IMG_1539-normal.jpg

Olen pidättäytynyt kunnallispolitiikkaamme liittyviä henkilövalintoja koskettelevista syvällisemmistä kannanotoista kuluneen vuoden aikana. Kun Kemijärvellä sain vaalien alla niin paljon palautetta, että ”lopettakaa se riitely”, ja kun luottamuspaikkajako meni niin kuin meni viime talvena, niin ajattelin olla hiljaa ja katsella asioiden kehittymistä. Ymmärränkin sen ajattelutavan, että monet ihmiset olivat kyllästyneitä Kemijärven kunnalliselämän ympärillä vellovaan kielteiseen keskusteluun.

Kuitenkin uskon, että äänestäjäni haluavat minun puolustavan laillisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Siksi on jälleen aika ottaa kantaa tämäntyyppisiin kysymyksiin.

Viime torstaina, 6.2.2014, käyty valtuuston kokous on herättänyt vilkasta keskustelua niin sosiaalisessa mediassa, nettipalstoilla kuin varmaan ihmisten puheissa muutenkin. Lapin Kansa näytti siirtyneen uuden ajan journalismiin, jossa myös Facebookissa käydyt keskustelut pääsevät lehtiuutisoinnin kohteeksi. Minulla ei luonnollisestikaan ole mitään tätä vastaan. Keskustelusta oli toki otettu vain hyvin lyhyitä otteita, mikä rajallisen tilan vuoksi on ymmärrettävää. Laajemman kokonaiskuvan synnyttämiseksi päätin kirjoittaa tämän artikkelin.

Kokouksen kulusta

Lapin Kansan tämän päivän artikkelissa 12.2.2014 oli otsikkona ”Miksi valtuusto mokasi vaalit?”

Valtuuston kokouksessa oli asialistalla mm. puheenjohtajiston valinta. Valtuutettu Tarja Perälä esitti, että vaali tulee käydä suljetuin umpilipun. Sekä kuntalain että valtuuston työjärjestyksen mukaan näin tulee menetellä, jos yksikin valtuutettu sitä vaatii. Oltiinpa vaalin hyvyydestä tai huonoudesta mitä mieltä tahansa, niin lakia tulee noudattaa.

Suljettu lippuäänestys ei edellytä erillisiä henkilöesityksiä. Kelvollisia nimiä äänestyksessä ovat silloin kaikki ne, jotka ovat vaalikelpoisia valittavana oleviin tehtäviin.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Nivala asettui kuitenkin lain yläpuolelle ja kieltäytyi pitämästä äänestystä. Huomautin asiasta työjärjestyspuheenvuorossa ja kehotin tarkistamaan, mitä laki asiasta sanoo. Tämä ei kuitenkaan johtanut mihinkään. Jouduin jättämään eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Tukea menettelyynsä Heikki Nivala sai valtuuston ensimmäiseltä varapuheenjohtajalta, vasemmistolaiselta Juha Pikkaraiselta.

Puheenvuorossani (jonka sanamuodon tarkistin kokouksen ääninauhalta) koetin neuvoa valtuuston puheenjohtajaa tarkalleen ottaen seuraavin sanoin:

”Niin, arvoisa puheenjohtaja, ajattelin, että en tässä puheenvuoroa ota, mutta katsokaapa tarkasti: Jos täällä on tehty esitys suljetusta äänestyksestä, että tämä kokous ei sitten sattuisi menemään valituksella nurin. Jos yksikin henkilö on sitä vaatinut, niin miten silloin tulee menetellä?”

Valtuustossa käytettyjä puheenvuoroja

Tarja Perälä koetti myös tuoda oikean version laintulkinnasta esiin vielä työjärjestyspuheenvuorossaan. Keskustelu asiakohdan loppupuolella kävi mm. seuraavasti: (jälleen nauhalta tarkistettuna)

Heikki Nivala: ”Kuntalain 60 pykälä, vaalin päätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä. Totean, että nuo äsken luettelemani henkilöt, ja on ehkä nyt, kun tässä käytiin tämmöinen pieni keskusteluepisodi, niin syytä vielä luetella uudestaan, ettei pääse unohtumaan. Puheenjohtajaksi allekirjoittanut, ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Pikkarainen, toinen varapuheenjohtaja Esa Kangas, kolmas varapuheenjohtaja Markku Harju, neljäs varapuheenjohtaja Pirkka Aalto. Totean, että henkilöt on tulleet valituksi valtuuston puheenjohtajistoon. [Nuija paukahtaa.] Kohta on loppuunkäsitelty. [Nuija paukahtaa.]”

