Eilen 6.4. järjestettiin Keskustan Kemijärven kunnallisjärjestön kevätkokous, johon minäkin osallistuin. Kokouksen tärkein asia oli mielestäni tulevien kunnallisvaalien vaalisuunnitelman hyväksyminen. Kunnallisvaaleihin valmistautuminen on jo aloitettu. Olen käynyt rakentavia keskusteluja viiden-kuuden henkilön kanssa. Yksikään ei ole sanonut, että Keskustan ehdokkaaksi ei suostuta, vaan jokainen on ilmaissut tulevansa nimenomaan Keskustan ehdokaslistalle, mikäli ylipäätään asettuvat ehdokkaaksi.

Olen ihmetellyt, kun oikein sanomalehdissä on väitetty, että Keskusta ei saa ehdokkaita. Joku aika sitten jopa vihjailtiin oman puolueen perustamisella, vaikka nämä puheet onkin jälestäpäin yritetty kiistää. Puheiden laantuminen johtunee yksinomaan siitä tosiasiasta, että uusi populistinen liike ei saisi minkäänlaista kannatusta. Se olisi perustettu, jos olisi oltu varmoja, että se olisi saanut yhden kansanedustajapaikan, mutta koska se ei olisi saanut kymmenesosaakaan siihen tarvittavista äänistä, hanke päätettiin haudata kuin jehovalaisten maailmanloppu, jonka piti tulla ennen kuin vuoden 1914 sukupolvi on poissa.

Luotan ihmisten älykkyyteen. Kun syksy tulee, ihmiset kyllä tietävät, kuka tekee rakentavaa työtä. Näinä aikoina tulee helposti kiusaus pyrkiä saamaan hetkellistä kannatusta kovilla palopuheilla ja "herrojen haukkumisella". Ja kyllä kritisoitavaa riittääkin. Pitää silti muistaa, millaisilla toimilla oikeasti Kemijärven työllisyystilannetta parannetaan. Sellaiset toimet, jotka eivät johda mihinkään, eivät hyödytä, vaikka niillä tähdättäisiinkin sinällään hyviin ja kannatettaviin asioihin.

Kemijärven Keskusta on joutunut kantamaan ennenkin vastuuta raskaina aikoina. Se tulee olemaan suurin puolue myös vaalien jälkeen. Sen kautta vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat. Tietysti ei ole itsestäänselvyys, että Keskustan enemmistöasema tulee säilymään. Kuitenkin katsoessani toisia ehdokaslistoja pohdin, kuka tarjoaisi oikeasti uskottavamman vaihtoehdon?

Eilisessä kokouksessa keskusteltiin kunnallisohjelman laatimista. Kunnallisohjelma merkitsee siis vaaliohjelmaa, niitä periaatteita, joiden mukaan listan ehdokkaat työskentelevät valituksi tullessaan. Liian yksityiskohtaisia "vaalilupauksia" ei voi antaa kahdesta syystä. Ensinnäkin Keskustalla ei ole ryhmäkuria (toisin kuin tovereilla vasemmalla on joskus tuntunut olevan), ja valtuutetut harkitsevat kysymyksiin suhtautumisensa yleensä omantuntonsa mukaan. Toiseksi kunnallisohjelma kattaa neljän vuoden ajanjakson, kaikkia tulevia tapahtumia ei voi vielä vaalisyksynä nähdä.

Toisaalta liian ylimalkainenkaan ohjelma ei ole hyväksi. Jos teksti on täynnä kauniita sanoja, monia sivuja jonninjoutavaa lässytystä, jonka kuka tahansa kommunistista kokoomuslaiseen voisi allekirjoittaa, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Keskustan ohjelmassa on näyttävä keskustalaisten, alkiolaisten arvojen. Yksi kysymys, josta Keskustan ryhmässä on vallinnut yksimielisyys on ollut kysymys yksityisteiden auraamisesta. Sen tulee näkyä vaaliohjelmassa! Vasemmisto on luonnollisesti suhtautunut nihkeästi tähän tärkeään periaatteelliseen kysymykseen. Jos joku vastustaa tätä viimeistä maaseudun asukkaiden "lähipalvelua", niin näille henkilöille haluan sanoa: Tervemenoa taivaan tulien torille vapunpäivänä laulamaan niitä tuttuja lauluja, työn orjia ja muita!

Keskustan kunnallisjärjestö on päättänyt valmistella vaaliohjelman demokraattisten periaatteiden mukaan. Sen sijaan, että kunnallisjärjestön johtokunta tai puheenjohtaja kirjoittaisi ohjelman ja veisi nuijittavaksi kunnallisjärjestön yleiseen kokoukseen, valmistellaan se laajapohjaisesti pyytäen ehdotukset ja lausunnot valtuustoehdokkailta ja puolueväeltä, puolueiden paikallisosastoilta eri puolilta Kemijärveä. Se, että tuotaisiin yleiseen kokoukseen joku valmis paperi kokousväen hyväksyttäväksi, ei ole mitään aitojen vaikutusmahdollisuuksien varaamista. Kenttäväen on voitava tutustua asioihin etukäteen ja harkita näkökohtia eri puolilta. Muutamassa minuutissa se ei onnistu millään. Moni ei myöskään rohkene esittää yksin isossa kokouksessa hyviäkään ehdotuksia, omassa osastossa ne sen sijaan tulevat paremmin esille.

Tunnustan, että olen ollut huolestuneella mielellä kunnallisvaaleja koskien. Epäusko on hetkeksi vallannut ajatuksiani. Saammeko ehdokkaita, voittavatko vastustajamme. Enää en ole. Neljä vuotta sitten ei tainnut vielä huhtikuun alussa olla yhtään ehdokasta, jonkun verran oli kyllä jo käytännössä lupautuneita. Nyt meillä on 15 ehdokasta. Täysi lista, joka on tavoitteemme, merkitsee 52 ehdokasta. Viimeksi ehdokkaita oli 38, vähintään se on saatava! Ajat ovat nyt niin vaikea, että tarvitaan parhaat mahdolliset päättäjät. Se edellyttää laajoja ehdokaslistoja. Kemijärvi-talkoisiin on nyt kaikkien tultava. Nyt ei saa arkailla, vaan oma nimi on annettava rohkeasti käyttöön! Toivon myös muille puolueille kuin omalleni hyvää menestystä ehdokashankinnassa. Käymme kunnon kamppailun, kun ehdokkaita on paljon. Silloin demokratiakin toteutuu parhaiten.