Koillis-Lapissa 4.2.2010 julkaistiin uutinen Kemijärven seurakunnan virkojen täyttämistä koskevasta aloitteestani. Kuten arvata saattaa, uutinen on herättänyt vilkasta keskustelua ja saamieni tietojen mukaan myös monenlaisia väärinkäsityksiä koskien aloitettani. Sen johdosta haluan vielä tarkentaa muutamia seikkoja. 

En ole aloitteessani enkä muussakaan kannanotossa kutsunut Kemijärven seurakuntaa uskonlahkoksi enkä väittänyt, ettei kristinuskon ydinsanomaa – Jeesuksen veren evankeliumia – saarnattaisi täällä oikein. En ole myöskään väittänyt, että Kemijärvellä ei saisi toimia herätysliikkeitä. Päinvastoin, kirkkomme historia osoittaa, että juuri herätysliikkeiden kautta evankeliumia on usein saarnattu kirkkaimmin, kun kirkko on ollut ”nukuksissa”.
 
Aloitteeni tarkoituksena ei ole ollut myöskään arvostella seurakunnan nuorisotyönohjaajien tekemän työn laatua. Tämä käy kyllä selväksi, jos lukee aloitetekstini kokonaisuudessaan (löytyy mm. Internet-blogistani).
 
Se, mitä olen arvostellut, on se, että Kemijärven seurakunta on hakenut pysyvään virkaan työntekijää asettamatta minkäänlaisia koulutukseen liittyviä kelpoisuusehtoja. Minusta sellainen ei ole nykypäivänä asiallista hallintotoimintaa. Kannatan avoimia hakuja, joissa pyritään saamaan mahdollisimman paljon hakijoita, joista paras valitaan.
 
En ole esittänyt, että Kemijärven seurakuntaan tulisi palkata vain naispappeuden hyväksyviä työntekijöitä. Olenhan itse ollut valitsemassa mm. Eero Kuikanmäkeä tänne papiksi. Mutta sen kysymyksen olen esittänyt, että onko Kemijärven seurakunnassa mahdollista päästä tiettyihin virkoihin, jos hyväksyy naisen toimimisen papin virassa?
 
Ennenkin Kemijärvellä osakseni on koitunut sanoa ääneen julkisia salaisuuksia, joita muut eivät ole rohjenneet sanoa peläten siitä mahdollisesti heille koituvia seuraamuksia.
 
En ole jäänyt kirkkovaltuustossa hiljaiseksi, olen tehnyt aloitteita ja esittänyt uusia toimintatapoja, mihin välttämättä ei ole totuttu. Seurakuntavaaleissa lupasin kuitenkin tehdä oman osani sen hyväksi, että seurakunnan korkea kynnys madaltuisi, että seurakunta menisi enemmän kansan pariin eikä sitä ulkoapäin katsottuna koettaisi niin vaikeasti lähestyttäväksi. Jos linjani on ollut väärä, niin syksyn seurakuntavaaleissa minua ei pidä äänestää – tuolloin putoan kirkkovaltuustosta, enkä pysty ainakaan suoraan vaikuttamaan asioihin.
 
Miksi toin puutteellisen viranhakuilmoituksen julkiseen keskusteluun? Sen takia, että seurakunnan virkojen täyttämiset ovat julkisia päätöksiä. Seurakunta on virallinen julkisyhteisö, jonka täytyy noudattaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, ja seurakunnan työntekijöiden palkat maksetaan meidän kaikkien seurakuntalaisten kirkollisveroista.
 
Naispappeuskysymys on pidetty Kemijärvellä pinnan alla enkä ole itsekään siitä isommin ääntä pitänyt. Eihän se kirkon ydinkysymyksiä olekaan, siksi olen toivonut molempia kantoja edustavien mahtuvan samaan kirkkoon. Yhden kerran esitin Kemijärvellä järjestettäväksi avointa yleisötilaisuutta, johon kutsuttaisiin eräitä naapuriseurakuntien pappeja, joukossa olisi ollut yksi naispappi. Kirkkovaltuusto tietysti hylkäsi esitykseni äänin 16–5.
 
Nyt naispappeus voi tulla ajankohtaiseksi kysymykseksi myös meillä, kun ns. Luther-säätiö on lähtemässä kirkosta. Omalta kohdaltani voin sanoa, etten ole lähdössä kirkosta yhtään minnekään.
 
