Tänä keväänä järjestetään Koillismaan Osuuskaupan edustajiston vaalit, joissa valitaan Osuuskaupan edustajisto seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Suomen S-kaupparyhmä jakautuu kahteenkymmeneen alueosuuskauppaan, jossa kussakin vaalit käydään oman aikataulun mukaan.

osuuskauppavaalit-normal.jpg

Osuuskaupan asiakasomistajat ovat äänioikeutettuja oman Osuuskauppansa edustajiston vaaleissa. Edustajisto valitsee mm. Osuuskaupan hallintoneuvoston ja toimii tärkeänä linkkinä kaupan asiakkaiden ja omistajien sekä hallinnon välillä.

Varsinkin nyt, kun Koillismaan Osuuskauppa on rakentamassa Kemijärvelle uuden S-Marketin, on tärkeätä valita edustajistoon meidän näkökantojamme valvovia henkilöitä.

Koillismaan Osuuskauppa toimii Kuusamon, Taivalkosken ja Posion sekä meidän Itä-Lapin neljän kunnan alueella. Edustajiston paikkamäärä jakautuu suhteessa kunkin kunnan osuuskauppalaisten lukumäärän mukaan. Kemijärvellä S-Kaupan jäseniä on tullut niin paljon lisää, että edustajia valitaan nyt yhteensä yhdeksän aiemman kahdeksan edustajan asemesta.

Ehdokaslistan edustajiston vaaliin saa asettaa viisi jäsentä. Joissakin osuuskaupoissa, kuten esim. pääkaupunkiseudulla HOK-Elannon vaaleissa sekä esim. Osuuskauppa Arinan vaaleissa ehdokaslistat ovat usein jakautuneet poliittisten puolueiden mukaan. Meillä ehdokaslistat eivät ole olleet puoluejärjestöjen asettamia, joskin listoilla on mukana yleensä myös yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana olevia tai olleita henkilöitä.

Olen ollut keräämässä Kemijärven osalta Koillismaan Osuuskaupan vaaliin yhtä ehdokaslistaa ja olen Kaarina Soppelan kanssa listan asiamiehiä. (Itse en siis ole ehdokkaana.) Tämä ehdokaslista koostuu monenlaisia vastuullisia tehtäviä hoitaneista henkilöistä, ja kannustan kaikkia kemijärveläisiä S-Kaupan omistajajäseniä äänestämään jotakuta tämän listan ehdokasta.

Äänestys tapahtuu maaliskuun aikana postiäänestyksenä. Eli asiakasomistajapostin mukana jokainen osuuskauppalainen saa äänestyslipun ja -kuoren, jossa äänestyslippu on palautettava postiin. Jokainen osuuskauppalainen huolehtikoon, että kirje ei mene roskiin, vaan että se palautetaan täytettynä takaisin. Äänioikeus on arvokas asia, myös Osuuskaupan vaaleissa.

Listan ehdokkaista äitini Tarja Kaisanlahti, poliisi Veikko Perälä sekä opettaja Hannu Vihriälä ovat kuuluneet edustajistoon nyt päättyneellä nelivuotiskaudella 2009-12. Irja Uusisalmi on ollut tällä kaudella varaedustajana.

KANNUSTAMANI LISTAN EHDOKKAAT KOILLISMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VAALISSA KEMIJÄRVELLÄ:

62. ALAJOUTSIJÄRVI PENTTI
yrittäjä

63. KAISANLAHTI TARJA
palvelupäällikkö

64. KAUHANEN PAAVO
opettaja, eläkkeellä

65. KYYHKYNEN TIMO
metsätilallinen

66. PERÄLÄ PÄIVI
emäntä

67. PERÄLÄ TARJA
yleinen edunvalvoja

68. PERÄLÄ VEIKKO
vanhempi konstaapeli, eläkkeellä

69. SALMINEN VUOKKO
maatalouslomittaja

70. UUSISALMI IRJA
keittäjä

71. VIHRIÄLÄ HANNU
opettaja, eläkkeellä