Suomenmaa uutisoi 13.5. Keskustan Lapin piirin kevätkokouksesta otsikolla ”Varapuheenjohtajakisa sähköistää tunnelmia Lapissa.”

 

Asiaa koskevan uutisen johdosta haluan esittää muutamia tarkennuksia. En esittänyt "Peräpohjolan edustajan" valintaa Lapin piirin ehdokkaaksi. Esitin, että kun meillä on kaksi monin tavoin ansioitunutta nuorta (Liisa Ansala ja Katri Kulmuni) mahdollisesti lähdössä kisaan, niin että emme piirijärjestönä lähtisi käymään äänestystä ja ottamaan kantaa jommankumman puolesta. Kerroin toki henkilökohtaisesti tukevani Katri Kulmunin valintaa Keskustan varapuheenjohtajaksi ja perustelin, miksi uskon hänellä olevan edellytyksiä kerätä laajasti kannatusta ympäri maata.

 

Osassa puheenvuoroissa esitettiin näkemyksiä, että pohjoisesta tulisi olla vain yksi ehdokas varapuheenjohtajakisaan. Kaikki piirin kannanoton tekemistä vastustaneet eivät argumentoineet kuitenkaan tällä perusteella. Itse totesin puheenvuorossani, ettei pelkillä pohjoisen äänillä kukaan tule kuitenkaan valituksi, vaikka Peräpohjolan ja Lapin piireistä asetettaisiin vain yksi yhteinen ehdokas. Tarvitaan laajempi kannatus. Sitä paitsi on upeata, että vastuunkanto puolueessamme kiinnostaa nuorta polvea. Ei se ole harmillinen, vaan se on ilahduttava ja tulevaisuudenuskoa luova asia!

 

Yleensäkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi Keskustassa vähitellen oppia pois ns. reviiriajattelusta. Nykyaikana ei juuri kukaan tule valituksi vaikkapa kunnanvaltuustoon vain yhden kylän edustajana, saati eduskuntaan vain yhden kaupungin edustajana. Ei puoluekokouksessakaan tulla valituksi, vaikka yksi piirijärjestö saisi jokaisen edustajansa äänestämään. Kaikki Keskustan ehdokkaat tekevät työtä yhteiseksi hyväksi ja antavat arvokkaan panoksensa puolueemme linjasta ja toiminnasta käytävään keskusteluun.

 

Upean kansanliikkeemme vahvuus on siinä, että meillä puolueen tärkeimmät henkilö- ja linjavalinnat ovat kenttäväen käsissä. Kenttä nostaa ehdokkaat ja tekee valinnan heidän välillään. Valintoja ei tehdä kabineteissa – ei edes sen osalta, kuka saa olla ehdokkaana ja kuka ei. Keskustan puoluekokous on kansanvallan juhlaa. Siinä on liikkeemme voima. Turussa tavataan!