”Aha! Täällä on puheenvuorojakin! Onko nämä työjärjestykseen kuuluvia puheenvuoroja vai mihin nämä liittyy? Työjärjestykseen? Aha, noniin. Annetaanpas sitten puheenvuorot. Kerkelä Mauno ensin otetaan.”

Tarja Perälä: Minulla oli kyllä ensin.” (Naisääni: ”Tarjalla oli ensin.”)

Heikki Nivala: ”Noniin.”

Mauno Kerkelä: ”Kumpi nyt puhuu?”

Tarja Perälä: ”Minä. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Pyysin tämän puheenvuoron ennen kuin sinä rupesit nuijimaan. Minä pyysin ensimmäisen puheenvuoron suljettua lippuäänestystä, jolloinka me 35 ollaan täällä tarjolla eri paikkoihin. Ja tuota sen jälkeen tehtiin esitystä näistä henkilöistä tiettyihin nimettyihin paikkoihin. Elikkä jos tätä minun tekemääni esitystä ei sitten suljettua lippuäänestystä oteta käytäntöön, niin jätän sitten tähän pykälään eriävän mielipiteen.”

Heikki Nivala: ”Merkitään valtuutettu Tarja Perälän eriävä mielipide tähän kohtaan. Sitten Kerkelä Mauno.”

Mauno Kerkelä: ”Joo, herra puheenjohtaja, voimakkaasti samaa mieltä tästä asiasta kuin Juha Pikkarainen tuossa aikaisemmin käytti. Ja toivoisin – käytän toisen kerran sanaa – että voimakkaasti rauhoittuisimme ja hyvään alkuun on viime vuonna lähtenyt tämä kotikaupunkimme kehittäminen. Näiden puheenjohtajien johdolla, jotka kutsuin vuosi sitten tuonne parvelle. Eikä se sinänsä ole ongelma, että neljä varapuheenjohtajaa, naapurikaupungissa on kolme varapuheenjohtajaa. Rauhotutaan ja meillä on puheenjohtajat valittu.”

Janne Kaisanlahti: ”Menettelytavan ja valtuuston puheenjohtajan harjoittaman tulkinnan osalta jätän eriävän mielipiteen.”

Heikki Nivala: ”Merkitään pöytäkirjaan. Lea Soppela.”

Lea Soppela: ”Arvoisa puheenjohtaja, kysyisin, että eikö henkilövalintoja lukuun ottamatta esityksiä aina pidä kannattaa. Että siltäkin osin tuohon Tarja Perälän esitykseen, niin eihän sitä edes kukaan kannattanutkaan.”

Viimeksi mainittu valtuutettu Lea Soppelan puheenvuoro kumosi jo itse itsensä. Perälän esityshän koski juuri henkilövaalia, eli yhden henkilön tekemä esitys riitti ilman erillisiä kannatuspuheenvuoroja.

Vahinkoja voi tietysti sattua kenelle tahansa, mutta minun on hyvin vaikeata uskoa, että niin pitkään vastuullisia luottamustehtäviä hoitaneet ja niin monin tavoin ansioituneet henkilöt kuin Heikki Nivala ja Juha Pikkarainen olisivat tietämättömiä tällaisesta kokoustekniikan alkeisiin kuuluvasta seikasta. Varsinkin kun tästä useita kertoja huomautettiin.

Olletikin, kun henkilövalinnoista ja erinäisistä muotoseikoista johtuvilla valituksilla ja oikaisuvaatimuksilla on kaadettu useita kokouksia Kemijärvellä jo monien vuosien ajan, niin näissä asioissa pitäisi olla hyvin tarkkana. Ei ole valtuuston arvovallalle sopivaa, että vuodesta toiseen tehtaillaan jatkuvasti laittomia päätöksiä – varsinkaan jos niitä tehdään tahallaan sen pelossa, että mahdollisessa äänestyksessä syntyisi lopputulos, joka ei miellytä kokousta johtavia tahoja.

