Kari%20Lahtela%20soittaa.jpg

​Kuvassa Kari Lahtela, M. O. Lahtelan pojanpojan poika, esiintyy Lahtelan muistomerkillä.

Eilen, 29.6., Kemijärvellä pidettiin pieni muistomerkkijuhla paikkakunnalle saadun M. O. Lahtelan muistomerkin pystyttämisen kunniaksi. M. O. Lahtelan Perinneyhdistyksen puolesta pidin tilaisuudessa seuraavanlaisen puheen.

* * *

Hyvät läsnäolijat!

 

Tervehdin teitä kaikkia Matti Oskari Lahtelan perinneyhdistyksen puolesta. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että tämä kymmenen vuotta kestänyt muistomerkkihanke on vihdoin saatu päätökseensä.

 

Tänään, 29.6.2018, tulee kuluneeksi 138 vuotta Matti Oskari Lahtelan syntymästä. Hänen elämäntyönsä alkoi täällä hänen kotipitäjässään Kemijärvellä, maanviljelijänä, poromiehenä ja kauppiaana. Vähitellen tämä itseoppinut ja toimelias mies sai huomiota myös kotiseutunsa ulkopuolella ja häntä alettiin hyödyntää moninaisissa luottamustehtävissä.

 

Matti Oskari Lahtelan poliittinen ura ei lähtenyt heti nousukiitoon, sillä eduskuntaan hänet valittiin vasta seitsemännellä yrittämällä. En ole asiaa tutkinut, mutta tämä lienee Suomen ennätys, tai ainakin lähellä sitä. Toiminta kertoo myös Matti Oskarin sinnikkäästä luonteesta. Luulen, että kuka tahansa meistä olisi viimeistään kuudennella kerralla jo uskonut, että eduskunnan ovet eivät aukea. Kun hänet kuitenkin lopulta sinne valittiin, niin hän pysyi eduskunnassa kaikkiaan 28 vuoden ajan.

 

Matti Oskari Lahtelan mittava elämäntyö on mahdotonta tiivistää muutamaan lauseeseen. Totean vain, että hänen johtavana ajatuksenaan oli Lapin ja lappilaisten ihmisten elinolosuhteiden parantaminen. Hän halusi nähdä Lapin kukoistavana ja elinvoimaisena kaikilta kulmiltaan. Monet onnistuneet tie- ja kouluhankkeet sekä tietysti Lex Lahtelana tunnettu lisämaalaki muistetaan hänen periksiantamattoman työnsä tuloksena. Erityisesti voi mainita Lahtelan työn poroelinkeinon kehittämisen hyväksi ja mm. Paliskuntain yhdistyksen perustamisessa.

 

Persoonana Lahtela oli suorapuheinen, värikäs, räiskyvä. Näinä aikoina, jolloin poliittisen korrektiuden nimissä ja mielensä pahoittajien pelossa ihmiset ja etenkin julkisuuden henkilöt joutuvat varomaan sanojaan, olisi Matti Oskarilla varmaankin vaikeata toimia. Lukemattomiin kaskuihin hänen suorasukaiset kommenttinsa ovat antaneet aiheita, ja ne elävät kansan parissa luultavasti vielä sukupolvien ajan.

 

Ensisijaisesti Matti Oskari Lahtela muistetaan poliitikkona, ja poliitikot saavat usein myös arvostelua osakseen. En ole hänestä kirjoittamassani elämäkertateoksessa piirtänyt hänestä kiiltokuvaa. Matti Oskarinkin ratkaisuja voidaan tarkastella myös kriittisesti. Etenkin hänen roolinsa vuoden 1918 ankarissa tapahtumissa sekä eduskunnassa jatkosodan loppuvaiheessa ovat herättäneet kovaakin arvostelua. Tälle on perusteensa. Samalla on muistettava, että myös Lahtelan tekoja ja niiden motiiveja on tarkasteltava oman aikansa tapahtumien ja hänen elämänkokemustensa valossa.

 

Historian lahjomaton vaaka on joka tapauksessa antanut Lahtelalle tuomionsa. Kemijärvi on vuosikymmenten ajan siunannut hänen muistoaan. Lapsena kuulin lukemattomat kerrat – silloin kuin Lahtelan Matti vielä eli, niin silloin tänne Kemijärvellekin saatiin yhtä ja toista. Sen jälkeen ei meistä olekaan niin paljoa välitetty.

 

En usko, että Matti Oskari itse olisi erityisen paljon perustanut tästä muistomerkistä. Toisaalta, hän varmaankin haluaisi, että ne arvot ja periaatteet, joita hän elämäntyössään edusti, voisivat edelleenkin vaikuttaa niin täällä Kemijärvellä kuin laajemminkin yhteiskuntamme päätöksenteossa. Tämä muistomerkki omalta osalta muistuttakoon Matti Oskari Lahtelan elämäntyöstä, josta meillä on paljon opittavaa. Vaikka Matti Oskarin maallinen elämä päättyi jo 57 vuotta sitten, on hänen sanomansa edelleen ajankohtainen.

