Sote-ratkaisu näyttää entistä varmemmin johtavan siihen, että tulevat maakuntien ylimmät toimielimet valitaan suoralla kansanvaalilla. Keskustan riveissä vaalin toteutustapa näkyy jo herättävän keskustelua.

Kannatan maakuntavaltuustojen suoraa kansanvaalia. En kuitenkaan pidä hyvänä, että ehdokkaat asetettaisiin etukäteen tiettyyn järjestykseen ja valituksi voisi käytännössä tulla vain listan kärkiehdokkaat, kuten keskustelussa on esitetty. Pitkien listojen vaali siirtäisi valinnan kansan käsistä tosiasiallisesti puolueiden piirijärjestöjen johdoille. Tätä ei voi pitää demokraattisena kehityksenä.

Sanotaan, että pitkillä listoilla voisi ehkäistä sen, etteivät kaikki valitut tule suurista kaupungeista. Eduskuntavaalit kuitenkin osoittavat, että kyllä pienistäkin kunnista läpi tullaan, jos vain kannatusta löytyy. Esimerkiksi Lapin vaalipiirin seitsemästä kansanedustajasta kaksi tulee reilun tuhannen asukkaan Savukoskelta.

Kunnallisvaaleja ja osin myös eduskuntavaaleja käytiin Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla jonkin aikaa listavaaleina. Tästä luovuttiin monista perustelluista syistä. Jos maakuntahallinto halutaan pitää aidosti maakunnan ihmisten eikä puoluejärjestöjen edustajina, niin tuttu henkilövaalijärjestelmä säilytettäköön tässäkin.