Viimeisin Kemijärven kaupunginvaltuuston kokous pidettiin 30.9.2013. Uutisoinnissa on huomioitu tuulivoiman rakentamiseen liittyvä äänestys, jossa Veikko Niemelän ponsiesitys voitti kaupunginhallituksen esityksen äänin 17-16, 1 tyhjä. Myös itse äänestin voittaneen esityksen puolesta.

Mistä tässä asiassa oli kyse?

Kemijärvelle suunniteltiin pitkään ja hartaasti tuulivoimakaavaa, joka kuitenkin lopulta kaatui teknisessä lautakunnassa äänin 7-2. Asia on herättänyt runsaasti julkista keskustelua paikkakunnalla. Valtuutettujen lobbaamistakin on esiintynyt ankarasti. Tietojeni mukaan useita kaupunginvaltuutettuja on kutsuttu lounaille ja monenmoisiin tapaamisiin. Minuun ei ole yksikään tuulivoimanrakentaja ottanut yhteyttä. Joko se johtuu siitä, että olen niin vähäpätöinen vaikuttaja tai sitten eräät paikalliset tuulivoimaintoilijat ovat välittäneet viestiä, että "ei sitä kuitenkaan pysty käännyttämään".

Tuulivoiman tuloa Kemijärvelle on puolustettu sillä, että kunta saa voimaloista hieman verotuloa ja myös tuulivoimaloiden alueelle maata omistavat tahot saavat vuokratuloa. Vastustus on taas perustunut käsityksiin siitä, että tuulivoimalat eivät ole vastustajien mielestä sopusoinnussa koskemattomaan, luonnonkauniiseen maisemaan nähden. Tämän on nähty vaikuttavan mm. matkailun kehitysnäkymiin.

Itse en ole kuulunut kovin kiihkeisiin tuulivoiman vastustajiin. Tuulivoima ei ole kannattavaa energiantuotantoa, ainakaan niiden tietojen perusteella, joita minulle on annettu. Vihreää energiaa tarvitaan toisaalta yhä enemmän, uusiutuvia energianlähteitä on käytettävä yhä enemmän. Ja jos valtiovalta syystä tai toisesta tukee tuulituotantoa, ja jos se jättää jonkunkaan veroeuron kaupunkiin, niin ehdottomasti sitä ei ole syytä vastustaa. Esimerkiksi Simon kunta on suorastaan profiloitunut tuulivoimakuntana ja pitää sitä myönteisenä lisänä imagoonsa.

Mutta ymmärrän hyvin ne perusteet, joilla esim. viimeksi valmisteilla ollutta tuulivoimakaavaa on vastustettu. Kemijärvi on tunnettu järvitunturien kaupunkina. Matkailu perustuu paljolti koskemattomaan ja puhtaaseen luontoon. Jos ja kun meillä on runsaasti alueita, jonne tuulivoimaa voi sijoittaa näitä arvoja vaarantamatta, niin miksemme tarjoaisi ensisijaisesti niitä?

Veikko Niemelän esitys tähtäsi juuri tähän. Selvitetään alueet, jonne kaupunki voisi sallia tuulivoimarakentamisen. Eikö se ole oikein myös tuulivoiman rakentamista suunnittelevia yrityksiä kohtaan? Ja viranhaltijoitamme kohtaan, etteivät tekisi turhaa työtä kaavavalmisteluissa, jos poliittinen tahto sitten kuitenkin hylkää kaavat?

Voimakkaasti valtuustossa kuitenkin käytettiin puheenvuoroja, ettei tällaista tahtotilaa ole syytä selvittää. Yhdellä äänellä myönteinen kanta kuitenkin tuli voitolle.

Niemelän esitys kuului seuraavasti: "Tehdyn valtuustoaloitteen ja kaupunginhallituksen esityksen pohjalta käynnistetään arvokeskustelu (valtuuston iltakoulu), jonka tuloksena syntyneen tahtotilan mukaan tuulivoimarakentaminen Kemijärvellä pyritään ohjaamaan sellaisille alueille, joissa kaupungin ja kaupunkilaisten etu tulee mahdollisimman laajasti huomioiduksi ja siten, että tuulivoimarakentaminen soveltuu kaupungin aikaisempiin strategioihin eikä vaaranna muita elinkeinoja ja niiden kehittämistä. Nämä linjaukset tulee liittää Lapin liitossa valmisteilla olevaan maakuntakaavaan.

Toivomusponnen ensisijainen tavoite on, että käydyn arvokeskustelun pohjalta tehdyt valinnat ohjaavat virkamiesvalmistelua siten, että tuulivoimaa koskevat kaavapäätökset voivat syntyä laajassa yhteisymmärryksessä."

Niemelän esityksen puolesta äänestivät:

Aulikki Imporanta (kesk.), Janne Kaisanlahti (kesk.), Esa Kangas (ps.), Jarkko Kotilaine (vas.), Pirjo Laurila (kesk.), Suvi Nampajärvi (kesk.), Veikko Niemelä (kesk.), Tiina Niemimuukko (ps.), Tuomas Kalliokoski (ps.), Tarja Perälä (kesk.), Pertti Poropudas (kok.), Anita Ruokamo (kesk.), Kyösti Sipovaara (ps.), Sanna Sipovaara (kok.), Jani Tikkanen (vas.), Teija Tohmola (kesk.), Riitta Vanhala (vas.)

Niemelän esitystä vastustivat:

Pirkka Aalto (kd.), Miia Pöyliö (sd.), Kauko Jaakkola (vas.), Hannele Jaakkola-Räisänen (sd.), Maarit Junttila (sit.), Janne Jussila (sd.), Tuulikki Juujärvi (kesk.), Jorma Särkelä (kesk.), Mauno Kerkelä (kesk.), Teemu Kostamovaara (kesk.), Pasi Vierelä (kok.), Jukka Ojala (kesk.), Juha Pikkarainen (vas.), Kari Räisänen (sd.), Lea Soppela (kesk.) ja Heikki Nivala (kesk.)