Elämme pelottavaa aikaa, jolloin ihmisarvo tarkastellaan usein markkina-arvon kautta. Kristittynä ajattelen, että jokaisen ihmisen ihmisarvo on itseisarvo. Siksi meidän on pidettävä huolta etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Mielestäni tämä on keskeinen osa eurooppalaista arvopohjaa. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Kovaakin keskustelua on voitava käydä, mutta kenenkään ihmisarvoa ei saa kieltää.

EU:n tasolla on tuotava esiin erityisesti vanhusten ja vammaisten oikeuksia. Yhteiskunnan sivistystason mittaa se, miten se kohtelee vanhuksiaan. Olemme paljon velkaa maamme rakentaneille. Toinen erityisryhmä ovat kehitysvammaiset ihmiset. Isoäitini ja äitini ovat tehneet työuraansa kehitysvammaisten parissa, ja kasvuympäristössä nämä ihmiset olivat arkipäivää. Voimme oppia heiltä paljon.

Eurooppalaista yhteisöä ei voi tietenkään olla ilman yhteisiä arvoja. Näen, että Euroopan tulisi edelleen rakentua läntisen maailman perustana olevalle juutalais-kristilliselle arvopohjalle, joka on maailmanhistoriassa tullut Jerusalemista Ateenan ja Rooman kautta myös Pohjolaan. Israelin, Kreikan ja Italian vaikutus elää myös suomalaisuudessa. Olen ensisijaisesti suomalainen, mutta yhteiset juuret sitovat meidät yhteen suureen perheeseen.

Eurooppalaisiin arvoihin liittyy keskeisesti myös uskonnonvapaus ja erilaisten vakaumusten kunnioittaminen, kunhan niillä ei pyritä muuttamaan yhteiskuntajärjestyksemme perustaa. Kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet ja terrorismi on torjuttava, olipa kyse äärioikeistosta, äärivasemmistosta tai ääri-islamismista. Tavoitteemme on turvallinen ja hyvinvoiva Eurooppa. Siihen sopii hyvin myös itsenäinen, juuriltaan kasvava Suomi.