Ulkopoliittista näkemystä Keskustanuoriin

 
Ulkopolitiikka on, ainakin meidän maamme oloissa, kaikkein tärkein politiikan osa-alue. Maalaisliitto oli johtavassa asemassa luomassa taitavaa ulkopolitiikkaa, joka pelasti isänmaamme sotien jälkeen. Urho Kekkosen elämäntyön hedelmät ovat edelleen nautittavissamme. Ulkopoliittista aloitteellisuutta tarvitaan edelleen. Varsinkaan idänsuhteita ei ole järkevää jättää EU:n yhteisen ulkopolitiikan varaan. Moskova on edelleen lähempänä kuin Bryssel – halusimme sitä tai emme.
 
Aika on tietysti muuttunut sitten niiden päivien, jolloin Paasikiven-Kekkosen linjaa luotiin. Mutta maantieteellinen asemamme on yhä sama. Sekä se totuus, ettei ulkopoliittista toimintaa ole todellakaan viisasta jättää kokoomuslaisten yksinoikeudeksi. Keskustanuorten tulee omalta osaltaan vahvistaa puolueen ulkopoliittista osaamista ja tuoda riveistään esiin ulkopolitiikan harrastajia.
 
Suomen Keskustanuorten hallitukseen olisi tarjolla nyt tällainen henkilö. Kansainvälisiä suhteita Lapin yliopistossa sekä Aleksanteri-instituutissa opiskeleva, viittä kieltä puhuva Katri Kulmuni tietää ulkopolitiikan merkityksen. Hän on laajalti perehtynyt maamme ulkopoliittiseen asemaan, mihin oman perspektiivinsä on tuonut kuluvan vuoden alkupuoliskon kestänyt opiskelu Pietarissa.
 
Uskon, että Keskustanuorten hallitukseen tarvitaan todellinen ulkopolitiikan harrastaja ja taitaja. Kun Katri on järjestöihmisenä osoittautunut vieläpä luotettavaksi työmyyräksi, joka ei korosta itseään, vaan ajamiaan asioita, niin Keskustanuoret saisivat hänestä loistavan edustajan hallitukseen. Kenttäväkemme asiana on ratkaista, voiko näin tapahtua.
 
Janne Kaisanlahti
Kemijärvi