Tietysti olisi mukavaa, että kokouksien henkilövalinnat sujuisivat yksimielisesti. Mutta lakia on aina kunnioitettava.

Pitäjänneuvoksen äänestysohje

Siitä, millä tavalla kaupunginvaltuustoa on kuluneen vuoden ajan johdettu, riittänee kertomaan seuraava esimerkki samaisesta 6.2. pidetystä valtuuston kokouksesta.

Käsiteltiin kaupungin sähköyhtiöiden omistajapoliittisen työryhmän esitystä sähkö- ja lämpöyhtiöiden yhdistämisselvityksen tekemisestä.

Asiasta jouduttiin käymään äänestys. Meillä äänestysmenettely tapahtuu siten, että puheenjohtaja lukee ääneen jokaisen valtuutetun nimen ja kukin valtuutettu vuorollaan sen jälkeen vastaa JAA tai EI (tai on hiljaa, mikä merkitsee äänestyksestä pidättäytymistä).

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat mm. puheenjohtaja Heikki Nivalan kannattama kaupunginhallituksen esitys sekä Markku Harjun tekemä vastaesitys. Äänestyksen kuluessa tuli vuoroon aikanaan aakkosjärjestyksen mukaan konkarivaltuutettu, pitäjänneuvos Mauno Kerkelä. Hän äänesti EI, eli vastoin Heikki Nivalan edustamaa kantaa.

Tämän jälkeen puheenjohtaja Nivala hiljeni hetkeksi ja yleisön joukosta kuuluu naurahdusta. Sen jälkeen Nivala sanoi puheenjohtajana: ”Hallituksen esitys oli JAA ja tuota…” Sen jälkeen yleisöstä kuului: ”Se antaa ohjeita!” Tämän jälkeen Nivala häkeltyneenä keskeytti ohjeistuksensa ja jatkoi nimiluettelon lukemista.

Tämäkin löytyy valtuuston ääninauhatallenteelta, jos minua ei muuten uskota.

On täydellisen ennenkuulumatonta, että valtuuston puheenjohtaja alkaa käskeä valtuutettuja kesken äänestystä, olivatpa nämä kuinka hänelle kuuliaisia tahansa. Toki valtuuston puheenjohtajalla on oikeus omiin mielipiteisiinsä, mutta silloin, kun hän johtaa äänestystä, hänen täytyy toimia ehdottoman puolueettomasti. Heikki Nivala on ennenkin harjoittanut johdattelevaa puhetapaa äänestystoimituksia pitäessään, mutta viimekertainen oli todella kaiken huippu!

Varjelkoon, jos minä olisin puheenjohtajana moista menettelyä harjoittanut! Täällä huudettaisiin silmät ja suut täyteen, kuinka jyrään päätöksiä ja johdattelen kokouksen kulkua!

Ajatuksia Kemijärven kunnalliselämästä

Vuosi sitten talvella kannatin loppuun asti uusien kasvojen valintaa kunnallishallinnon ykköspaikoille. Ihmisten muutostahto oli tullut vaaleissa ilmi. Tietääkseni koskaan aikaisemmin kunnallishallintomme historiassa ei ole tullut yhdellä kertaa valtuustoon niin paljon uusia valtuutettuja. Kuitenkin Heikki Nivala halusi välttämättä jatkaa ykköspaikoilla ja erittäin vaikeiden neuvottelujen jälkeen hän tuli lopulta valituksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

Siihen, että kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi sentään tuli Arto Ojala, oli lehdistön Keskustan oppositioksi nimeämillä valtuutetuilla sekä arvostamallani entisellä valtuutetulla Ahti Majavalla suorastaan ratkaiseva vaikutus. Pelkkien puolue-etujen ajamisen sijaan halusimme katsoa koko kaupungin etua ja rauhoittaa vaikean tilanteen. Haukkuja on tästäkin riittänyt. Mutta omatuntoni on puhdas ja se on pääasia.

