On kysytty kotikyläni Levärannan historiikista, jota olen jo parin vuoden ajan koonnut, kun vain muilta töiltäni olen ehtinyt. Koetan kirjoittaa sen valmiiksi niin että sitä saa ostaa viimeistään joululahjaksi. Kirjassa on käyty läpi Kemijoen rannalla sijaitsevan Levärannan kylän suomalaisen asutuksen historiaa 1700-luvun lopulta meidän päiviimme asti. Kirja perustuu laajoihin arkistolähteisiin sekä useiden kylän vanhimpien asukkaiden haastatteluihin. Kirjan tapahtumat painottuvat 1800-luvun loppupuolesta aikaan ennen viime sotia.

Leväranta on Kemijärven kylistä pienimpiä eikä se kuulu pitäjän vauraimpiinkaan seutuihin. Sieltä on kuitenkin usein noussut paikkakunnan edelläkävijöitä, olipa kyse maatalouden, kaupan, politiikan tai taiteen aloista. Levärannan suvut on tunnettu vahvatahtoisina, voimakkaina persoonallisuuksina. 

Olen pyrkinyt kirjoittamaan kunnioittavassa hengessä menneiden sukupolvien työtä ja heidän muistoaan kohtaan. Paljosta olemme heille velkaa.

Kirjan nimi on "Jalostettua rotua, siunattua sukua". Sen arvion aviomiehensä suvusta antoi aikanaan Lanton emäntä Ester Kaisamatti. Oliko nimitys vilpittömän ihailun osoitus, vai sisälsikö se myös hienoisen piikin, sen saa jokainen itse arvioida.

Kun teen tämän kirjan omakustanteisesti, niin joudun myös arvioimaan, että paljonko minun kannattaa kirjaa painattaa, etten jää tästä tappiolle. Toivottavasti levärantalaiset, kylässä sukujuuria omaavat ja muut Kemijärven historiasta kiinnostuneet hankkivat kirjaa ja varaavat sitä jo etukäteen.