Kirkolliskokouksen toinen päivä sujui pitkälti järjestäytymisen merkeissä. Kokous aloitettiin aamuhartaudella ja tutulla virrellä 547 Joka aamu on armo uus. Valitsijamiehet olivat kokoontuneet jo eilen valitsemaan valiokuntia. Oulun hiippakunnan edustajat pääsivät kaikki haluamiinsa valiokuntiin, minä siis lakivaliokuntaan.

Lakivaliokunta kokoontuikin tänään kaksi kertaa. Aamulla oli ensin järjestäytyvä kokous, jossa valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin hiippakuntamme edustaja, käräjätuomari Antti Savela Iistä. Iltapäivällä kokoonnuimme pidempään, kuulimme kirkkoneuvos Pirjo Pihlajan esittelyn valiokunnan toiminnasta ja katsauksen tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Monia kirkon lainsäädäntöä koskevia uudistuksia on vireillä, arkkipiispan vaalitavasta seurakuntien rakennemuutokseen ja koko kirkollisen säädöspohjan kokonaiskodifiointiin.

Täysistunnossa käsiteltiin mm. kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomus, ja käytiin niiden pohjalta keskustelua. Myös kirkon eläkerahaston tilanne puhutti. Erilaiset kirkon Internet-kampanjat olivat myös esillä. Sukututkijoiden oikeus päästä tutustumaan kirkonkirjoihin ja kirkkohallituksen asiaa koskeva linjaus oli minulle entuudestaan jonkin verran tuttu aihe, sukua kun olen itsekin tutkinut.

Kirkolliskokouksessa puhui myös kirkkoasioista vastaava ministeri Päivi Räsänen käsitellen kirkon roolia suomalaisessa perheneuvonnassa. Räsänen puhui myös tervehdyksen meille kahvitilaisuudessa, selkeästi kirkon ydintehtävää puheessaan painottaen. Räsänen puhui myös kirkollisen hallinnon keventämisen tarpeellisuudesta. Tästä olen samaa mieltä hänen kanssaan, mutta esimerkiksi nyt esitetty rovastikuntamalli ei sellaisenaan merkitse välttämättä hallinnon keventymistä.

Illalla ohjelmassa oli vielä koulutusta kirkolliskokouksen tehtäviä ja työskentelyä koskien. Mielestäni tällainen perusasioita läpikäyvä kokous olisi tarpeellinen aina uuteen toimielimeen tultaessa, esimerkiksi myös kirkko- ja kunnanvaltuustokausien alussa.

Täällä kirkolliskokouksessa on ainakin tähän saakka vallinnut varsin asiallinen ja myönteinen ilmapiiri. On ollut mielenkiintoista tavata muutamia sellaisia henkilöitä, jotka ovat aiemmin olleet tuttuja vain lehtikuvista. Piispojen lisäksi monet muut edustajat ovat tuttuja eri kirkollisista yhteyksistä. Joukossa on myös yhteiskuntaelämän muiden alojen vaikuttajia, mm. useita entisiä kansanedustajia. On hauskaa ja opettavaista tutustua erilaisiin ihmisiin. Päivällisellä esimerkiksi satuin istumaan kirkkoherra Aino Vestin viereen. Kannatin häntä Turun piispaksi ja kuuluin hänen facebook-tukiryhmäänsä, mutta emme ole tavanneet ennen tätä kokousta. Edustamme hyvin samankaltaista hengellistä ajattelua. Aino Vesti oli muuten aktiivinen tohtori Miikka Ruokasen arkkipiispanvaalikampanjassa. Jäi kovin lähelle, että olisimme saaneet lappilaissyntyisen arkkipiispan.

Lapissa on kuulemma vielä lumet maassa, mutta täällä Turussa on jo varsin kesäinen ilma. Linnut lauloivat ja kukat kukkivat, kun kävelin hieman ulkosalla kokouksen jälkeen.