On huvittavaa kuunnella huuteluita, joissa kauhistellaan mahdollisuutta puolueiden välisen luottamuspaikkajakoa koskevan sopimuksen rikkoutumista. Näitä huutoja kun esittävät tahot, jotka itse ovat kuitenkin vuorollaan olleet todistettavasti niin rikkomassa puolueiden välisiä sopimuksia kuin sekaantumassa toisten puolueiden sisäisiin valintoihin.

Nyt kun Kuntaliiton johtavaa lakimiestä myöten on saatu selvitys, että näkemykseni valtuuston kokouksen johtamisesta oli oikea ja Heikki Nivalan näkemys väärä, niin keskustelua aletaan kääntää niin päin, että ”kiusallaan ne siellä virheitä etsivät”.

Edelleen totean – valtuuston puheenjohtajistoa koskevassa asiassa kyse ei ole siitä, että joku etsisi tahallaan virheitä suurennuslasin kanssa. Kyse on siitä, että Heikki Nivala johti kokousta väärin ja vastoin lakia, ja sen johdosta kokous nyt ilmeisesti joudutaan itseoikaisuna pitämään uudestaan. On mahdotonta ymmärtää, kuinka eräät paikallispoliitikot ovat sitä mieltä, että tämäkin on Tarja Perälän ja minun syytä.

Kunnallispoliitikot ovat viime aikoina kunnostautuneet hokemalla julkisesti eri yhteyksissä sitä, kuinka hyvin meillä menee. Ilmeisesti useammallakin poliitikolla on – kenties tulevia vaaleja ajatella – osana imagonkohotuskampanjaa luoda itsestään mielikuvaa riitaisen Kemijärven kunnallispolitiikan rauhoittajana. Positiivisen hengen luominen on tietysti kaunis tavoite, mutta samalla on kysyttävä, kuinka hyvin meillä todella menee? Kuinka paljon alijäämä on pienentynyt?  Kuinka paljon väkilukumme on kasvanut?

Vain tosiasioiden tunnustamiselle voi jotain kestävää rakentaa. Yhteistyötä tehdä hokemalla, että ”yhteistyötä pitää tehdä”. Tämä pätee myös kuntayhteistyöhön, jolle ei ole ollut ainakaan eduksi se, että valtuuston enemmistö on suhtautunut enemmän tai vähemmän myönteisesti pakkoliitosmahdollisuuden sisältäviin lausuntoesityksiin. On ollut ihmeellistä havaita, kuinka jotkut keskustalaisetkin ovat vastustaneet esityksiäni, jotka ovat olleet selkeästi keskustalaisen itsenäisiä kuntia ja vapaaehtoisuutta korostavan linjan mukaisia. Jotkut ovat arvioineet, että eräille henkilöille on ollut itse asiaa tärkeämpää saada vastustaa heidän vastenmielisiksi kokemiaan valtuutettuja.

Tähän arvioon on helppo yhtyä. Onhan mm. eräs naispuolinen valtuutettu lukuisien henkilöiden kuullen myöntänytkin äänestäneensä kannattamaani lausuntoesitystä vastaan, jotta ”poika ei kuvittelisi itseään viisaammaksi kuin on”.

IMG_1446-normal.jpg

Kuvassa ovat Tarja Perälä, Kaarina Soppela sekä minä. Kaarina Soppela toimi 28 vuotta kaupunginvaltuutettuna Kemijärvellä ja putosi viime vaaleissa voimakkaan parjauskampanjan seurauksena. Tarja Perälä ja minä jäimme valtuustoon ja olemme eräiden paikallispoliitikkojen mukaan syy Kemijärven huonoon maineeseen, kun puolustamme laillista asioiden käsittelyä.

Facebook-keskustelua

Sosiaalisessa mediassa eilen käyty keskustelu siis päätyi Lapin Kansan sivuille. Koska tämä asia on nyt saanut näin laajaa julkisuutta, katson olevan paikallaan valaista asiaa vähän laajemmin. Keskustelun voi tiivistää niin, että eräät paikallispolitiikassa toimivat henkilöt katsovat valtuutettu Tarja Perälän ja minun olevan Kemijärven huonon maineen syynä ja muuten täällä elettäisiin lähes paratiisin oloissa.

