Sain sähköpostiini tänään oheisen viestin Paavo Väyrysen tukiryhmältä. Koska voin täysin yhtyä niihin ajatuksiin, julkaisen viestin myös tässä. Siinä kuvataan varsin seikkaperäisesti, miksi Paavo Väyrynen tulisi valita Suomen Keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

---

Hyvä ystävä,

Me Paavo Väyrysen kannattajat uskomme, että hänet valitaan Lahden puoluekokouksessa Keskustan puheenjohtajaksi. Käsityksemme perustuu moniin tosiasioihin.

Puheenjohtajapaneeleiden ovensuukyselyjä tulkittaessa on otettava huomioon, että tilaisuudet on järjestetty suurimmissa kaupungeissa. On ymmärrettävää, että Mari on ollut kyselyissä useimmiten kärkitilalla. Mauri ja Paavo ovat olleet tasaväkisiä. Kumpikin on voittanut kolme yleisöäänestystä. Viime tiistaina Oulussa järjestetyssä keskustelussa he saivat jokseenkin saman äänimäärän.

Tärkeintä on kuitenkin huomata, että Mauri ja Paavo saavat tukea samankaltaisilta ihmisiltä. Heidän yhteenlaskettu kannatuksensa on ollut huomattavasti suurempi kuin Marin. Kun puheenjohtajavaalissa suoritetaan toinen äänestyskierros, heidän kannattajansa yhdistävät pääosin voimansa siitä riippumatta, suosittelevatko ehdokkaat itse tätä vai eivät.

Puoluekokousedustajien keskuudessa Maurin ja Paavon yhteenlaskettu kannatus on vielä paljon vahvempi.

Paavon johdolla vaalivoittoon

Puoluekokousedustajat joutuvat pohtimaan, kumpi näistä kahdesta ehdokkaasta olisi vahvempi toisella kierroksella ja kumpi heistä voisi varmemmin johtaa Keskustan vaalivoittoon kevään 2011 eduskuntavaaleissa.

Uskomme omaan ehdokkaaseemme. Ajattelemme, että hän on ehdokkaista vahvin.

Käsityksemme perustuu moniin seikkoihin. Esitämme tässä muutamia keskeisiä niistä.

Uskomme omaan ehdokkaaseemme ja siihen, että Paavo Väyrynen pystyy parhaimmin palauttamaan niiden äänestäjien luottamuksen, joiden usko Keskustaan on viime vuosina horjunut.

Paavon esittämät näkemykset alue- ja kuntapolitiikassa, metsä- ja maatalouspolitiikassa, energia- ja ympäristöpolitiikassa, maahanmuuttoasioissa ja Eurooppa-politiikassa tunnetaan ja niihin luotetaan.

Uskomme, että Paavo kykenee tuomaan puolueelle uutta kannatusta myös pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungeissa. Tästä kertovat hänen kovat äänimääränsä Helsingissä ja Uudellamaalla käydyissä vaaleissa.

Puolueen puheenjohtajana Paavo on valmis kantamaan henkilökohtaista vastuuta puolueen menestymisestä Etelä-Suomessa asettumalla ehdokkaaksi joko Helsinkiin tai Uudellemaalle ja johtamaan puoluetta etulinjassa.

Keskustan nousu suurimmaksi edellyttää vahvaa maakuntien kannatusta, mutta sen lisäksi tarvitaan hyvä tulos Uudellamaalla ja Helsingissä. Näistä kahdesta vaalipiiristä valitaan 56 kansanedustajaa.

Talouspolitiikka ratkaisee

Nykyisissä talouskriisin oloissa eduskuntavaalien tuloksen ratkaisee puheenjohtajamme ja tulevan pääministerimme menestys talouspolitiikan hoitamisessa.

Paavolla on hallituskokemusta 1970-luvun alusta lähtien, jolloin hän toimi pääministerin sihteerinä. Ministerinä hän on ollut viidellä eri vuosikymmenellä. Paavon vahvuudet tunnetaan ja tunnustetaan erityisesti ulkopolitiikassa ja talouspolitiikassa, jotka ovat keskeiset osa-alueet pääministerin tehtävässä.

Paavo on tunnettu talouspoliittisesta kaukonäköisyydestään. Muistamme hänen kannanottonsa idänkauppaan 1980-luvulla ja vahvan markan politiikkaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.

Muistamme Paavon vastustaneen Suomen liittymistä Euroopan unioniin ja rahaliittoon. Nyt kuitenkin olemme mukana Euroopan unionissa ja rahaliitossa. Siksi taloutemme kannalta on ratkaisevan tärkeää, kuinka etujamme puolustetaan EU:ssa ja euroalueen puitteissa.

