Arvoisa puheenjohtaja. Kuten näissä edellä olevissa puheenvuoroissa ovat monet todistaneet, on täällä varmasti useita hyviä ehdokkaita, joilla kaikilla on omat ansionsa. Luultavasti myös näiden edellä lueteltujen henkilöiden lisäksi olisi useita hyviä henkilöitä, jotka kykenisivät nämä sinällään vaativat varapuheenjohtajan tehtävät hoitamaan. Olen itse lähestynyt tätä asiaa kuitenkin siitä näkökulmasta, mikä rooli toisi itse kunkin lahjat parhaiten kirkolliskokoustyön palvelemiseen. Varapuheenjohtajahan osittain myös menetetään täältä salikeskustelusta. Hänen tärkein tehtävänsä on huolehtia kokouksen teknillisestä johtamisesta. Ajattelen omalta kohdaltani sillä tavalla, vaikka en itse enää nuoreksi itseäni tunnekaan, mutta ilmeisesti tämän porukan nuorinta joukkoa kuitenkin ja kuvittelen, että minun kaltaisen ihmisen paikka olisi olla dynaamisesti ottamassa osaa salikeskusteluun ja sitä kautta uskon, vaikka omalta pieneltä osaltani, voivani paremmin antaa viestiä myös kirkon nuorille.

Varapuheenjohtajaksi koen nyt olevan tilausta kokeneelle naiselle, jolla tieto on kypsynyt taidoksi lukuisten eri luottamustehtävien, kuten oman kotiseurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajuuden sekä useiden vaativien vastuu- ja luottamusasemaa edellyttävien kunnallisten ja maakunnallisten toimien kautta. Eikä ole vahingoksi sekään, jos on lääkärin ammatissa saanut syvällisen kokemuksen erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Ajattelen myös näinä aikoina, jolloin kirkkomme yhtenäisyys kohtaa haasteita ja meillä on monia hyvin vaikeitakin asioita edessä näiden neljän vuoden aikana, että tällainen maltillisen kirkon keskitien edustaja voisi olla puheenjohtajistossa tarpeen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi esitän siis Seija Kuikkaa. Toiseksi varapuheenjohtajaksi kannatan Johannes Leppästä. Kiitos.