Kaarina_Soppela_0604_584x.jpg

Entisestä kotikaupungistani, jossa toimin vuosin 2009-14 kaupunginvaltuutettuna, voisin kertoa aika paljon monestakin valtuustoehdokkaasta. Otan tässä esille vain yhden henkilön. Kaarina Soppelan, jota kutsuttiin Kemijärven rautarouvaksi ja joka rikkoi aikanaan historiallisen lasikaton olemalla ensimmäinen nainen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Olen tehnyt yhteistyötä Kaarinan kanssa pitkään. Olimme Kemijärven kuntapolitiikassa monesti eri mieltä asioista, joskus lujastikin. Suurimpina lukion sijaintipaikkaa koskeva kysymys sekä kaupunginjohtajan valitseminen, jossa kannatin Janne-Veikko Perälän valintaa. Jääkausiakin oli yhteistyössämme. Kaarinasta on kuitenkin sanottava, että koskaan hän ei minulle antamiaan lupauksia rikkonut tai puhunut yhtä ja tehnyt toista. Sellainen on valitettavan harvinaista politiikassa.

Vuoden 2012 vaaleissa Kaarina sai valtavan julkisen loanheiton osakseen asioista, joita olen mm. blogissani tarkemmin käynyt lävitse. Tärkeimpänä syynä olivat kaupunginjohtaja Salmiseen kohdistunut ajojahti, jossa Kaarina puolusti laillista asioiden käsittelyä, sekä huonokuntoisen Kallaan homekoulun lopettaminen. Kaarinan toiminnasta tehtiin valitus, joka kyllä hylättiin täysin perusteettomana oikeudessa vaalien jälkeen, mutta jolla mellastettiin kovaäänisesti ennen vaaleja.

Itsekin sain kuulla Keskustan piirikokousta myöten kemijärveläisten puheita, kuinka kaupunkimme ongelmat johtuvat pääosin Janne Kaisanlahdesta ja Kaarina Soppelasta. Kaarina putosi vaaleissa 28 valtuustovuoden jälkeen ja minä muutin Rovaniemelle vajaat kaksi vuotta myöhemmin. Ei näy Kemijärven kunnalliselämästä paratiisia tulleen senkään jälkeen.

No, menneet ovat menneitä. Kuntakenttä on nyt valtavan murroksen edessä. Uusien valtuutettujen rinnalle tarvitaan myös vankkaa kokemusta kemijärveläisten etuja valvottaessa, kun palveluista osa siirtyy maakuntatasolle ja kuntien rooli muuttuu. Kaarinan aatemaailma on vankasti perinteisen keskusta-aatteen mukainen ja hänellä on laaja kokemus paitsi kunnallisista niin myös ylikunnallisista tehtävistä (Itä-Lapin kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiiri). Tällaisena aikana on keskitettävä äänet parhaimman tiedon ja kokemuksen omaaville, jotta kemijärveläisten palvelunsaannilla on hyvät edunvalvojat.

Toivon, että kemijärveläiset äänestätte Kaarinan takaisin kaupunginvaltuustoon. Nyt on edessä vaikea siirtymävaihe. Rautarouva - vielä kerran!

Kaarina%20vaaliteltalla.jpg