IMG_6494.jpg

Hyvä juhlaväki!

Rovaniemen seurakunnan puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tänne Ulla ja Mauri Miettusen läksiäisjuhlaan.

Tällaisessa juhlassa tietysti luonnollisesti tunnetaan haikeutta yhden ajanjakson päättyessä, mutta myös kiitollisuutta siitä, miten Ulla ja Mauri ovat teoin, sanoin ja sävelin palvelleet tätä seurakuntaa monien vuosien ajan – Mauri kanttorina ja Ulla mm. toimistotöissä, lähetyssihteerinä ja radiotyössä.

Jumala on käyttänyt teitä ja teille antamiaan armolahjoja tämän seurakunnan ja valtakuntansa työn hyväksi. Uskon pukevani sanoiksi monien seurakuntalaisten toivomuksen lausuessani julki sen, että te – Ulla ja Mauri – vaikka jäättekin pois nyt seurakunnan ansiotyöstä, niin ettette kuitenkaan tätä seurakuntaa kokonaan jättäisi, vaan että saisimme edelleenkin joskus nauttia teidän musiikki- ja runoesityksistänne. Ja seurakuntalehti Pääskyn uusimmassa numerossa ollut haastattelunne antoikin siitä meille hyviä toiveita.

Miettusen suvun nimi on kietoutunut lähtemättömästi Rovaniemen seurakunnan historiaan monien eri tehtävien kautta. Mainittakoon tässä nyt vain se, että – jos oikein laskin – niin Mauri Miettunen ja hänen isänsä Eino hoitivat täällä kanttorin tehtävää yhteensä yli 80 vuoden ajan.

Minä en ole syntyperäinen rovaniemeläinen, mutta minullakin on ollut tilaisuus tekemisissä tämän suvun jäsenten kanssa niin luottamustehtävieni kautta kuin henkilökohtaisessa elämässänikin eri yhteyksissä.

Aukko, jonka jätätte jälkeenne seurakuntatyöhön, ei ole helposti täytettävissä. Mutta arvelen, että työllänne olette antaneet jälkeen tuleville sellaisen esimerkin, josta voi paljonkin ottaa oppia. Olette ennakkoluulottomasti olleet valmiita kehittämään ja modernisoimaan jumalanpalveluselämää ajan haasteisiin vastaten, ja kuitenkin pitäneet samalla kiinni siitä, joka on muuttumatonta ja joka ei ajan tuulissa taitu eikä murru.

Taiteen avulla voi kristillistä sanomaa viedä eteenpäin monin eri tavoin. Emme aina tule ajatelleeksikaan, miten suuri merkitys kansamme kristillisyydelle on ollut musiikin voimassa. Laulu, jolla on väkevä kristillinen sanoma, voi synnyttää ja ylläpitää uskoa Jeesukseen ja antaa voimaa kristityn taisteluissa, iloissa ja suruissa. Tutuista virsistä ovat esivanhempamme saaneet lohtua silloinkin, kun katovuodet, onnettomuudet, kulkutaudit ja sotien kauhut tuhosivat monen perheen toiveet. Silti jälleen hirsikerta kohosi hirsikerran päälle, kun uusia koteja rakennettiin, ja niiden hirsien suojassa jälleen alettiin seuroja pitää, ja raikuivat tutut virret. Kristillinen arvopohja ja perinne siirtyi sävelten siivittämänä sukupolvelta toiselle. Vieläkin monen vuodeosastolla makaavan vanhuksen suupielet kääntyvät hymyyn, kun hän kuulee lapsuudestaan tutun hengellisen laulun sanat ja sävelmän.

Olen tässä viime aikoina tutustunut oman kirjaprojektini puitteissa rovaniemeläisen valtiopäivämies Iisakki Hoikan elämäntyöhön. Hän oli kirkolliskokouksessa vuonna 1886, jolloin Suomeen hyväksyttiin uutta virsikirjaa. Tuolloin virsikirjaan otettiin mm. tuttu isänmaan virsi:

”O Herra siunaa Suomen kansa,
Suo sille runsas armosi,
se kaikiss että vaiheissansa
Sun oma kansas olisi!
Suo uskollisuus, vakuus meille,
Menestys elämämme teille!”

Olkoon nämä virren sanat edelleen rukouksemme. Koti, uskonto, isänmaa – siinä on Suomen kansan murtumaton perusta, sukupolvesta sukupolveen.  Ja kaikkia näitä perusarvoja on voitu musiikin, runouden ja näyttämötaiteen keinoin kuvastaa.

Kiitän teitä Ulla ja Mauri kaikesta siitä työstä, jota olette tämän seurakunnan hyväksi tehneet, ja toivon teille voimia ja Jumalan siunausta vielä moniin, moniin töihin ja esityksiin.

Psalmin 150 sanoin – Olkaa kaikki tervetulleita!

(1) Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa!
(2) Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri!
(3) Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen!
(4) Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!
(5) Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein!
(6) Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!