Tiedän, että Kemijärvelläkin on monia henkilöitä eronnut kirkosta eri syistä. Kannustan heitä harkitsemaan paluuta kirkkoon. Mikään kirkkokunta ei sinällään pelasta, vaan yksin nöyrtyminen syntien anteeksiantamukseen Jumalan armosta, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Mutta on hyvä kuulua johonkin kristilliseen yhteisöön.
 
Kun maallistuminen ja ateismi valtaavat alaa meidänkin maassamme, on entistä tärkeämpää löytää uusia tapoja evankeliumin levittämiseksi. Jeesus on voittanut kuoleman, se on totta tänäänkin, ja Golgatan ristiltä virtaa armo myös Suomen kansalle! Se ei ole tarjolla vain joillekin "aktiiviuskovaisille", vaan meille kaikille, joskus uskossamme horjuvillekin, tavallisille ihmisille.
 
Kristinusko ei poista elämästä mitään, ei tee arkeamme tylsäksi ja seurapirttiä ainoaksi ajanviettopaikaksi. Se antaa kokonaan uuden pohjan elämälle ja tuo voimaa raskaimpienkin elämänkoettelemusten keskellä. Golgatan ristillä on sovitettu myös meidän syntimme ja kannettu taakkamme, kun vain uskomme sen kukin omalla kohdallamme todeksi.

---

Seuraavassa aloitteeni teksti kokonaisuudessaan:

 

ALOITE KOSKIEN SEURAKUNNAN MENETTELYÄ TYÖNTEKIJÖITÄ HAETTAESSA
 

Kirkkoneuvostolle,
 
Kemijärven seurakunnan kirkkovaltuutettuna saatan kunnioittavasti kirkkoneuvoston tietoon ja esitän aloitteena seuraavaa.
 
Kemijärven seurakunnan menettelytavat haettaessa työntekijöitä seurakuntaan, ovat aika ajoin herättäneet keskustelua seurakuntalaisten parissa.
 
Kirkkoneuvosto on viimeisimmässä kokouksessaan käsitellyt nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä. Hakuilmoitus virkaa on julkaistu Kotimaa-lehdessä 17.12.2009. Ilmoituksessa ei ole esitetty minkäänlaista pätevyysvaatimusta virkaan. Ilmoituksessa varsinaisina vaatimuksina on mainittu ainoastaan: ”Etsimme kutsumustietoista työntekijää, joka haluaa rakentaa Pyhän Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen kestävälle perustalle.”
 
On erittäin hyvä asia, että hakuilmoituksessa on mainittu Pyhä Raamattu ja kutsumustietoisuus. Nämä seikat eivät kuitenkaan yksin voi riittää nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuudeksi – tuolloinhan kuka tahansa uskovainen kirkon jäsen voisi tulla kysymykseen.
 
Esimerkiksi Kotimaa-lehdessä 28.1.2010 erään seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaa koskevassa hakuilmoituksessa oli mainittu pätevyysvaatimuksena mm. piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai vastaava AMK-tutkinto.
 
Virkaa haettaessa ja paikkaa täytettäessä on myös huolehdittava siitä, että seurakunta ei anna ymmärtää, että tullakseen valituksi seurakunnan virkaa hakijan tulee edustaa jotakin tiettyä kirkollista suuntausta tai olla tiettyä mieltä eräistä Raamatun tulkintaan liittyvistä kysymyksistä.
 
Kun Kemijärven seurakunta saattaa viran julkiseen hakuun, tulee haun olla todellinen eikä vain muodollisuus, jossa valittava henkilö on jo etukäteen päätetty. Nykyaikana tulisi hyödyntää mahdollisimman laajasti myös Internetin suomia mahdollisuuksia työntekijöitä haettaessa. On seurakunnan etu, että hakijoita seurakunnan avoimiin työpaikkoihin on mahdollisimman paljon.
 
Tämän johdosta esitän, että Kemijärven seurakunnan kirkkoneuvosto tai kirkkovaltuusto tekee seurakunnan papistoa ja muita työntekijöitä ohjeistavan päätöksen:
 
Kun Kemijärven seurakunta vastaisuudessa hakee työntekijöitä, mainitaan hakuilmoituksessa kelpoisuusehtona myös asiaankuuluva koulutusvaatimus.
 
Kemijärvellä, 31.1.2010
 
 
 
Janne Kaisanlahti
kirkkovaltuutettu