Viitatun Facebook-keskustelun aloittaja en ollut minä, vaan Kristillisdemokraattien opettajavaltuutettu, Lapin Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja Pirkka Aalto. Hän linkitti seinälleen Lapin Kansan uutisen vaalin virheellisyydestä varustaen sen toteamuksella: ”Same shit, different day - eli jälleen kerran muutama keskustalaisvaltuutettu haluaa pistää uusiksi kaikkien valtuustoryhmien yhdessä jo aikoja sitten sopimat luottamuspaikat...”

Suomennettunahan viestin alku tarkoittaa: ”Samaa paskaa, eri päivä”. Vastaavanlaisia värikkäitä ilmauksia kristillisdemokraatti Aalto on käyttänyt ennenkin hoitaessaan äänestäjien hänelle antamia julkisia luottamustehtäviä. Eräässä johtamassani kokouksessa hän kuvaili kokouksessa harjoittamani laintulkinnan erään henkilövaalin osalta olevan ”perseestä” ja viime vuoden tammikuun valtuustossa hän huusi lehteriyleisön kuullen ”vituiksi meni”, kun suhteellinen vaali sai valtuutetuilta riittävän kannatuksen. 

Kommentoin tämän jälkeen Pirkka Aallon viestiin: Nämä muutamat keskustalaisvaltuutetut eivät ole vastuussa siitä, että kokous nuijittiin lainvastaisesti läpi. Huomautin kyllä asiasta kokouksen aikana, mutta vastaukseksi tuli vain sitä tuttua ivailua ja ilkkumista.”

Keskustan 1. varavaltuutettu Jorma Särkelä osallistui keskusteluun asiallisilla viesteillä, mm. muistuttamalla kuntalain selvästä määräyksestä, kuinka kokousta olisi pitänyt johtaa. Kukaan keskusteluun osallistunut ei kyennyt kiistämään tätä kiistatonta tosiasiaa, vaan keskustelu siirtyi asiattomaan piikittelyyn.

Keskustelussa tehtiin toki luonnollisesti selväksi, ainakin Pirkka Aallon sekä Kokoomuksen 3. varavaltuutetun Pasi Vierelän kommenteissa, että valtuustossa suurin osa on fiksua porukkaa. Heidän mielestään etupäässä pari henkilöä, siis Tarja Perälä ja minä, pilaamme kaupungin maineen.

Lainattakoon tässä muutamia kyseisten henkilöiden kommentteja.

Pasi Vierelä: ”ei ole meillä vielä oikeita asioita huolehdittavana jos oikeasti tuollaiseen on aikaa ja virtaa. vituttaa katsoa kun luulisin kaupungissa olevan paljon tärkeämpiäkin asioita hoidettavana. mutta kaikillahan on omat intressinsä ja tärkeysjärjestyksensä.”

Pirkka Aalto: No - asia tulee kuitenkin nyt uuteen käsittelyyn seuraavassa valtuuston kokouksessa. Ja sitten taas äänestellään. Ihmettelen vaan kuka tästäkin siten taas hyötyy. Ei valtuuston maine ainakaan! Jos keskustan vähemmistölle on noin tärkeää saada minut pois huikean arvostetulta ja näköjään äärimmäisen kadehditulta valtuuston neljännen varapuheenjohtajan paikalta, niin siitä vaan... On mulla muutakin tekemistä kuin jatkaa vuodesta toiseen tätä samaa naurettavaa hiekkalaatikkoleikkiä”

Pasi Vierelä: ”kuten jo paljon aiemmin ehdotin: vie sinne kokoukseen noita hiekkalaatikkoleluja, ovat halpoja texissä”

Pirkka Aalto: ”Ei siellä onneksi enää montaa valtuutettua ole, jotka niitä tarvitsisivat. Pääosin porukka on kuitenkin ihan hyvää ja asiallista...”

Pasi Vierelä: ”no minä voin sponssata kaksi settiä seuraavaan kokoukseen” … ”kahdelle kepun jäsenelle, jotka näyttävät harrastavan sukupuolielämää mielellään pilkkujen kanssa.”

Pasi Vierelä (ketjun loppupuolella): ”sinänsä harmittavaa, että pari ihmistä aiheuttaa koko kaupungille maineen riitaisana ja naurettavana paikkana. toki olemme kaikki siihen syyllisiä, koska kansalla on johtajat, jotka kansa ansaitsee.”

