Alla puheeni, jonka pidin Kemijärven kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.7.2010. Esitin Janne-Veikko Perälän valintaa Kemijärven kaupunginjohtajaksi. Esitykseni hävisi äänestyksen. Kaupunginjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Salminen. Hän sai ensimmäisellä kierroksella 17 ääntä, Janne-Veikko Perälä 13 ääntä, Timo Alaräisänen 4 ääntä ja Tatja Karvonen yhden äänen.

Olen tietysti pahoillani, kun omaa ehdokastani ei valittu. Paikkakunnan nuorten palaamista kotiseudulleen kyllä toistellaan itkunsekaisella äänellä juhlapuheissa, mutta kun pitää oikeasti antaa luottamusta, se on jo eri juttu. Salminen oli kuitenkin "kakkosvaihtoehto" myös minulle, joten olen ihan levollisin mielin. Eräisiin kaupunginjohtajan valintaan liittyviin kuvioihin olen kyllä varsin pettynyt. Palaan niihin myöhemmin.

Koska vaali käytiin suljettuna lippuäänestyksenä, on mahdotonta todistettavasti täysin varmasti sanoa, kuka äänesti ketä. Mutta ei tarvita kummoista politiikan tuntijaa, kun tietää, miten äänet jakautuivat. Käsitykseni mukaan Vasemmistoliitto äänesti kokonaisuudessaan Salmista ja demareista ainakin Eila Hyvönen. Ääniä tuli myös Keskustasta ja pienryhmistä. Keskustasta Salmisen puolesta puhui mm. Kaarina Soppela.

Janne-Veikko Perälä sai molemmilla äänestyskierroksilla 13 ääntä. Näistä äänistä laskujeni mukaan seitsemän tuli Keskustasta ja loput eri pienryhmistä. Keskustasta Janne-Veikko Perälän puolesta valtuuston kokouksessa käyttivät puheenvuoron itseni lisäksi Aulikki Imporanta, Kaarlo Jankkila, Tarja Kaisanlahti ja Veikko Niemelä.

Timo Alaräisäsen äänisaalis jäi neljään ääneen. Nämä äänet olivat häntä puheenvuoroissaan kannattaneiden Heikki Nivalan, Virpi Kyyhkysen ja Mauno Kerkelän äänet. Neljännen äänen oletan tulleen toiselta KD:n valtuutetulta. Kaupunginhallituksen enemmistön kannattaman Tatja Karvosen ainoa ääni valtuustossa tuli Eeva Moilaselta.

Toivon uudelle kaupunginjohtajalle menestystä työssään. Toivon myös, että Janne-Veikko Perälä olisi kaupunkimme palveluksessa mahdollisimman pitkään.

---

Arvoisat valtuutetut, hyvä kokousyleisö!
 
Timo E. Korvan aikakausi Kemijärvellä on päättynyt. Kun hänet valittiin olin alle 2-vuotias. Joukossamme on edelleen valtuutettuja, jotka ovat olleet mukana kokouksessa, jossa Timo E. Korva valittiin. Nyt käsillämme on luultavasti yhtä merkittävä ja historiallinen valinta.
 
Henkilökohtaisesti olen ollut tyytyväinen Arto Ojalan toimintaan määräaikaisena kaupunginjohtajana. Olisin alun perin ollut valmis valitsemaan hänet tähän tehtävään pidemmäksikin ajaksi kuin tämän vuoden loppuun. Uskoakseni suuri osa täällä istuvista valtuutetuista on ollut tyytyväinen Ojalan työhön. Kuitenkin viime talvena esitettiin kovaäänisesti sellaisia ajatuksia, että Ojalan kausi kaupunginjohtajana olisi päätettävä mahdollisimman pian. Ihmettelin tätä hätää ja hoppua. Vastahan mies oli työhön sisään ajettu ja hyväksi havaittu.
 
