Kemijärven kaupungin hallintoelimissä on kuluneina kuukausina käsitelty useita kertoja kirkkovaltuutettu Esa Kankaan vaatimuksia maanvaihdosta ja hänen omistamansa maan käytön korvauksista. Lapin Kansa uutisoi 10.8, että Kemijärven kaupunginhallituksessa on ollut esteellisiä päätöksentekijöitä, mm. kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tarja Kaisanlahti, jonka ”lakimiespoika on ollut maanomistajan vastapuolen avustajana maankäytön riita-asiassa”.

Koska kaupunginhallituksen pöytäkirjaan ei minulle tuntemattomasta syystä liitetty kaupunginhallitukselle toimittamaani kirjelmää, jossa kerroin oman käsitykseni asiasta, saatan näkemykseni myös tätä kautta yleiseen tietoon.

Kankaan ja kaupungin välisessä prosessissa en ole avustanut kumpaakaan osapuolta. Olen avustanut ilman palkkiota eräitä henkilökohtaisia ystäviäni, joilta on vaadittu takautuvasti yli 20 vuoden ajalta huomattavaa korvausta ainoan heidän kotiinsa johtavan tien käytöstä. Tie kulkee joidenkin metrien matkalta paljon porua herättäneen, noin 62 neliömetrin suuruisen maa-alueen yli. Sen jälkeen, kun Kemijärven kaupunki kieltäytyi 12.10.2009 vaihtamasta tätä maata 238 neliömetrin suuruiseen maa-alaan, hakivat naapurit kyseisen tontinosan lunastusta. Tässä asiassa olen ollut avustamassa ja minulle annettujen tietojen mukaan syntynyttä päätöstä Kangas ei ole riitauttanut.

Oikaisuvaatimuksen mukaan ”Janne Kaisanlahti avustaa ja on avustanut naapureitamme maankäyttöön liittyvässä riita-asiassa, johon kaupunginhallituksen päätös suoraan vaikuttaa.” Minun tiedossani ei ole, että yhdessäkään tuomioistuimessa olisi vireillä riita-asiaa Kankaan ja kyseisten naapureiden välillä eikä tietääkseni ole koskaan ollutkaan.

Yleisellä tasolla sanon, että demokratiassahan voi esittää erilaisia vaatimuksia kunnallisille toimielimille ja vaatimukset on käsiteltävä. Mutta ei ole tarkoituksenmukaista kuormittaa kaupungin hallintoa tekemällä useita kertoja samoja vaatimuksia. Äkkirikastumista haluaville voin suositella esimerkiksi lottoamista tai muita Veikkauksen pelejä.

Tulevassa kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellään edelleen Kankaan vaatimusta mm. sen suhteen, että kaupungin tulisi maksaa hänelle korvausta yli 8000 euroa, koska kaupungin koneilla on tehty lumitöitä hänen maansa päällä. Lienee sanomattakin selvää, että kaupungin veronmaksajien rahoille on varmasti parempaa käyttöä kuin vuosikymmenien ajalta takautuvasti vaadittavien eriskummallisten korvausten maksaminen. Kaupunginhallituksen aikaisempi päätös siitä, että yhdelle kuntalaiselle ei vaihdeta maata neljä kertaa suurempaan maa-alaan, oli mielestäni varsin oikeudenmukainen.