Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vaalit käydään 9.2.2016. Äänioikeutettuja ovat kaikki kirkkovaltuutetut sekä seurakuntaneuvostojen jäsenet seurakuntayhtymissä.

Jos et ole itse valitsija, voit vaikuttaa kuitenkin vaaleihin puhumalla hyvinä pitämiesi ehdokkaiden puolesta tuntemillesi valitsijoille.

Julkaisen tässä eräiden minua tukevien henkilöiden kannanottoja, ja kiitän lämpimästi saamistani tuenilmauksista!

* * *

Kyyhkynen.jpg

”Janne on saman kylän miehiä Levärannalta, Kemijoen varrelta. Olemme olleet monissa yhteisissä riennoissa yli vuosikymmenen ajan. Tunnen hänen perusarvonsa. Kun arvopohja on kestävä, niin yhteistyötä on luontevaa tehdä. Olen itse hänen valintansa kannalla ja suosittelen, että mahdollisimman moni muukin tulisi tälle samalle kannalle.”
Timo Kyyhkynen, kirkkovaltuuston vpj., maanviljelijä, Kemijärvi

M%C3%A4ntym%C3%A4ki.jpg
”Olen tehnyt hyvää yhteistyötä Jannen kanssa Rovaniemen seurakunnan luottamustehtävissä. Luotan siihen, että kirkollisissa luottamustoimissaan hän puolustaa kristillisiä perusarvoja ja pitää tärkeänä kirkon perustehtävää evankeliumin eteenpäinviemiseksi.”
Mirja Mäntymäki, Rovaniemi, kirkkovaltuutettu, yrittäjä (kristillinen kirjakauppa)

M%C3%A4ntysaari.jpg
”Janne on luotettu ystäväni monen vuoden ajalta. Olen oppinut tuntemaan hänet henkilönä, joka uskaltaa aina sanoa ja perustella mielipiteensä, vaikka se olisikin yleisestä poikkeava. Hänessä yhdistyvät vahvat arvot ja tahto tehdä paljon työtä.”
Maria Mäntysaari, luokanopettaja, Ylivieska

Kulmuni.jpg
"Olen tehnyt Jannen kanssa paljon yhteistyötä erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä vuosien ajan. Hän haluaa vahvistaa paikallista päätöksentekoa ja identiteettiä keskittämispolitiikan sijaan sekä edistää Pohjois-Suomen kehitystä. Uskon, että hän toimii näiden päämäärien puolesta myös kirkon hallinnossa."
Katri Kulmuni, kansanedustaja, Tornio

 

Markkanen.jpg
"Janne osoitti jo edellisellä kirkolliskokouskaudella olevansa rohkea ja järkevästi ajatteleva edustaja. Varsinkin tämä tuli näkyviin seurakuntien rakennemuutoksen käsittelyn ja valmistelun aikana. Jannen puheenvuorot ja äänestykset rakennemuutosta vastaan olivat esimerkillisiä. Vaikka olenkin siilinjärveläinen enkä voi äänestää Jannea, niin voin varmuudella sanoa, että ääni Jannelle takaa työn kirkolliskokousedustajana ei vain Lapin vaan koko Suomen Siionin parhaaksi."
Tapio Markkanen, kirkkovaltuuston pj., yrittäjä, Siilinjärvi

 

Per%C3%A4l%C3%A4.jpg

”Olin kirkkovaltuutettuna Kemijärvellä ensimmäisen kauteni silloin, kun Janne toimi kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Olin tyytyväinen hänen toimintaansa ja nyt olen iloinen siitä, että Janne on kirkolliskokouksessa puolustanut seurakuntien itsemääräämisoikeutta ja käyttänyt vahvaa pohjoisen ääntä.”
Tarja Perälä, ent. yleinen edunvalvoja, kirkkoneuvoston vpj., Kemijärvi

Kuismanen.jpg
”Jo kirkon tulevaisuuden kannalta on tärkeätä saada luottamustehtäviin myös nuoremman sukupolven edustajia. Samalla Janne uskoo, että tietyt arvot ovat pysyviä. Raamattua ei voi kirjoittaa uudestaan.”
Laura Kuismanen, opiskelija, kirkkovaltuutettu Kemissä v. 2011-14

Koivuniemi.jpg
”Janne on näkemyksellinen ja tinkimätön alkiolainen, jolle jokaisen lähimmäisen hyvinvointi ja köyhän asia sekä maakuntien ja syrjäseutujen puolustaminen ovat sydämenasioita. Hän on vahvasti tunteva ja toiset huomioiva persoona, joka seisoo ystävänsä rinnalla niin elämän iloissa kuin varjoisimpinakin päivinä.”
Tuomas Koivuniemi, päätoimittaja, Kauhajoki

Jauhoj%C3%A4rvi.jpg
”Janne on mielestäni rohkeasti mielipiteensä esille tuova, asioihin paneutuva toimija. Olen oppinut tuntemaan hänet rehellisenä ja auttavaisena ihmisenä. Hänellä on kristillinen elämänkatsomus.”
Pirkko Jauhojärvi, lastenhoitaja, ay-aktiivi, Kittilä