Joku teistä ehkä muistaa, että esitin vuodenvaihteessa mm. Koillis-Lappi -lehden yleisönosastolla kysymyksen, mahtavatko tulevaan kaupunginjohtajan valintaan vaikuttaa kevään 2011 eduskuntavaalien kuviot? Kysyin, onko tarkoitus saada uusi kaupunginjohtaja valittua riittävän aikaisin ennen eduskuntavaaleja, jotta kaupunginjohtajana vaalien aikana toimisi sopivan ehdokkaan sopiva tukimies. Siitä, oliko tämä epäilykseni esittäminen aiheellista tai korrektia, teillä voi olla monenlaisia mielipiteitä. Mutta totean vain tapahtuneet tosiasiat, kun mainitsen, että sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Alaräisänen toimi viime eduskuntavaaleissa Heikki Nivalan vaalikampanjan julkisena tukimiehenä ja nyt Heikki Nivala on kaupunginhallituksen puheenjohtajana voimakkaasti yrittänyt ajaa Timo Alaräisästä kaupunginjohtajaksi.
 
Myös kaupunginjohtajan varahenkilönä toiminut tekninen johtaja Pekka Koskenranta esitti Timo Alaräisäsen valintaa kaupunginjohtajaksi. Sellaisiakin laskelmia kuuluu tehdyn, että Timo Alaräisänen olisi paras vaihtoehto Kemijärven uudeksi kaupunginjohtajaksi ja Janne-Veikko Perälä olisi haastatteluun kutsutuista henkilöistä kaikkein huonoin vaihtoehto. Tällaisten pisteytysten en jaksa uskoa perustuvan mihinkään objektiiviseen arviointiin, vaan aivan muihin seikkoihin. Yhtenä tällaisena perusteena on muutoksen pelko. Se on inhimillisesti täysin ymmärrettävää. Muutokset pelottavat joskus. Mutta minä uskon, että se muutos, jonka me voimme tänään täällä tehdä, olisi muutos parempaan.
 
Hyvät valtuutetut! Esitän Kemijärven uudeksi kaupunginjohtajaksi valittavaksi valtiotieteen maisteri, tietohallintopäällikkö Janne-Veikko Perälän.
 
En ollut tämän prosessin alkaessa suoraan hänen kannallaan. Pidin oikeana, että kaupunginjohtajan virka asetettiin uudelleen haettavaksi, kun hakemuksia oli tullut vain kolme. Nyt hakijoita on tullut reilusti – on varaa mistä valita. Ja mitä enemmän asiaa olen pohtinut, sitä selkeämmäksi ratkaisu on minulle käynyt.
 
Käyn ensin läpi niitä syitä, joiden perusteella Janne-Veikko Perälää ei kuulemma pitäisi kaupunginjohtajaksi.
 
Ensinnäkin on sanottu, että hän on liian nuori kaupunginjohtajaksi. Syksyllä Perälä täyttää 33 vuotta. Sen ikäisenä Aleksanteri Suuri oli jo valloittanut Egyptin ja Persian. Suomessa on useita kaupunginjohtajia, jotka on valittu virkaansa nuorempana. Esimerkiksi Vaalan viime syksynä valittu kunnanjohtaja Tytti Määttä oli valintahetkellä 28-vuotias. Monia muitakin esimerkkejä löytyisi. Ja muistettakoon, että Kemijärven aikaisempi kaupunginjohtaja Kaarlo E. Liimatainen oli valintahetkellä vain 26-vuotias. Kemijärven vanhat kunnallismiehet kyllä joskus häntä hyväntahtoisesti pojittelivat, mutta 37 vuotta kestäneen johtajuutensa aikana hänestä tuli laajalti ansioitunut ja pidetty ”Kunnan-Kalle”.
 
Toiseksi on väitetty, että Perälä olisi liian kokematon kaupunginjohtajan tehtävään. Hän on toiminut Kemijärven tietohallintopäällikkönä elokuusta 2006 alkaen. Tänä aikana hän on kyllä ehtinyt näkemään, miten Kemijärven kaupungin hallinto toimii. Perälän toiminnasta ei ole moitittavaa löytynyt. Hänen ansionsa ja osaamisensa tunnustetaan.
 
Sellaistakin ajattelua olen havainnut, että kaupunginjohtajaksi valittavan tulisi olla mieluusti jo aiemmin toiminut kaupungin- tai kunnanjohtajana. Vähiinpä meillä Suomessa kaupunginjohtajat kävisivät tällä menolla ja ammattikunnasta tulisi melko umpeutunut. Ja jos pelkkä virkavuosien määrä ratkaisisi, niin eihän haastatteluilla ja ehdokkaiden henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja koulutuksella olisi mitään merkitystä. Riittäisi, kun vertailtaisiin virkatodistuksia. Ei muutaman vuoden ero kunnallishallinnon johtotehtävissä kertyneen kokemuksen määrässä voi ratkaista tällaista valintaa.
 