On siis oikein, että laittomia päätöksiä tehdään kunnallishallinnossa tahallaan – mutta väärin, että se sanotaan ääneen! Minun on hirvittävän vaikeata ymmärtää tällaisten ihmisten ajatuksenjuoksua. Eräässä kommentissaan Pasi Vierelä vieläpä totesi, ettei hän ole edes lukenut kuntalakia. Tämän voin hyvin uskoa.

Keskustelun surkuhupaisin puheenvuoro tuli entiseltä kaupunginvaltuutetulta, Vasemmistoliiton Veera Pikkaraiselta. Hän toimi kaksi edellistä kautta kaupunginvaltuutettuna Kemijärvellä.

Veera Pikkarainen: ”Juuri näiden turhien pilkuviilauksien takia päätin olla lähtemättä enää mukaan tähän hiekkalaatikkoleikkiin. Valtuustotyöskentely tai lautakuntatyöskentely ei ollut viime valtuustokauden lopulla muuta kuin virheiden etsimistä ja välttämistä ja kaikki tärkeät asiat jäivät hoitamatta tai hoidettiin vasemmalla käjellä. Totta kai asiat pitää hoitaa lakien ja asetusten mukaan, mutta tärkeintä olisi kuitenkin ajaa kuntalaisten etua ja jättää nämä turhat asiat vähemmälle.”

Olin hyvin yllättynyt tästä kommentista, joka oli äärimmäisen halpaa ja kuulijakuntaa aliarvioivaa populismia. Ensinnäkin – mikä tärkeä asia on jäänyt Kemijärvellä hoitamatta sen takia, että Tarja Perälä ja minä ja muutama muu henkilö koetti katsoa edes vähän sen perään, ettei kunnallishallinnossa eletä aivan kuin pellossa? Toivon Veera Pikkaraisen kertovan edes yhden esimerkin.

Ja toiseksi – jos jollakin jäivät tärkeät asiat hoitamatta tai ne hoidettiin vasemmalla kädellä, niin se oli Veera Pikkarainen itse.

Veera Pikkarainenhan laiminlöi suurelta osin valtuustotyöskentelyn ja etenkin toimintansa sivistyslautakunnan puheenjohtajana. Olisiko hän siis siitä huolimatta vielä ollut valmis lähtemään kolmannelle kaudelle? Todettakoon, että ensimmäisellä valtuustokaudellaan hän oli poissa n. 70 prosentista valtuuston kokouksia.

Ymmärrän, että voi olla elämäntilanteita, jotka voivat edellyttää pitkiä poissaoloja paikkakunnalta, mutta jos vuosikaudet on estynyt hoitamasta tehtäviään, niin on reiluinta sekä kotiseutua että äänestäjiä kohtaan erota tehtävästä ja antaa paikka seuraaville.

Veera Pikkarainen toimi viime valtuustokaudella sivistyslautakunnan puheenjohtajana, mutta käytännössä tehtävää hoiti etupäässä varapuheenjohtaja, Keskustan Veikko Niemelä.

Olisiko Veera Pikkarainen lähtenyt näiden näyttöjen jälkeen vielä kolmannelle valtuustokaudelle, jos minä ja Tarja Perälä olisimme pois kemijärveläisestä politiikasta? Aivan uskomatonta puhetta.

Siitä, miten hyvin vasemmistolaiset hoitivat pestejään sivistyslautakunnassa viime valtuustokaudella kertoo mm. aikaisempi blogikirjoitukseni: http://jkaisanl.vuodatus.net/lue/2012/10/vasemmistoliiton-ehdokaslistasta-kemijarvella

Epäilemättä aletaan taas hokea sitä tuttua mantraa, että kuinka riitelyihin ja valituksiin kulutetaan kaupungin voimavaroja. Mutta tätäkään koko keskustelua ja prosessia ei olisi syntynyt, jos valtuuston puheenjohtaja Heikki Nivala, jonka toimintaa Pirkka Aalto on kehunut vähintään yhtä usein kuin on mollannut minua julkisesti, olisi johtanut kokousta asiallisesti. Samalla muistettakoon, että ei näiden asioiden uudelleenkäsittely vaadi esimerkiksi uuden valtuuston kokouksen järjestämistä, vaan asiat on mahdollista käsitellä uudelleen seuraavassa normaalissa järjestyksessä pidettävässä kokouksessa.

