Tänään monien muiden asioiden ohella kirkolliskokouksessa on ollut esillä kirkkohallituksen jäsenten valinta. Kirkkohallituksen vaali on hieman monimutkainen prosessi. Kirkolliskokous valitsee kirkkohallitukseen yhdeksän maallikkojäsentä, yhden kustakin hiippakunnasta, sekä kaksi pappisjäsentä. Maallikkojäsenten valinta suoritetaan siten, että kussakin hiippakunnassa hiippakuntavaltuusto asettaa enintään kolme ehdokasta, joista kirkolliskokous sitten valitsee.

Oulun hiippakunnasta äänestyksen jälkeen esitettiin kolmea henkilöä: edellisellä kaudella kirkkohallitukseen kuulunutta sosiaalineuvos Esa Koukkaria Oulusta; aiempaan kirkolliskokoukseen kuulunutta, mutta nyt vaaleissa valitsematta jäänyttä varatuomari Pekka Lahdenperää Oulusta; sekä uutena kirkolliskokoukseen valittua herastuomari Raili Kerolaa Rovaniemeltä.

Pappisedustajat kiertävät hiippakunnittain, ja tälle kaudelle tuli Oulun hiippakunnan vuoro (sekä Turun), eli meiltä valittiin sekä maallikko että pappi.

Oma hiippakuntaryhmämme kävi neuvoa-antavan äänestyksen sekä maallikon että papin valinnasta. Nämä esitykset menivät valitsijamiehille, jotka tekivät lopullisen esityksen kirkolliskokoukselle. Valitsijamiesten on määrä tehdä hiippakuntien esitysten pohjalta kirkolliskokoukselle sellainen esitys, joka olisi mahdollisimman suuren edustajajoukon hyväksyttävissä. Tällöin huomioidaan mm. sukupuolijako, koulutustausta ja että olisi sekä kokeneita että uusia henkilöitä.

Eräs minua häiritsevä asia näissä luottamuspaikkajaoissa on sukupuolikiintiöiden soveltaminen. Ovatko ne enää tätä päivää? Kunnallisella puolellakin näistä kiintiöistä on monenlaista harmia. Tärkeintä on valita parhaat henkilöt. En näe itseisarvoa sillä, että toimielimessä on yhtä paljon tai lähes yhtä paljon molempia sukupuolia. Alun perin tämä säädettiin nimenomaan naisten edustuksen turvaamiseksi, mutta useasti on nykyään käynyt niinkin, että hyviä naisia on pitänyt jättää valitsematta sen takia, että saadaan mieskiintiö täyteen.

Olen joskus tokaissutkin, että sukupuolikiintiöitä ei tarvitse muuhun kuin avioliittoon. Siinä pitää olla 50 % naisia ja 50 % miehiä :)

Valitsijamiesten kokouksessa kuulemma käytiin voimakastakin vääntöä valinnoista. Monet joutuvat luopumaan alkuperäisistä tavoitteistaan. Omankaan hiippakuntani osalta valinnat eivät ole aivan sellaisia kuin omassa ryhmässä oli äänestyksen jälkeen esitetty. Lopullinen päätösvalta on  kuitenkin kirkolliskokouksella. Itse asiassa on säädetty, että valitsijamiesten esitystä ei voikaan hyväksyä sellaisenaan, vaan on käytävä suljettu lippuäänestys. Valitsijamiesten esittämät henkilöt tulivat valituksi melko selkein äänin.

Julkaisen tulokset tässä:

Turun arkkihiippakunta

toimittaja, FM Marjaana Perttula                 98 ääntä
koulutussuunnittelija Jaana Rantala        3 ääntä
tyhjiä                                                                 3 ääntä

Tampereen hiippakunta

LT, apulaisylilääkäri Riitta Alaja                  96 ääntä
lääketiet. lis. Laura Pöyhönen                     5 ääntä
tyhjiä                                                                 3 ääntä

Oulun hiippakunta

sosiaalineuvos Esa Koukkari                     91 ääntä
osastosiht., herastuomari Raili Kerola     10 ääntä
varatuomari Pekka Lahdenperä                 2 ääntä
tyhjiä                                                                 1 ääni

Mikkelin hiippakunta

seurakuntaneuvos Risto Rasimus            99 ääntä
varatuomari Outi Kauria                                1 ääni
rehtori Ilkka Pöyhönen                                   1 ääni
hylättyjä                                                             2 ääntä
tyhjiä                                                                  1 ääni

Porvoon hiippakunta

hallintoylilääkäri Åsa A. Westerlund           98 ääntä
teologian maisteri Stig Kankkonen            5 ääntä
hylättyjä                                                             1 ääni

Kuopion hiippakunta

JHTT-tilintarkastaja Veikko Väisänen        99 ääntä
toimittaja Marjatta Pulkkinen                       2 ääntä
hylättyjä                                                            3 ääntä

Lapuan hiippakunta

agrologi Johannes Leppänen                     99 ääntä
hylättyjä                                                             5 ääntä

Helsingin hiippakunta

hallintopäällikkö Sami Ojala                              101 ääntä
kansalaistoiminn. joht. Henrietta Grönlund    2 ääntä
hylättyjä                                                                   1 ääni

Espoon hiippakunta

varatuomari Outi Nokso-Koivisto                101 ääntä
hylättyjä                                                             3 ääntä

Pappisvaalissa valittiin kaksi eniten ääniä saanutta henkilöä. Äänet jakaantuivat:

kirkkoherra Eija Nivala, Kalajoki                    95 ääntä
lääninrovasti Tapio Seppälä, Luvia               88 ääntä
kirkkoherra Kalervo Salo, Leppävaara            7 ääntä
kirkkoherra Pauli Niemelä, Kiiminki                6 ääntä
pastori Aino Vesti, Turku                                     6 ääntä
pastori Erkki Koskenniemi, Sastamala             1 ääni