tuumisin, että helpommalla pääsen ja tarkoitus on silloin minun keskittää voimiani muihin asioihin.

Aiempiin vaaleihin nähden uusi ehdokaslistamme ”Pohjantähden alla – Keskusta ja sitoutumattomat” syntyi nopealla aikataululla lähes tyhjästä, kun ehdokkaiden aluekohtaisista kiintiöistä ei päästy yhteisymmärrykseen eräiden Oulun seudulla listaa koonneiden tahojen kanssa. Uusi listamme koostui Lapin/Peräpohjolan alueen seurakuntatoimijoista. Kuuluu puhutun, ettei meillä ole mahdollisuutta kerätä kannatusta. Kiitän kaikkia ehdokkaita, jotka tulivat mukaan. Kaikissa vaaleissa jokainen ehdokas on arvokas, riippumatta saamastaan äänimäärästä. Jokainen, joka rohkenee antaa nimensä käyttöön vaaleihin, on omalta osaltaan rakentamassa sitä yhteisöä, joka vaaleja käy.

Erityisesti kiitän listamme asiamies Mirja Stålnackea uutterasta työstä monissa vaalien käytännön järjestelyissä, samoin piiritoimistojen työntekijöitä Kai Puroa ja Pekka Lehtoa listan keräämisestä.

Ehdokaslistaltamme kirkolliskokoukseen ei tullut valituksi muita kuin minä. Tämä on harmillista, koska olin arvioinut, että meillä on mahdollisuus kahteen paikkaan. Toisaalta hiippakuntavaltuustoon, jotka valittiin siis samoissa vaalikokouksissa, saimme pieneltä ja vähäväkisten alueiden ehdokkaista koostuneelta listaltamme peräti kolme ehdokasta valituksi. Heistä Aino Kulpakko ja Ritva Lampela ovat minulle entuudestaan tuttuja; Aino on Pelkosenniemen seurakunnan entinen diakonissa ja keskustanaisten aktiiveja. Ritva Lampelan taas tunnen mm. siitä, että hän työskentelee Paavo Väyrysen avustajana EU-parlamentissa.

* * *

Tuloksia odotellessani laskin, monissako julkisissa vaaleissa olen itse ollut mukana? Henkilökohtaisesti olen ollut ehdokkaana seurakuntavaaleissa Kemijärvellä 2006 ja 2010 sekä Rovaniemellä 2014, kunnallisvaaleissa Kemijärvellä 2008 ja 2012, kirkolliskokouksen maallikkojäsenen vaaleissa Oulun hiippakunnassa 2008, 2012 ja nyt 2016 sekä Pohjolan Osuuspankin edustajiston vaaleissa 2014. – Lukuun ottamatta ensimmäisiä kirkolliskokousvaalejani 2008 olen aina tullut valituksi. (Ellei lasketa mukaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaaleja, joihin opintojen loppuvaiheessa annoin nimeni ”listan täytteeksi” tuohtuneena siitä, että moni keskustalainen ei suostunut antamaan nimeään ehdokaslistalle, mitä pidin tuossa tilanteessa velvollisuutena. Sain kaksi ääntä, joista toinen oli oma.)

Vaalityöntekijän roolissa olen ollut sitten enemmänkin. Varmasti olen tehnyt enemmän vaalityötä toisille kuin itselleni. En sano tätä esittääkseni vaatimatonta, vaan todetakseni vain sen, että yhteiskunnallisissa asioissa voi vaikuttaa muutenkin kuin työntymällä aina itse ehdokkaaksi. Että on tässä aika kasa mainoksia suunniteltu, ihmisiä puhutettu ja teltoilla seisoskeltu.

Ensimmäiset julkiset vaalini, joiden vaalityöhön osallistuin, olivat kunnallisvaalit syksyllä 2000, kun äitini oli ehdokkaana Kemijärvellä. Sittemmin olen myöhemmissä kunnallisvaaleissa ollut keräämässä ehdokkaita ja tekemässä vaalityötä useille henkilöille, Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Vuonna 2003 olin Lapissa eduskuntavaaleissa Päiviö Karttusen vaalikampanjassa mukana. Vuonna 2007 olin Paavo Väyrysen kampanjassa ja tuin myös ystäväni Susanna Viitalan (Junttila) kampanjaa. Vuonna 2011 ja 2015 olin tekemässä Eeva-Maria Maijalasta kansanedustajaa. Olen ollut tukemassa eri tehtävissä myös Paavo Väyrysen ja Katri Kulmunin eduskuntavaalityötä ja pienemmissä rooleissa myös muita kampanjoita sekä puolueen yhteistä vaalityötä.

EU-vaaleissa olin 2004 ja 2014 Paavon tukijana, jälkimmäisissä vaaleissa tukiyhdistyksen varapuheenjohtajana. Vuoden 2009 EU-vaaleissa tuin Anneli Jäätteenmäkeä. Useiden muidenkin ehdokkaiden mainoksia olen EU-vaaleissa ollut jakamassa ja vaalitilaisuuksia järjestämässä.

Puolueen sisäisissä vaaleissa olen aikanaan ollut Keskustanuorten liittokokousten kampanjoissa keskeisissä tehtävissä tukemassa aikanaan Katri Kulmunia liittohallitukseen, Antti Kurvista ja myöhemmin Sallamaarit Markkasta liiton puheenjohtajaksi. Keskustan puoluekokouksissa olen ollut toki tukemassa lukuisia henkilöitä, mutta merkittävällä tavalla kampanjaa rakentamassa olen ollut Turun puoluekokoukseen, kun Katri oli ehdolla Keskustan varapuheenjohtajaksi.
Lisäksi olen pari kertaa kerännyt Koillismaan Osuuskaupan vaaleihin ehdokaslistaa ja toiminut listan asiamiehenä. Rovaniemellä olen tukenut Susannan valintaa Osuuskauppa Arinan vaaleissa.