kirkolliskokous%2016052017.jpg

Pidin kirkolliskokouksessa puheenvuoron edustaja-aloitteen kautta käsittelyyn tulleesta avioliittoasiasta. Aloitteessa esitetään kirkon perinteisen, kristillisen avioliittokäsityksen muuttamista maallisen sukupuolineutraalin lain mukaiseksi.

Kuten olen äänestäjilleni kirkolliskokouksen vaaleissa luvannut, puolustan kristillistä avioliittokäsitystä. Tämä aika ei ole tietenkään puolellamme. Sanotaan, että maailma muuttuu. Niin se tekeekin. Mutta Jumalan Sana ei muutu. Kussakin ajassa on omia maailmallisia virtauksiaan, jotka taistelevat kristillisyyttä vastaan. Kuitenkin kristinuskon sanoma on muuttumaton, ja Suomen kansan turva on ollut vuosisatojen ajan Raamatussa. Tästä minä luovu, vaikka se maksaisi mitä. Paljon on haukkuja, ivaa ja väheksyntää tullut. Toisaalta on tullut myös paljon kannustusta, rohkaisuja ja esirukousta.

Kyse ei ole syrjinnästä. Kyse on siitä, mitä uskon Jumalan säätäneen. Lisäksi katson jokaisella lapsella olevan oikeus äitiin ja isään, ja että äitiys ja isyys ovat itseisarvoja.

Puheenvuoroni asiasta kuului seuraavasti. Puheeni alussa viittaan aikaisemman puhujan pitkälliseen kuvaukseen siitä, miten Martti Luther väheksyi naisia ja suhtautui heihin epätasa-arvoisesti.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja!

Edellinen puhuja puhui Lutherin erheistä, mutta eihän tässä asiassa ole kyse syntisen Martti-veljemme yksityisajattelusta, vaan Pyhästä Raamatusta.

Kiitän perustevaliokuntaa hyvästä ja perusteellisesta työstä. Vaikka en ehkä kaikkiin mietinnön sanamuotoihin täysin yhdykään, niin voin tätä mietintöä tukea.

Raamatun perustalta kristitty kirkko ei voi päätyä kuin yhteen lopputulokseen: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Kuten keskustelussa jo todettiinkin, niin syrjintäargumentaation käyttäminen on aika vaarallista, sillä jos väitämme avioliiton määrittelemistä miehen ja naisen väliseksi liitoksi syrjinnäksi, niin silloin syytämme itseään Vapahtajaamme ja apostoli Paavalia syrjinnän harjoittajiksi!

Jo aikojen alussa ihmiseltä kysyttiin: ”Onko Jumala todella sanonut?” – Tähän me pohjimmiltaan nytkin kirkolliskokousedustajina vastaamme: ”Onko Jumala todella sanonut?”

Tuossa keskustelun alkupäässä viitattiin Vanhan Testamentin moniavioisuuteen ja että siinäkin on tapahtunut muutos avioliittokäsityksessä. Näissäkin avioliitoissa oli kyse kuitenkin miehen ja naisen välisistä liitoista.

Muuten yhdyn edustaja Eeva-Riitta Hahtolan eilen pitämään erinomaiseen puheenvuoroon.

Haluan vain todeta, kun täällä on käytetty vertauskuva kirkosta ”kärttyisänä vanhuksena”, niin katsokaa, millaiset kirkot maailmalla kasvavat? Raamatun perustalle rakentavat vai ääriliberaalin teologian kyllästämät?