Minut valittiin 8.6. Rovaniemellä kirkkovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Edellinen puheenjohtaja erosi tehtävästään kesken kauden, joten pestini kestää hänen kautensa loppuun, eli ensi vuoden alkuun, jolloin ryhmien välisen sopimuksen mukaisesti paikka siirtyy Kokoomuksen kirkkovaltuustoryhmälle.

Jo alun perin kannatin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kotiseutuneuvos Leena Aspegrénia. Kun puheenjohtajan vaihdos tuli esiin, niin olin edelleen Leenan kannalla. Leenalla on mittava kokemus Rovaniemen seurakunnasta ja muutoinkin paikkakunnan oloista ja asioidenhoitamisesta. Kun Leena kuitenkin kieltäytyi tehtävästä, niin olin käytettävissä ja valintani olikin sitten yksimielinen.

Tultuani valituksi puhuin suunnilleen seuraavasti:

"Kiitän teitä siitä luottamuksesta, jota olette minua kohtaan nyt osoittaneet. Otan tehtävän vastaan puutteni toivottavasti tuntien, ja luottaen siihen, että Jumala on ennenkin osannut käyttää puutteellisia työkaluja valtakuntansa työssä. Toivon, että osaan tänä lyhyenä toimikautenani edustaa Rovaniemen seurakuntaa siten, etten sille - enkä teille - häpeää tuottaisi, vaan että kristilliset perusarvot voisivat seurakuntamme toiminnassa tulla kirkkaasti esille. Pyydän esirukouksia työlleni."

Kirkollishallinnossa asioita hoidetaan joukkueena. Puheenjohtajan vaihdos tuskin kovin paljoa asioita muuttaa suuntaan tai toiseen. Toki olen erilainen henkilö kuin edellinen puheenjohtaja, joka piti julkisissa esiintymisissään aktiivisesti esillä hyvin arvoliberaaleja näkemyksiä. Oma käsitykseni kristinuskon sanomasta ja opeista on varmasti monissa kysymyksissä toisenlainen.

Aiemmassa kotiseurakunnassani, Kemijärven seurakunnassa, toimin kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina 2011-14. Siltä osin tämä on minulle toki tuttua hommaa, vaikka Rovaniemen seurakunta ja sen organisaatio onkin huomattavasti suurempi kuin Kemijärvellä.