En muista kokonaisen valtuuston kokouksen menneen nurin minun muistini aikana kuin yhden kerran. Silloin Vasemmistoliiton Juha Pikkarainen ilmoitti Vasemmistoliiton työttömällä 2. varavaltuutetulla olleen työesteen ja tilalle kutsuttiin suoraan kolmas varavaltuutettu. Kyse oli siitä, että haluttiin varmistaa erään kouluratkaisun läpivienti ja kokoukseen kutsutun varavaltuutetun kanta oli julkisesti jo etukäteen tiedossa.

Mainitussa Facebook-keskustelussa Lapin Kansa kertoo minun kommentoineen lopuksi, etten jatka enää hyödytöntä keskustelua. Tämä on totta, mutta viestini ei tietenkään ollut pelkästään sellainen, vaan se kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Timo Korhoselle - jos yksikin vaatii suljetun vaalin, niin se on pidettävä. Ehdokkaaksi ovat silloin kelpoisia kaikki, jotka voidaan lain mukaan valita tehtävään, tässä tapauksessa siis kaikki valtuuston jäsenet. Olipa esitys viisas tai tyhmä, niin se pitää käsitellä lain mukaan, jopa Kemijärvellä.

Pasi Vierelälle - minä ja Tarja Perälä olemme vaatineet, että kokous täytyy suorittaa kuntalain mukaan. Oletko koskaan lukenut kuntalakia? Jos ilkeilyjen tielle lähdetään, niin yhtä lailla voisin kehottaa ostamaan vaikka punakyniä opettajavaltuutetuille, jotka katsovat valtuuston arvovallalle sopivaksi käyttää budjettikokouksen kokeiden korjaamiseen.

En jatka keskustelua, koska se ei näytä hyödyttävän mitään.”

Ihmeellistä kyllä ajatella, että olisimme kokoomuslaisen paikallistoimijan mielestä Tarja Perälän kanssa suurimmat syylliset Kemijärven huonoon maineeseen. Pitkälti meidän ansiostamme luottamuspaikkaneuvottelut johtivat siihen, että viime kunnallisvaalien ääniharava, Kokoomuksen Lapin piirin puheenjohtaja ja nyt myös eurovaaliehdokas Arto Ojala pääsi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Siihen jos johonkin olemme syyllisiä.

Kiittämättömyyskö on kokoomuslaisten palkka?

Yhtä tasokasta palautetta sain kokoomuslaisilta toki jo tämän valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa, jolloin eräs asianomaisen kannalta epäedullisen tosiasian esiintuomisesta raivostunut kokoomuslainen huusi minulle kaupungintalon aulassa valtuuston kokouksen jälkeen: ”Eroan takiasi kirkosta ja kirjoitan lehteen, minkälainen perkele sinä olet!” (Ainakaan vielä kirjoitusta ei ole näkynyt.) Silloin jo ajattelin mielessäni, että tätäkö tämä uusi valtuustokausikin tulee olemaan.

Lopuksi

Keskustelua on käyty myös siitä, että miksi äänestyksestä ei käyty laajemmin keskustelua. Tähän suuntaan Lapin Kansankin lehtiartikkelissa viitattiin. Epäilemättä keskustelua johdatetaan nyt myös siihen suuntaan, että suljetun vaalin vaatinut Tarja Perälä vastustaisi avointa keskustelua.

Siitä ei tietenkään ole kyse. Mutta lain mukaan henkilövaalit suoritetaan aina suljetuin lipuin lain mukaan. Kemijärven tavat tuntien tämä on erityisen perusteltua. Useita kertoja olen saanut kuulla, kuinka eri tahot eivät uskalla tuoda julki ääneen epäkohtia tai vastustaa poliittisen johdon päätöksiä peläten niitä seurauksia, joita heille siitä voisi kohdistua. Varsinkin jos heidän elantonsa on riippuvainen kaupungin työpaikoista.

