Keskusta%20kirja.jpg

 

Liityin Keskustaan toukokuussa 2000 ollessani tuolloin 15-vuotias. Kuluneiden 18 vuoden kokemuksen pohjalta kirjoitin tänä kevättalvena kirjan ”Taisteluun desentralismin puolesta! Pohdintaa Keskusta-liikkeen olemuksesta.” Julkaisin kirjan kotisivuillani, jotta kaikki halukkaat voisivat ilmaiseksi käydä siihen siellä tutustumassa. Olen myös painattanut kirjaa omalla kustannuksellani pienen erän.

 

Kirja löytyy osoitteesta: https://asiakas.kotisivukone.com/files/jannekaisanlahti.ehdolla.fi/Desentralismi.pdf

 

Ajattelin, että voisin koettaa analysoida kansanliikkeen olemusta sen 110-vuotisen historian perustalta. Tulevaisuutta on hankala ennakoida, jos ei tunne menneisyyttä. Etenkin nykyisten galluplukujen valossa on syytä pysähtyä ydinasioiden ääreen. Santeri Alkio näki Maalaisliiton ennen kaikkea itsekasvatusjärjestönä ja sivistysliikkeenä, jonka toimijat ovat aktiivisia tekijöitä, eivät ainoastaan toiminnan kohteita ja vaalityöntekijöitä.

 

Aatteellista keskustelua ja kirjallisuutta tuskin on koskaan liiaksi. Haluan kirjallani myös rohkaista puoluetovereita, että me tavalliset keskustalaisetkin voimme pohdiskella aatteellisia kysymyksiä. Siihen ei tarvita välttämättä historian tai yhteiskuntatieteen koulutusta.

 

Kirjasta on tullut mukavasti palautetta. Olenkin toivonut, että erityisesti sellaiset ihmiset, jotka ovat monista asioista kanssani eri mieltä, kävisivät lukemassa kirjaa. Eihän keskustelua synny, jos kaikki ovat kaikesta samaa mieltä.

 

Yksittäisten sitaattien perusteella kirjastani on tullut myös väärinymmärryksiä. Kirjan tarkoitus ei ole esittää esim. jakolinjoja konservatiivien ja liberaalien välillä minään keskustalaisuuden ratkaisuna tai keskeisenä ongelmana. Minä toki itse olen arvokonservatiivi, jonka maailmankuva lähtee perusarvoista ”koti, uskonto ja isänmaa”.

 

Kirjani punainen lanka on se, että Keskustan tulisi löytää kärjekseen ne alkiolaisesta Keskusta-aatteesta kumpuavat asiat, jotka voivat samalla yhdistää hyvinkin erilaisista lähtökohdista tulevia keskustalaisia yli liberaali/konservatiivi- ja kaikkien muidenkin rajojen. Ja että ennen kaikkea hajautetun yhteiskuntajärjestyksen ja lähidemokratian desentralistinen aate ja sen uudelleen löytäminen, myös nuoremman polven parissa, olisi se perusta, jolle tulevaisuuden Keskusta voisi rakentaa. Sitten myös sisäiset jännitteet paremmin kestettäisiin. Keskusta-liike yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä.

 

Kirjassani kerron, että olen puoluetoiminnassa vuosien ajan arvostellut voimakkaasti mm. Edistykselliset Keskustanaiset -nimisen järjestön kannanottoja. Tästä huolimatta eräs kyseisen järjestön entisistä puheenjohtajista on parhaita ja luotetuimpia ystäviäni, jota pyrin tapaamaan aina Helsingissä käydessäni. Keskusta-liike kyllä yhdistää, joskus ihmeelliselläkin tavalla, jos aatteestamme nousevat ydintavoitteet ovat politiikkamme kärjessä.

 

Keskustalaisen kansanliikkeen olemassaolo ei ole ollut koskaan itsestäänselvyys, ei nytkään. Se on vaatinut totista työtä, mutta puolueen säilyminen on useita kertoja turvannut ja jopa pelastanut Suomen tasapuolisen kehityksen. Vastuumme historian edessä on nytkin suuri. Siksi on palattava aatteen juurille.

 

Keskusta%20fb.jpg