On myös sanottu, että Keskusta olisi jotenkin juntannut kaupunginjohtajan valinnan. Tällaiset väitteet minua ihmetyttävät, sillä kuten esimerkiksi kaupunginhallituksen pöytäkirjaan ja muutamiin paikallislehtien numeroihin tutustumalla voi huomata, että Keskustan ryhmässä on ollut kannatusta useilla eri henkilöillä. Kuka olisi siis Keskustan junttaama ehdokas?
 
Neljästä haastatellusta henkilöstä Alaräisänen ja Karvonen ovat olleet mukana Keskustan toiminnassa. Janne-Veikko Perälä puolestaan ei ole tietääkseni minkään puolueen jäsen. Olen itse ollut Keskustapuolueen toiminnassa kymmenen vuoden ajan, mielestäni melko aktiivisestikin. En ole nähnyt Janne-Veikko Perälää kertaakaan puolueen tilaisuuksissa. Hän jos kuka olisi aidosti epäpoliittinen valinta.
 
Mitkä ovat sitten ne perusteet, jotka puoltavat Janne-Veikko Perälän valintaa kaupunginjohtajaksi?
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka on riittävän tuore, mutta riittävän kokenut. Tietohallintopäällikkönä neljän vuoden ajan toimittuaan Perälä on perehtynyt kaupungin hallintoon ja nähnyt, miten Kemijärvi toimii. Tarvittava sisäänajo on tapahtunut ilman, että hän olisi kuitenkaan niin sanotusti kaavoihin kangistunut.
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka on yhteistyökykyinen ja pärjää myös meidän ei aina niin diplomaattisten kaupunginvaltuutettujen kanssa ja joka ei katkeroidu, vaikka hänen esityksensä eivät aina tulisikaan luottamuselimissä hyväksytyiksi.
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka omaa hyvät johtamistaidot – mielellään sellaisen, joka on jo koulutuksessaan suorittanut laajalti johtamisopintoja.
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka ymmärtää elinkeinoelämän merkityksen kaupunkimme tulevaisuuden kannalta ja suhtautuu alueen yrittäjiin ja heidän mielipiteisiinsä kunnioituksella.
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka on moderni, tässä ajassa elävä ja dynaaminen.
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka on rehellinen kansalainen ja joka kunnioittaa laillisuutta kaupungin hallinnon johtavana periaatteena.
 
Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, joka on kansanomainen, helposti lähestyttävä – sellainen, jota kuka tahansa tavallinen kuntalainen voi katsoa silmät samalla tasolla ja jolle tohtii kertoa huolensa vaikkapa kaduilla tai toreilla sattumalta kohdattaessa.
 
Ja ennen kaikkea Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, jolla on näkemys, jolla on todellinen päämäärä – nähdä Kemijärvi suurena, kukoistavana ja elinvoimaisena. Kemijärvi tarvitsee kaupunginjohtajan, jolle kaupunginjohtajaksi valinta ei ole vain askel edetä uralla tai kannuksien kerääminen seuraavaan tehtävään, vaan jolle työ kemijärviläisten hyväksi on kutsumus.
 
Kun Arto Ojalan jatkokaudesta taannoin päätettiin, vertasin häntä katolisen kirkon paavina 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa toimineeseen paavi Johannes XXIII:een. Hänellä oli jo ikää tulleessaan paaviksi ja hänen ajastaan odotettiin lyhyttä välimenokautta. Mutta hänen aikanaan alkoi suuri uudistustyö, joka johti merkittäviin reformeihin. Paavi itse kertoi haluavansa avata ikkunat, jotta raikkaat tuulet pääsevät puhaltamaan pois keskiajan pölyt. Edelleen olen sitä mieltä, että tämä vertaus sopii Arto Ojalan toimintaa hyvin.
 