Eri asia ovat sitten äänestykset, joissa ei ole kyse henkilövaaleista. Äskeissä Facebook-keskustelussa Jorma Särkelä muistuttikin: ”Muistelen, että Pirkka itsekin ehdotit asiakysymyksessä suljettua äänestystä, vaikka sitä ei voida kuntalain mukaan edes näin menetellä! Kuntalaki 59 §: Äänestys toimitetaan avoimesti. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.”

Jorma Särkelä puhuu totta. Kun Kemijärvellä oltiin ennennäkemättömän ajojahdin seurauksena erottamassa kaupunginjohtajaa, niin valtuuston äänestyksessä Pirkka Aalto esitti, että äänestys suoritettaisiin suljetuin lipun – niin että kuntalaiset eivät olisi saaneet tietää, ketkä kannattivat kaupunginjohtajan irtisanomiseksi perustettavan valiokunnan (ns. potkuvaliokunta) perustamista.

Tämä operaatio, jos mikä vaikeutti kunnallishallinnon toimintaa. Vaikka minä tein aikanaan kaikkeni Janne-Veikko Perälän valinnan puolesta, niin olen sen jälkeen pyrkinyt tukemaan laillisesti valittua kaupunginjohtajaa. Sen sijaan Olli-Pekka Salmisen valintaa kiihkeimmin tukeneet olivat myös kiihkeimmin häntä erottamassa perusteilla, jotka osoittautuivat sittemmin osa täysin keksityiksi ja osa suuresti liiotelluiksi.

Kun viime kaudella reilun vuoden kaupunginhallituksen puheenjohtajana toiminut Kaarina Soppela putosi valtuustosta Kemijärvellä masinoidun ankaran parjauskampanjan seurauksena, juhlivat muutamat tahot, kuinka nyt on valtuustossa on jälleen sopu ja rauha. Mutta jos sopu ja rauha syntyy itsepetoksella ja tahallisella laittomuudella, niin onko se kestävää ja ennen kaikkea – onko se kuntalaisten parhaaksi?

Minulla oli kunnia tehdä luotettavaa yhteistyötä Kaarina Soppelan kanssa viime valtuustokauden ajan. Emme ole olleet aina samaa mieltä asioista, mutta koin Kaarina Soppelan tekevän vilpittömästi työtä kaupunkimme hyväksi, ajoittain erittäin vaikeissa olosuhteissa. Häneen lehtien palstoilla kohdistettu parjauskampanja tuntui pahalta seurata. Mikään ei ole kunnallishallinnossa muuttunut ainakaan parempaan suuntaan hänen valtuustosta putoamisensa myötä.

Kemijärvellä olisi huikeat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä todella tulevaisuuden seutukunnaksi. Kaunis ja koskematon luonto tarjoaa upeat puitteet kehittyvälle kansainväliselle matkailulle. Asemamme itärajan vieressä avaa todella mittavat tulevaisuudennäkymät lähialueyhteistyön osalta.

Kunnallishallinnon laittomuuksiin puututuilla muutamilla valituksilla, joita eräät suureen ääneen parjatut valtuutetut ovat kuluneina vuosina tehneet, ei ole kaupungin voimavaroja hukattu. Niillä on yritetty, kuin hätähuutoina, muistuttaa johtavia poliitikkoja ja viranhaltijoita asioiden asiallisesta käsittelystä, kun viesti ei ole muutoin mennyt perille.

Mutta sitä panosta, jonka kunnallishallinto voisi seutumme kehittämiseksi antaa, on epäilemättä valitettavan paljon hukattu siinä syvässä epäluottamuksen ja itsepetoksen ilmapiirissä, joka Kemijärvellä on jo pitkään vallinnut – ja valitettavasti osittain näyttää vallitsevan edelleen.

Toivon vain, että mikäli tapahtumat kuntalaisia kiinnostavat, niin että he jaksaisivat perehtyä siihen, mitä valtuustossa todella tapahtuu ja ottaisivat asioista itse selvää ylimielisten haukkumisten kuuntelun ja uskomisen sijaan.

 

IMG_1175-normal.jpg

Näkymä synnyinkaupunkini Kemijärven keskustaan järveltä käsin.