Tämän syksyn kunnallisvaalien ehdokaslistat jätetään tiistaihin 18.9. mennessä. Olen ollut mukana keräämässä ehdokaslistoja ja keräämässä ehdokkaita omalla kotipaikkakunnallani Kemijärvellä sekä myös Rovaniemellä. Lapin Keskustanuorten puitteissa olen saanut olla mukana myös laajemmin koko Lapin alueella nuoria ehdokkaita hankittaessa.

Itse olen myös allekirjoittanut ehdokassuostumuksen, eli olen valmis jatkamaan työtäni Kemijärven kaupunginvaltuustossa, mikäli äänestäjät niin tahtovat.

Keskusta kärsi suuren tappion viime eduskuntavaaleissa. Tämä näkyy yhä meidän kannatuksessamme. Puolue on tehnyt viime vuosina monia virheitä. Aatteellinen perustamme on oikea, mutta se ei ole ollut tarpeeksi kirkas poliittisia päätöksiä tehtäessä. Tämä on voitava tunnustaa. Vain rehelliselle pohjalle voi rakentaa kestävästi. Mutta kestävä vaihtoehto tälle politiikalle ei ole Perussuomalaiset. Vaihtoehto on paremman Keskustan rakentaminen.

Myös paikallispolitiikassa Kemijärvellä on ollut tapahtumia, jotka tuskin ovat lisänneet kiinnostusta puoluettamme kohtaan. Vaikka esimerkiksi kansanedustaja Markus Mustajärvi aivan oikein totesi, että Kemijärvellä viime aikoina esiintyneet kunnalliselämän ongelmat eivät selity millään "Keskustan riitelyllä", vaan ovat kaikkia ryhmiä laajemmin koskettavia, niin mieluusti varsinkin vasemmalta koetetaan pistää tietyt kunnallispolitiikan tapahtumat juuri Keskustan syyksi.

Kuitenkin on niin, että tämä hallituskausi on osoittanut, millainen olisi Suomi ilman hajautetun yhteiskunnan ideologiaa kannattavaa poliittista Keskusta-liikettä. "Kataisen sosialistihallitus" keskittää palvelut ja asutuksen. Suurkuntahankkeella tuhotaan lähidemokratia ja pienten kuntien sekä suurkaupunkien lähialueiden kehitys.

Kataisen-Virkkusen suurkuntahaaveita ei pysäytä mikään muu kuin pelko oman vallan menetyksestä. Kunnallisvaaleissa on annettava selkeä viesti tälle hallitukselle - emme hyväksy lähidemokratian näivettämistä ja Suomen maakuntien sekä maaseutuhenkisen elämänkatsomuksen alasajoa.

Tiedän, että moni pohtii, kannattaako siltikään lähteä Keskustan ehdokkaaksi. Ymmärrän hyvin tämän pohdinnan. Minäkin olen monesta asiasta Keskustaa arvostellut. Ja puoluekokouksessa sain henkilövalinnoissa jälleen kunnolla turpaan. Niin että jos minäkin kuitenkin olen Keskustan ehdokkaana, niin ehkä tänne silloin voi moni muukin tulla :)

Paavo Väyrysen ansiokas presidentinvaalikampanja toi meille paljon uutta kannatusta. Moni äänesti ensi kertaa eläessään Keskustan ehdokasta, vaikka Kokoomuksen Sauli Niinistön kannatus oli niinkin ylivoimainen ja valinta lähes selvä jo etukäteen. Muistutan, että Paavo Väyrynen on antanut myös oman suostumuksensa olla ehdokkaana omassa kotikunnassaan Keminmaalla. Kaikkien Paavoa sympatiseeraavien kannattaa siis lähteä nyt ehdokkaaksi Keskustan listalta.

Jokaisen lähidemokratiaa, kuntien itsehallintoa ja eläviä maakuntia kannattavien suomalaisten, jotka kokevat vähäisintäkään kipinää yhteisten asioiden hoitoon, velvollisuus on nyt mielestäni antaa suostumuksensa Keskustan ehdokaslistalle - tai ainakin lähteä tukemaan hyväksi tuntemaansa henkilöä Keskustan ehdokaslistalla.

Politiikasta tehdään mielikuvissa jotain hyvin likaista ja alhaista harrastetta. Ja sellaistakin se voi pahimmillaan olla. Mutta pohjaltaan kyse on siitä, että vapaassa länsimaisessa demokratiassa ihmiset valitsevat keskuudestaan henkilöt hoitamaan yhteisiä asioita. Tämä vapaus on tähänkin maahan lunastettu kalliilla verellä. Maailmassa on edelleen maita, joissa ihmiset eivät saa äänestä, tai jossa vaalit ovat pelkkää teatteria. Velvollisuutemme kansanvaltaisen järjestelmän rakentaneita esivanhempiamme ja isänmaan vapauden puolesta henkensä antaneita kohtaan on suhtautua vakavasti yhteiskunnalliseen toimintaan.

Jokaisella puolueella on oma paikkansa. Joka katsoo jonkun muun kuin Keskustan poliittiseksi kodikseen, on siihen minun puolestani oikeutettu. Hänkin täyttää omalla tavallaan, oman arvopohjansa nojalta, isänmaallista velvoitettaan.

Johannes Virolainen kirjoitti aikanaan: "Mikään muu elämänala kuin politiikka ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ratkaisuihin, muuttaa ja kehittää entistä paremmiksi kaikkien kansalaisten elämää ja oloja."

Kannustan Sinua tulemaan mukaan vastuun kantamiseen, kyse on meidän kaikkien yhteisistä asioista.

Ota yhteyttä oman kuntasi toimijoihin, jos ehdokkuuteen liittyvät kysymykset kiinnostavat.