Rovaniemen kirkkoneuvoston kokouksessa tiistaina 28.3.2017 käsiteltiin piispa Samuel Salmen antamaan ohjeistusta, joka koskee kirkon suhtautumista uuteen tilanteeseen, kun maallinen ns. sukupuolineutraali avioliittolaki eroaa nyt ensi kertaa Suomen luterilaisen kirkon historiassa siitä, mikä on kirkon avioliittokäsityksen perusta.

Kirkkoneuvosto otti, vastoin kirkkoherran esitystä, äänin 8-3 kannan, jossa tähdennettiin avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona ja ettei tätä oppia vesitetä rinnastamalla avioliittoon muita suhteita kristillisen opin vastaisesti. Kirkolla on oikeus omaan oppiinsa ja uskoonsa, kuten muillakin uskontokunnilla uskonnonvapauden puitteissa.

Kyse ei ollut siitä, että olisi kielletty rukoileminen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa maallisen lain nojalla ns. sukupuolineutraalin avioliiton solmineen henkilön kanssa. Ei ole myöskään kielletty siunaamasta seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä tai heidän kotejaan tms. - On ainoastaan tähdennetty sitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ja että tätä ei saa rukouskaavojen muutetuilla sanamuodoilla vesittää.

Oma kantani tietysti on päivänselvä. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tästä on pidettävä kiinni, jos kirkko haluaa olla kristillinen kirkko.

Asiasta on kuitenkin haluttu tehdä politikoinnin kohde, mihin liberaali media tietysti mielellään antaa taustatukea. Sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä on eräs liberaali, poliittisesti Vihreisiin lukeutuva kirkkovaltuutettu katsonut aiheelliseksi hyökätä nimenomaisesti minua kohtaan vaatien mm. minua eroamaan kirkosta ja julistamalla, etten ole oikea kristitty. (Ah, miten suvaitsevaista!) Muutoinkin julkisuushakuisella henkilöllä motiivina lienee saada minut julkiseen tinkaamiseen hänen kanssaan, jotta hän saisi näkyvyyttä nyt kunnallisvaalien alla.

Etenkin Rovaniemen seurakunnan Facebook-sivulla asiasta on käyty rapsakkaa keskustelua ja ihmeellistä kyllä, keskustelua on suorastaan lietsottu sivuston ylläpitäjän toimesta jakamalla samaa asiaa koskevia uutisia ja kirjoituksia tähän mennessä jo ainakin kuusi kertaa. Toiminnan motiiveja voi kysyä Facebook-sivustosta vastaavilta viranhaltijoilta. Voi kun hengellisistä tapahtumistamme ja kirkon todellisesta sanomastakin tiedotettaisiin samalla innokkuudella!

Totuus on kuitenkin paljon vähemmän dramaattinen kuin tahalliset kärjistykset antavat ymmärtää. Rovaniemellä voi toimia, kuten tähänkin asti. Seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta kaikkien ihmisten puolesta voi rukoilla ja kaikki ihmiset voidaan siunata ja kohdata sielunhoidollisissa tilanteissa. Ainoastaan sitä on tähdennetty, että avioliitto tässä maallisen valtion muuttuneessa tilanteessakin, tulee pitää kirkon opin mukaisesti miehen ja naisen välisenä liittona. Jos tuomiokapituli päätöksen haluaa muuttaa, niin se voi sen tehdä. Silloin se toki ottaa raskaan vastuun.

Asiaa koskeva päätösesitys, joka tuli hyväksytyksi, kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

Rovaniemen seurakunnan kirkoissa ja muissa sakraalitiloissa ei toimiteta samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisiä eikä avioliiton siunaamisia, koska sellaiset toimitukset eivät ole kirkkomme kirkkojärjestyksen tai kirkkokäsikirjan mukaisia.

Myöskään sellaisia rukouksia, joissa samaa sukupuolta olevien parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ei tule toteuttaa Rovaniemen seurakunnan kirkoissa ja muissa sakraalitiloissa.

Rovaniemen seurakunnan päiväjumalanpalvelusten yhteydessä rukoillaan yleisessä esirukouksessa avioparien puolesta, kun avioliitto on solmittu miehen ja naisen välillä kirkon opin mukaisesti. Kaikkien ihmisten puolesta voidaan yksilöinä rukoilla, kuten tähänkin saakka, ja kaikki ovat tervetulleita seurakunnan tapahtumiin, mutta avioliitto on kirkon opin mukaisesti yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto.

* * *

Olen saanut paljon kannustusta jouduttuani liberaaliteologian kannattajian pilkkakirveiden kohteeksi. Ja sanottu, että on hienoa ja rohkeaa, kun uskallat. Kiitos siitä, mutta samalla totean, rakkaat ystävät, olen jo tässä elämässäni saanut kokea niin kipeitä asioita, etten minä tyhjän räksytyksestä yöuniani menetä. Enkä minä ole erityisen rohkea ihminen ja oman syntisyyteni tiedostaminen saa monesti miettimään, onko oikealla paikalla kirkon luottamustoimissa. Mutta pyrin toimimaan puutteistani huolimatta parhaani mukaan rovaniemeläisten palvelijana tällä paikalla, johon äänestäjät ovat minut asettaneet. Jokainen meistä, myös kirkkovaltuutetuista, vastaa kerran Jumalan edessä siitä, miten on leiviskänsä hoitanut. Armoon turvaten eteenpäin.

Vapahtaja itse sanoo meille:

"Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille." (Luuk. 6:22-23)