Kolme päivää vaalien jälkeen Oulun hiippakunta julkisti viimein ehdokkaiden äänimäärät. Sain hiippakunnassamme toiseksi eniten ääniä - 37,231 ääntä (painotetuin äänikertoimin laskettuna). Eniten ääniä (47,974) sai kirkon lakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Antti Savela vanhoillislestadiolaisten listalta.

Listoista eniten ääniä sai Kirkko Keskellä Arkea -lista, jonka keräämistä koordinoitiin Oulun keskustalaisten parista. Listalla oli mukana myös joitakin lappilaisia eri puolueista.

Vuoden 2008 vaaleissa oma äänimääräni oli 18,434 ääntä ja vuoden 2012 vaaleissa 31,447. Täytynee olla tyytyväinen nousujohdanteisesta kannatuksesta.

Näissä vaaleissahan ei ole "mies ja ääni" -periaate, vaan äänimäärät tulevat seurakuntien jäsenmäärästä nousevan painokertoimen mukaan.

Minulla ei ole takanani mitään herätysliikettä tai yhtenäistä kirkkopoliittista ryhmittymää, joten äänet tulivat uskoakseni pieninä puroina, sieltä täältä hyvin erilaisista seurakunnista ja hengellisistä taustoista. Todettakoon, että sain enemmän ääniä kuin vaikkapa yksikään Helsingin hiippakunnan maallikkoehdokas. Lämmin ja nöyrä kiitos jokaiselle, joka luotti minuun niin paljon, että antoi minulle ainoan äänensä.

Ehdokaslistaltamme "Pohjantähden alla - Keskusta ja sitoutumattomat" kirkolliskokoukseen tulin valituksi siis ainoastaan minä. I varajäseneksi Ritva Lampela, II varajäseneksi Kaisu Laitamaa. Hiippakuntavaltustoon valittiin, aiemmasta tiedosta poiketen, ei kolme vaan ainoastaan kaksi henkilöä. Nämä ovat Ritva Lampela ja Aino Kulpakko. I varajäseneksi tuli Marja-Liisa Husa ja II varajäseneksi Airi Sinikumpu.

Vaalitulokset löytyvät tarkemmin Oulun hiippakunnan sivuilta: https://oulunhiippakunta-evl-fi-d.aldone.fi/hallinto/kirkolliskokous-ja-hiippakuntava/tuloslaskenta/

Oman ehdokaslistamme kohdalla tilanne oli todella harmillinen. Teimme kovasti työtä. Lisäpaikat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon jäivät, kuten tuloksista käy ilmi, aivan pienen äänieron päähän.

Jos nyt vaaleissa pudonnut Sodankylän kirkolliskokousedustaja Juha Kultima olisi muiden Lapin/Peräpohjolan keskustalaisten ehdokkaiden tavoin tullut yhteiselle listallemme, olisivat ratkaisevat lisä-äänet todennäköisesti saatu. Hän kuitenkin meni äänineen toiselle listalle sillä seurauksella, että itse putosi, mutta Lapista - josta viimeksi oli kolme edustajaa kirkolliskokouksessa - on nyt vain yksi eli minä. Sodankylässä olkoon peiliin katsomisen paikka.

Toisaalta toki voi myös sanoa, että jos olisimme saaneet vielä muutaman ehdokkaan lisää listallemme, niin lisäpaikat olisi voitettu. Jokainen ääni kun lasketaan suhteellisessa vaalitavassa myös listan hyväksi. Oli toki kova työ saada lyhyessä ajassa oma lista pystyyn ja pidän suurena saavutuksena jo sitä, että saimme 20 ehdokasta kirkolliskokouksen ja 24 ehdokasta hiippakuntavaltuuston vaaliin.

Jokainen ehdokkaana ollut, äänimäärästään riippumatta, teki arvokkaan työn antamalla nimensä käytettäväksi. Vaaleissa täytyy olla vaihtoehtoja.

Saamelaisten edustaja tulee onneksi vielä mukaan, kun saamelaiskäräjät valitsevat hänet, ja vahvistaa näin pohjoista näkökulmaa.