Suomen Keskusta r.p:n puoluehallitukselle

Kemijärvi, 11.3.2018

KANNANOTTO SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSEEN

Suomen Keskusta r.p:n sääntöihin esitetään muutoksia. Emme hyväksy muutosesityksiä, jotka liittyvät puoluesihteerin valintatapaan ja tehtäviin.

Keskusta on ainutlaatuinen kansanliike, jonka järjestödemokratiaa ja suuria puoluekokouksia muissa puolueissa on yleensä kadehdittu. Kenttäväkemme käyttää valtaa puoluekokouksessa – ei mikään pieni piiri puolueen johtohenkilöitä. Tämä on oleellinen osa maalaisliittolais-keskustalaista järjestön itseymmärrystä.

Henkilövalinnat ovat puoluekokouksessa yleensä mielenkiintoisimpia tapahtumia. Parhaimmillaan henkilövaalit toimivat myös linjavaaleina.

Näinä aikoina, jolloin ihmisten kiinnostus järjestötoimintaa kohtaan on muutoinkin vähentynyt, ei puoluekokouksen valtaa tule heikentää, vaan pikemminkin vahvistaa.

Keskustassa puoluesihteeri on se henkilö, joka eniten toimii järjestökoneiston tehtävien parissa. Olisi vastoin kansanliikkeemme perusolemusta, että järjestöväen, paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirien edustajilta riistettäisiin oikeus valita puoluesihteerinsä. Riittäviä perusteita jättää puoluesihteeri pois hallitusneuvotteluista ei myöskään ole esitetty.

Jos puoluesihteeriin ei joskus olla tyytyväisiä, on kentällä mahdollisuus aina vaihtaa puoluesihteeri seuraavassa puoluekokouksessa. Demokratiaa ei tule silti kaventaa.

Toivomme, ettei puoluesihteeriä koskevia sääntömuutoksia esitellä puoluekokoukselle, vaan puoluehallitus päättää tämän hankkeen, joka pahimmillaan lisäisi epäluottamusta puoluejohdon ja kenttäväkemme välillä. Puoluekokouksessa meillä on näinä aikoina paljon tärkeämpiä asioita käsiteltävänämme, ja niihin meidän tulisi nyt voimamme uhrata – eikä vääntöön puoluesihteeristä. Etenkin kun vain muutama vuosi sitten tätä samaa asiaa käsiteltiin ja esitys tuli hylätyksi.

Keskustan Levärannan paikallisosaston puolesta,

Timo Kyyhkynen, maanviljelijä
osaston puheenjohtaja

Janne Kaisanlahti, OTM
osaston sihteeri