 

Matti Oskari Lahtela menehtyi auto-onnettomuuden seurauksena 24.3.1961. Harvan liki 80-vuotiaan osalta voidaan sanoa, että elämäntyö jäi kesken. Matti Oskari oli kuitenkin niin monessa mukana, että hänen poismenonsa koettiin suurena menetyksenä myös hänen hoitamiensa asioiden kannalta. Jo pian Lahtelan kuoleman jälkeen alettiin suunnitella muistomerkin perustamista. Aikalaiset ovat kertoneet, että hanke kuitenkin kariutui poliittisiin erimielisyyksiin.

 

Syksyllä 2007 perustettiin Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistys. Kemijärven kotiseutumuseolle kutsuttiin tuolloin myös arvovaltaisten paikallisten merkkimiesten kokous. Tähän valtuuskuntaan kuuluivat maaherra Asko Oinas, kaupunkineuvos Kaarlo E. Liimatainen, kunnallisneuvos Mauno Jankkila, talousneuvos Erkki Ahola, agronomi Paavo Hautala, pankinjohtaja Matti Lahtela sekä toimitusjohtaja Hannu Kellokumpu.

 

Tämä valtuuskunta kannatti muistomerkkihanketta, mutta esitti samalla, että Lahtelan elämäntyöstä laadittaisiin kirja. Kirjalla kerättäisiin varoja muistomerkin hyväksi, ja toisaalta näin tulisi Lahtelan elämäntyökin tallennettua paremmin jälkimaailman tietoisuuteen.

 

Erinäisten vaiheiden jälkeen kirjan kokoaminen lankesi minun osakseni. Olin tuolloin 25-vuotias oikeustieteen opiskelija, ja kokosin kirjan opintojeni lomassa. Nykyisin silmin katseltuna kirjasta olisi voinut tehdä paljon monipuolisemmankin, ja ehkäpä historiankirjoittajana taitonikin nyt kahdeksan vuotta ja toistakymmentä kirjaa myöhemmin olisivat kehittyneemmät kuin tuolloin. Rohkenen sanoa, että ihan hyvä perusteos tuo kirja kuitenkin on. Toivon silti, että tutkijat perehtyisivät laajemminkin Lahtelan elämäntyöhön. Siitä riittää ammennettavaa ja opiksi otettavaa.

 

Kirjan painatukseen saimme tukea monelta paikalliselta yhteisöltä, ja erityisesti on mainittava Matti Oskari Lahtelan tyttären Eeva Kivisen 90-vuotissyntymäpäiväkeräys, jonka tuoton hän lahjoitti kirjan painatuskuluihin. On surullista, että Eeva Kivinen ei ehtinyt näkemään muistomerkin pystyttämistä, mutta toivon, että olisi tyytyväinen lopputulokseen.

 

Kirjan myyntituotoilla sekä muutamien perinneyhdistyksen puitteissa tehtyjen muutamien ilmoituslehtien ilmoitustuloilla saimme kerättyä jonkin verran varoja. Mainittakoon myös Maaseudun Säätiöltä tullut avustus hankkeellemme.

 

Ajoittain esillä oli ajatus saada Matti Oskari Lahtelan muistomerkki näköispatsaan muodossa. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt paljon suurempia rahavaroja kuin mitä onnistuimme keräämään. Varainkeruuta varten perustettu erillinen toimikunta ei useista pyynnöistäni huolimatta kokoontunut tietääkseni kertaakaan. Rahatilanteeseen vaikutti myös se periaatteemme, ettei kaupungin tai muiden julkisyhteisöjen varoja kerjätä hankkeeseen.

 

Matti Oskari Lahtela ei varmastikaan olisi nimittäin hyväksynyt, että veronmaksajien rahoja käytettäisiin hänen muistomerkkiinsä.

 

Viime kesänä entinen museoemäntä Helena Poikolainen sekä minä päätimme, että asia on vietävä päätökseen niillä resursseilla, jotka meillä on. Jos hankkeen toteutumisesta on jollakin arvosteltavaa, niin meitä voi syyttää. Koimme kuitenkin, että yli kymmenen vuotta kestäneen hankkeen on vihdoin tultava valmiiksi.

 

Päädyimme tällaiseen suoralinjaiseen, jykevään graniittipaasiin, joka kuvaa mielestämme mainiosti Matti Oskari Lahtelan suoraa, rehellistä, suomalaista olemusta. Ja voimme graniitin pinnasta nähdä hänen kasvonpiirteensä ja hänen katseensa, josta kuvastuu samalla kertaa sekä lämpö ja rakkaus kotiseutuun että päättäväisyys ja taistelutahto.

 

Muistomerkki jo sanana viitaa esineeseen, jonka tehtävänä on muistuttaa. Muistuttakoon tämä muistomerkki jälkimaailmaa siitä, että kerran täällä maan päällä on elänyt suuri ihminen, Lapin ja lappilaisten oikeuksien esitaistelija, jonka elämäntyö velvoittaa myös meitä ja meidän jälkeemme tulevia. Eläköön Kemijärvi! Eläköön Matti Oskari Lahtelan muisto!

MO2.jpg
​Muistomerkkijuhlassa istun M. O. Lahtelan tyttären Eeva Kivisen tyttärien vieressä.