Mutta Arto Ojalan aloittamalle hyvälle työlle tarvitaan jatkaja. Katolisessa kirkossa kulkee sanonta, jonka mukaan laihan paavin jälkeen täytyy valita lihava paavi. Tällä tarkoitetaan sitä, että vähän aikaa toimineen paavin kauden päätyttyä pyritään valitsemaan paaviksi nuorempi mies, jotta voidaan pitää todennäköisenä, että lyhyitä kausia ei tulisi peräkkäin kovin monia, vaan uusi kausi kestää vähän pidempään.
 
Käsittääkseni myös vanhempien kunnallisten toimijoiden tavoitteena on, että mahdollisimman moni paikkakuntalainen nuori palaisi opintojensa jälkeen työllään rakentamaan kotiseutuaan. Ainakin juhlapuheissa tätä kovasti toivotaan. Kemijärvi on kyllä usein näyttänyt nuorilleen myös kylmemmät kasvonsa enkä ihmettele, jos jollekin täältä maailmalle lähteneelle on syntynyt mielikuva – eihän meitä edes haluta takaisin. Esimerkkinä mainitsen vain sen uskomattoman kiistan, joka syntyi kaupungin nuorisoneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan nimeämisestä kaupungin lautakuntiin. Monissa kunnissa tällainen on arkipäivää ja nuorten aloitteellisuus otetaan iloiten vastaan. Täällä tätäkin asiaa vastustettiin äänekkäästi ja vieläpä osin epäasiallisilla perusteilla. Juuri tällaisesta hengestä meidän on Kemijärvellä päästävä eroon.
 
Toivon, että valitsemme kaupunginjohtajan, joka suhtautuu kannustavasti paikallisten nuorten aktiivisuuteen ja on luomassa Kemijärvestä mielikuvaa kaupunkina, joka haluaa omat tyttärensä ja poikansa kerran takaisin maailmalta – elämään ja tekemään työtä tänne tekoselkosiinsa.
 
On vähän hassua, jos me juhlapuheissa toistelemme, kuinka haluamme paikkakunnan nuorten palaavan Kemijärvelle, emmekä koskaan kuitenkaan kelpuuta oman paikkakunnan poikaa tai tyttöä kaupunkimme ylimmäksi viranhaltijaksi. Jo imagollisesti Janne-Veikko Perälän valinnalla olisi suuri, positiivinen merkitys.
 
Edellisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa kaupunginvaltuutettu Veera Pikkarainen käytti erittäin hyvän puheenvuoron siitä, kuinka nuorta väkeä tulisi saada työhön paikkakunnalle. Huoli ikärakenteestamme niin kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden keskuudessa kuin yleensäkin Kemijärvellä on varsin aiheellinen.
 
Olen usein arvostellut kaupunkimme vanhempia päättäjiä. Tässä kaupunginjohtajavalinnassakin olen ollut näkevinäni pelin politiikkaa ja pienen valtapiirin pyörähtelyä. Osoittakaa tänään harkituilla ja itsenäisillä valinnoilla, että olen ollut väärässä.
 
Sillä perusteella, mitä palautetta olen useilta kuntalaisilta saanut, uskallan arvioida, että suorassa kansanvaalissa Janne-Veikko Perälä olisi todella vahvoilla. Tiedän myös, että hänellä on kannatusta eri ryhmittymissä yli puoluerajojen. Katsotaan siis tulevaisuuteen, huomispäivän Kemijärveen. Tehkäämme ratkaisu kemijärveläisten parhaaksi. Tarvitsemme kaupunginjohtajaksi kokoavan, luotettavan, koetellun ja paikkakunnalla hyväksi havaitun henkilön. Annetaan kotikaupungin pojalle, kaupunkimme lukiosta ylioppilaaksi aikanaan kirjoittaneelle, maailmalle lähteneelle, maailmalta palanneelle ja jo nyt kaupunkimme palveluksessa monin tavoin ansioituneelle Janne-Veikko Perälälle mahdollisimman laaja kannatus yli puoluerajojen.
 
Kun istumme täällä valtuustosalissa puoluekannan mukaisessa järjestyksessä, Vasemmistoliitto täältä katsottuna vasemmalla ja Kokoomus laitimmaisena oikealla, niin vetoan teihin Kemijärven tulevaisuuden puolesta Lauri Viidan sanoin:
 
Vasemmalla, oikealla
Uskomalla, toivomalla
Yhteen yhden taivaan alla!