kirkolliskokousmainos.jpg

Kuukauden kuluttua, 11.2.2020, käydään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vaalit. Olen käytettävissä jatkamaan tehtävässä, jos äänestäjät niin tahtovat. Ennen vaaleja julkaisen kotisivuillani koosteen, mitä olen tehnyt kirkolliskokousedustajana kuluneiden neljän vuoden aikana.

Kirkkovaltuutetut ja seurakuntaneuvostojen jäsenet valitsevat kirkolliskokouksen. Jos siis haluatte, että tulen edelleen valituksi, niin kannattaa suositella äänestämistä Oulun hiippakunnan seurakuntien valitsijoille. (Ja jos haluaa, että en tule valituksi, niin kannattaa sitten suositella jotakuta muuta...)

* * *

Hyvä kirkolliskokouksen valitsija!

Olen saanut toimia kahdeksan vuotta edustajananne kirkolliskokouksessa. Tähän aikaan mahtuu paljon. Julkisuudessa tuodaan usein esille kirkon työskentelystä vain kiistakohtia, mutta suurin osa asioista on mennyt sovussa eteenpäin. Esimerkiksi uusi kirkkolain kokoaminen, jota olin kirkon lakivaliokunnassa valmistelemassa, saatiin läpi yksimielisesti.

Joskus olen toki joutunut soutamaan vastavirtaan.

Kaikille ei ole helppoa nousta yleistä mielipidettä ja vaikkapa median suosikkiedustajien tai piispojen ajatuksia vastaan. Olen kuitenkin mm. vastustanut hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista ja puolustanut maallikkojen vaikutusvaltaa kirkossa, vaikka hiippakuntavaltuustoja on haluttu voimakkaasti jakaa alas. Edellisellä kaudella teimme kovasti työtä estääksemme seurakuntien pakottamisen suuryhtymiin, mikä olisi tuhonnut pienten seurakuntien itsenäisyyden. Kyselytunnilla puutuin myös kirkon johdon huomattaviin alkoholi-edustusmenoihin.

Avioliittokysymys on saanut paljon huomiota julkisuudessa. Ikään kuin kirkossa ei muuta olisikaan. Mutta tietysti kysymys on monille periaatteellisesti tärkeä. Perustammeko oppimme Raamattuun vai yleiseen mielipiteeseen? Kaikki ihmiset ovat tervetulleita kirkkoon ja kaikki ihmiset voidaan siunata. Jokainen meistä tarvitsee armoa ja anteeksiantoa. Mutta kristillinen avioliitto on Jeesuksen opetuksen mukaan miehen ja naisen välinen liitto.

Kansankirkko on jäsenkadon vuoksi hyvin uhatussa asemassa. Evankeliumia tullaan kyllä julistamaan Suomessa jatkossakin, mutta verovarojen huvetessa moni sellainen kirkon työmuoto, jota ateistitkin arvostavat, vaarantuu. Kansankirkko ja kristillisyys on myös osa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Emme saa arkailla laulaa suvivirttä tai muutenkaan pitää esillä suomalaisia arvoja tässä kristityssä maassa senkään uhalla, että ateistit tai muunuskoiset loukkaantuvat. Kristillinen arvopohja takaa lopulta heidänkin uskonnonvapautensa.

En kuulu mihinkään herätysliikkeeseen jäsenenä. Olen ollut jonkun verran mukana uusheräyksen toiminnassa. Toivon, että kaikki herätysliikkeemme mahtuisivat jatkossakin kansankirkkomme leveän katon alle.

Vaaliterveisin,
Janne Kaisanlahti