Kemijärvellä Keskustan uusi kirkkovaltuustoryhmä kokoontui sunnuntaina. Kokouksessa ryhmä järjestäytyi ja teki omia esityksiään tulevan paikkajaon suhteen.

Keskustan esitys on pienemmille ryhmille varsin avokätinen. Seurakuntamme Parhaaksi -ryhmä saa mm. kaksi johtokuntien puheenjohtajuutta, vaikka Keskusta enemmistöryhmänä voisi ottaa kaikki puheenjohtajuudet itselleen. Kokoomukselle puolestaan olisi tulossa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajuus.

Keskustan ryhmä esittää kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi minua. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi nyt tehtävää hoitavan Raimo Kerkelän tilalle Keskustan ryhmä esittää Aulikki Imporantaa. Muiksi neuvoston keskustalaisiksi jäseniksi esitetään Timo Kyyhkystä, Tarja Perälää, Jorma Särkelää ja Jorma Vaaralaa. Tässä esityksessä entisistä olisi siis jatkamassa vain Timo Kyyhkynen eli uudistusta tulisi kovasti.

Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajaksi esitetään Erkki Vartiaista, diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi Pirkko Maijala-Niemelää ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajaksi Helena Poikolaista.

Koillis-Lappi 25.11.2010