VAHVA ALUEPOLITIIKKA

Suomi on alueittensa summa. Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri perustuvat omaleimaisille maakunnille. Tämän tulee näkyä myös toiminnassamme EU:ssa. Vahva aluepolitiikka on koko Suomen etu. Myös Helsinki on Brysselistä katsottuna periferiaa, syrjäseutua.

Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri ovat meille tärkeitä EU-yhteistyössä.

Euroopan Unionia on kehitettävä vahvojen alueiden Eurooppana. EU tarvitsee desentralismia, hajautetun yhteiskuntajärjestelmän ideologiaa ja alkiolaista ajattelua. Ihmisten kokoisia yhteisöjä ja lähidemokratiaa on edistettävä myös EU:ssa.

SUOMALAINEN ALKUTUOTANTO

On kaikkien suomalaisten etu, että Suomessa tuotetaan hyvää, puhdasta, kotimaista ruokaa. EU-Suomessa maatalous on kärsinyt monista vaikeuksista. Alkutuotantoa ja suomalaista maaseutua on puolustettava. Kyse on myös huoltovarmuudesta.

Kotimaista kalaa tarvitaan paljon nykyistä enemmän suomalaisiin ruokapöytiin. Kotitarvekalastusta on edistettävä. Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat tuhot kalastuselinkeinolle on minimoitava.

Porotalous on osa pohjoissuomalaista elämänmuotoa. Myös EU:ssa tarvitaan edustajia, jotka puolustavat tinkimättä porotalouden toimintaedellytyksiä. Petopolitiikka ei saa tuhota elinkeinoa.

Kasvava metsä sitoo parhaiten hiiltä. Pyrkimykset estää kestävä metsänhoito ja ajaa metsäteollisuus alas on torjuttava lujasti!

KANSALLISVALTIOIDEN YHTEISTYÖ

EU:ta on kehitettävä itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestelmänä, joka edistää maiden turvallisuutta ja kaupankäyntiä. Ei liittovaltiolle!

EU ei ole itseisarvo, mutta parhaimmillaan se on väline Euroopan maiden ja kansojen olojen parantamiseksi. Turhanaikaisiin asioihin puuttumiseen ei tule käyttää kallista byrokratiaa.

Suomen tulee harjoittaa itsenäistä ulkopolitiikkaa myös EU:n jäsenenä. Suomella on antaa EU:lle erityisosaamista Venäjän-suhteissa. Euroopan rauha ei edisty Venäjää eristämällä.

Toimintaa kansainvälisen rikollisuuden, terrorismin ja esim. huumeiden käytön torjumiseksi on tehtävä EU-tasolla päättäväisesti.