Tänään eduskunnassa käsitellään ns. sukupuolineutraalia avioliittolakia. Suomalainen media, joka näkyy olevan erittäin voimakkaasti arvoliberaaleissa käsissä, on tuonut parhaansa mukaan esiin lakia lähes yksinomaan myönteisessä sävyssä. Jopa siinä määrin, että laki on yleisesti ristitty "tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi". Tällä nimityksellä, olen kokenut, on haluttu leimata lain vastustajat myös tasa-arvon vastustajiksi. Vahvoja mielikuvia käytetään ja varsinkin moni nuori ihminen ajattelee sitten vilpittömästi, että "enhän minä halua tasa-arvoa vastustaa" ja "mikseivät ihmiset saa mennä naimisiin kenen kanssa haluavat" jne. ja ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan aloitteen.

Ilmiö ei ole toki vain suomalainen. Onhan jopa ennen perinteisten arvojen vankkumattomana linnakkeena tunnettu Yhdysvallatkin saanut presidentin, joka kannattaa voimakkaasti homoavioliittoja. Vielä muutama vuosi sitten hänkin määritteli avioliiton miehen ja naisen väliseksi instituutioksi. Ilmiössä ei ole kyse yksistään avioliittokäsityksen muuttamisesta, vaan kristillistä arvopohjaa halutaan häivyttää yhteiskunnasta monin eri tavoin.

Mielestäni on kaksi täysin eri asiaa puolustaa eri ihmisryhmien oikeuksia, ihmisten tasa-arvoa ja ihmisarvoa kuin alkaa muuttaa kulttuuriin ja biologiaan perustuvia käsitteitä. Miehen ja naisen välinen suhde on ainutlaatuinen. Vain siitä voi syntyä perillisiä. Vaikka kuinka haluaisimme antaa "kaikille samat oikeudet", niin ei millään eduskunnan päätöksellä voi tehdä kahta miestä tai kahta naista kykeneviksi saamaan biologisia jälkeläisiä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tällaisessa perheessä ei voisi kasvaa täysin normaalia ja tasapainoista lasta.

Mutta vaikka jättäisimme länsimaisen kulttuuriperimmäkin - joka selvästi määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi - huomiotta, niin avioliittokäsitteen ulottaminen miehen ja naisen muodostaman yksikön ulkopuolelle, synnyttää hyvin vaikeita ongelmia.

Olen kysynyt joskus lain puolustajilta kaksi kysymystä. Ensinnäkin - meillä on Suomessa nyt ns. isyysolettama. Aviovaimon lapsi merkitään automaattisesti aviomiehen lapseksi. Miten olisi sitten näillä samaa sukupuolta olevilla pareilla, jos avioliitto ulotettaisiin heihinkin? Jos naisparin toinen puoliso saa lapsen, niin onko toinen isä? Ja mikä on biologisen isän asema? Mitä jos molemmat ovat yhtä aikaa raskaana?

Toinen kysymys on: Jos hyväksymme sukupuolineutraalin avioliittolain, niin miksemme hyväksy lukumääräneutraalia avioliittolakia? Samoilla argumenteilla sitäkin voi puolustaa. Miksi estämme ihmisten oikeuden solmia avioliiton, jos he rakastavat toisiaan jne. - Jos kolme tai useampi ihmistä haluaa naimisiin keskenään, tai jos joku haluaa solmia yhtäaikaa useita eri avioliittoja, niin miksi estämme heitä? Kaikki ns. tasa-arvoisen avioliittolain puolesta esitetyt näkemykset puhuvat myös lukumääräneutraalin avioliiton ja moniavioisuuden puolesta. Osa liberaaleista sitä jo kannattaakin.

Oma lähtökohtani on, että lapsella on oikeus sekä äitiin että isään. Siitä vakaumuksesta en voi enkä halua luopua, vaikka arvoilmastoa Suomessa nyt koetetaankin ankaralla kädellä muokata. Avioliitto on miehen ja naisen välinen asia. Monet joutuvat tänään jo arkailemaan tämän asian sanomista ääneen. Mihin tämä maa on menossa?

Minun tuttavapiirissäni on henkilöitä, jotka kuuluvat ns. seksuaalivähemmistöihin. Työtä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjinnän vastustamiseksi on tehtävä edelleen monilla eri sektoreilla. Maailmassa on valtioita, etupäässä islamilaisia valtioita, joissa tällaiset henkilöt voivat jopa saada kuolemantuomion. Se on hirvittävä asia. Mutta työtä näiden ihmisten ja erilaisten asenteiden muokkaamisen hyväksi, että kaikki voimme tunnistaa toisemme lähimmäisiksi, on tehtävä muulla tavoin kuin länsimaisen avioliittokäsitteen poistamisella.

On tuntunut hirvittävän surulliselta seurata, miten monia vilpittömästi kaikkia ihmisiä ihmisinä kunnioittavia ihmisiä leimataan "suvaitsemattomiksi", "vihapuheen levittäjiksi" jne. - Niillä, jotka pitävät itseään liberaaleina ja suvaitsevaisina on valitettavan usein suvaitsevaisuutta lähinnä toisia samalla tavalla ajattelevia kohtaan.

Heille kaikille haluan omistaa alla olevan, Internetistä löytämäni kuvan sisältämän sanoman.

* * *

1902928_10152175677567114_1034642905_n-n