Matti Vanhasella on ollut vahva asiantuntemus Eurooppa-politiikassa. Ennen pääministeriksi tuloaan hän oli toiminut eduskunnassa suuren valiokunnan johtotehtävissä, ja ollut jäsenenä EU:n uutta perussopimusta valmistelleessa konventissa.

Paavo Väyrysen Eurooppa-kokemus on mittavaa. Hän on ollut yli 12 vuoden ajan Suomen edustajana Euroopan parlamentissa. Viime vuodet Paavo on ollut viikoittain pääministerin johdolla kokoontuvan EU-ministerivaliokunnan jäsen. Hän on toiminut hyvin aktiivisesti sekä kauppaministereiden että kehitysministereiden neuvostoissa.

Sekä Eurooppa-kokemuksensa perusteella että pitkän valtiollisen uransa ansiosta perusteella Paavo voi ottaa heti luontevasti paikkansa EU-johtajien joukossa.

Ulkopolitiikan luotettava vetäjä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Paavo Väyrysen ansiot ovat kiistattomat. Hän on Suomen pitkäaikaisin ulkoministeri. Pääministeri on tasavallan presidentin rinnalla toinen keskeinen Suomen ulkopolitiikan johtaja.

Pääministerin asema korostuu entisestään Lissabonin sopimuksen perusteella, kun hän edustaa Suomea EU:n huippukokouksissa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsiteltäessä. Pääministerillä pitää olla valmius ottaa nopeasti ja luotettavasti kantaa ulkopolitiikkaan ja antaa siihen liittyviä lausuntoja.

Pääministerillä on keskeinen asema Suomen ja Venäjän välisiä suhteita hoidettaessa. Viimeiset kolme vuotta Paavo on toiminut suomalais-venäläisen talouskomission puheenjohtajana ja osallistunut siinä ominaisuudessa myös maiden välisiin pääministeritapaamisiin.

Pohjoismaiden välisessä yhteistyössä pääministereillä on keskeinen asema.

Sekä EU:ssa että Suomen omissa ulkosuhteissa globaaleilla kehitys-, kauppa- ja ympäristökysymyksillä on kasvava merkitys. Näissä asioissa Paavo Väyrynen on kansainvälisestikin tunnustettu visionääri ja johtaja.

Pääministeriyden kautta voimme huolehtia siitä, että sotien jälkeen noudattamamme ulkopoliittinen linja jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämä koskee erityisesti suhdetta Nato-jäsenyyteen. Tälle politiikalle voimme hakea ja saada kansan vahvan tuen ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Aatteen mies

Me Paavon kannattajat kysymme: ”mikä vika Väyrysessä?”. Emme ole kuulleet muuta kuin väitteen hänen korkeasta iästään ja siitä, että hän on jo ollut puheenjohtajana.

Mitä ikään tulee, se ei ole ongelma. Juho Kusti Paasikivi luopui päänministerin paikalta 48-vuotiaana ja palasi maan johtoon 74-vuotiaana. Paavo on vasta 63-vuotias.

Ymmärtäisimme, että Paavon edellistä puheenjohtajakautta pidettäisiin rasitteena, jos hän olisi epäonnistunut tehtävässään. 1980-luku oli kuitenkin puolueelle kulta-aikaa.

Paavon johdolla nousimme 17 prosentin kannatustasolta takaisin suurten puolueiden sarjaan ja lopulta suurimmaksi. Kun Paavo jätti paikkansa, puolueen kannatus oli lähes 25 prosenttia.

Kenties paras piirre Paavossa on hänen vahva aatteellisuutensa. Hän on sisäistänyt alkiolaisen ihmisyysaatteen. Aate luo lujan perustan Paavon toiminnalle.

Aate antaa Paavolle intoa, ja se auttaa häntä innostamaan myös muita. Aatteellisella otteellaan hän kykenee yhdistämään meidät voitolliseen vaalityöhön.

Puheenjohtajan valinta ei ole ikä- eikä sukupuolikysymys. Meidän on valittava paras, varmin ja turvallisin. Valitaan Keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi vahva valtiomies Paavo Väyrynen.

Paavo Väyrysen tukiryhmä:

 

Vilho Harle

professori,

Hämeenlinna

 

Katri Kulmuni

Keskustanuorten Lapin piirin puheenjohtaja,

Tornio

 

Hannu Laitinen

Keskustanuorten Keski-Suomen piirin puheenjohtaja,

Jyväskylä

 

Riikka Manner

Euroopan parlamentin jäsen,

Varkaus

 

Petri Neittaanmäki

yhteiskuntatieteiden maisteri,

Jyväskylä


Janne Seurujärvi

kansanedustaja,

Inari

 

Reeta Willig

lääketieteen tohtori,

Keminmaa