On hämmentävää ja kiusallista, että Saamelaiskäräjien edustaja/varaedustajat ovat jatkuvasti poissa kirkolliskokouksen työskentelystä. Minä joudun edustamaan yksin Lappia. Lähetin Saamelaiskäräjien jäsenille alla seuraavan sähköpostin. Ihmettelen, miksi aktiivinen saamelaistoimija Veikko Guttorm ylipäätään vaihdettiin pois kirkolliskokouksesta. Johtuiko se näistä Saamelaiskäräjien keskinäisistä riidoista? Ne eivät saisi mitenkään vaikuttaa asiaan. Tilanne on hyvin ikävä koko Lapin kannalta.

 

* * *

 

Arvoisat Saamelaiskäräjien edustajat

 

Tervehdys Turusta kirkolliskokouksesta!

 

Haluan kunnioittavasti kirjoittaa teille ihmetykseni siitä, että saamelaisten edustajan tuoli täällä kirkolliskokouksessa on jälleen tyhjänä, kuten on ollut monella aikaisemmallakin istuntoviikolla.

 

Tietääkseni aikaisempina istuntokausina ei tällaista ongelmaa ollut. Ainakin Veikko Guttorm osallistui esimerkillisesti ja aktiivisesti kaikkiin kokouksiin viime istuntokaudella, ja myös aikaisempien kausien saamelaisedustajat ovat olleet arvostettuja ja täällä laajasti huomiota herättäneitä henkilöitä.

 

Ymmärrän sen, että joskus voi tulla pakottavia esteitä eikä pääse kokoukseen, mutta on hämmentävää, että myös varajäsenet ovat jatkuvasti estyneitä. Tietenkin voi olla sairauksia tai välttämättömiä työtehtäviä, mutta silloin tulisi vaihtaa edustajiksi sellaisia, jotka pääsevät paikalle.

 

Yleisesti ottaenkin kirkolliskokouksesta ollaan hyvin harvoin poissa, ja sen jäsenet ottavat työnsä vakavasti. Jos joku on poissa, niin varajäsen tulee varmasti tilalle. Saamelaisten edustus on tällä istuntokaudella ollut ainoa poikkeus tähän asiaan. Matkakulut korvataan kyllä ja kokouspalkkiot/ansionmenetykset maksetaan, että siitä se ei voi olla kiinni, vaikka välimatkat ovatkin pitkiä.

 

Minä olen nyt ainoa lappilainen kirkolliskokousedustaja. Varmasti Lapin seurakuntien asioille olisi hyväksi, että täällä olisi toinenkin mukana. Varsinkin, kun Saamelaiskäräjien edustaja pääsisi tänne automaattisesti – ei kuten minä, joka olen joutunut käymään kovan vaalikampanjan omilla varoillani, että saan pohjoista Siionia edustaa.

 

Se, että Saamelaiskäräjille on suotu mahdollisuus ja etuoikeus nimetä tänne edustaja, pitäisi ottaa vakavasti. Mielestäni Saamelaiskäräjillä ja sen valitsemilla edustajilla olisi tämä velvollisuus koko Saamen kansaa kohtaan, jota he edustavat. Heikko saamelaisten osanotto on täällä kirkolliskokouksessa huomattu ja se on herättänyt hämmennystä.

 

Ei ole itsestään selvää, että saamelaiset aikanaan saivat oikeuden lähettää edustajansa kirkolliskokoukseen. Se on suuri etuoikeus, ja toivoisi, että sen velvoittavuus ymmärrettäisiin. Se on kunniaksi niin kirkolle kuin upealle saamelaiselle kansalle ja kulttuurille.

 

Jos alkuperäiskansamme edustus kuitenkin puuttuu jatkossakin kirkolliskokouksesta, niin täytyykö minun sitten pyytää vaikkapa Maijalan Eeva-Marialta lainaan hänen isävainajansa lapinpuku, ja metsälappalaisjuureni tiedostaen ryhdyn täällä ensi istuntoviikolla edustamaan myös Lapin alkuperäiskansaa?

 

ystävällisin terveisin,

Janne Kaisanlahti