Kaupunginvaltuusto käsitteli kaavamuutosta Kemijärven keskusta-alueelle 4.3.2013 pidetyssä kokouksessaan. Koillismaan Osuuskauppa haluaisi rakentaa Kemijärvelle uuden päivittäistavarakaupan suurmyymälän, joka sijoittuisi huonokuntoisen Osuusliike Sallan vanhan liikerakennuksen tilalle.

Valtuustossa asiasta käytiin äänestyksiä. Anita Ruokamo esitti, että suunnitelmat tulee tuoda vielä uudelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ennen rakennusluvan etenemistä rakennuslautakuntaan. Tämä esitys hävisi kaupunginhallituksen esitykselle äänin 18–16, yksi poissa. Oli mielenkiintoista havaita, että neljä kaupunginhallituksen jäsentä äänesti valtuustossa omaa yksimielistä esitystään vastaan.

Itse kannatin kaupunginhallituksen esitystä. Mielestäni mitään ylimääräisä ”kommervenkkejä” kaavan käsittelyyn ei tarvita. On kaupungin etu, että Koillismaan Osuuskauppa pääsee rakentamaan Kemijärvelle mahdollisimman nopeasti.

Eräissä puheenvuoroissa korostettiin sitä, ettei kukaan vastusta uuden kaupan rakentamista, mutta tunnuttiin vaativan kuitenkin monenlaisia reunaehtoja uudelle liikerakennukselle. Tietysti kaupungin tulee käydä keskusteluja siitä, että uusi rakennus sopii kaupunkikuvaan. Realismi on kuitenkin pidettävä mukana.

Minua erinäiset naamannyrpistelyt ja puheet siitä, kuinka ”uusi kauppa ei silmää miellytä”, ihmetyttävät suuresti. Täytyy ymmärtää, että jos aletaan vaatia sellaisia ehtoja, jotka merkitsevät rakennuskustannusten olennaista nousua, niin se voi tarkoittaa myös sitä, että yrittäjän mielenkiinto koko projektia kohtaan pienenee. Kaupunki ei ole se, joka rakentaa liiketiloja, vaan yrittäjä rakentaa.

Tosiasia on se, ettei kaupunkiimme ole viime aikoina syntynyt juurikaan uudisrakentamista. Jos joku on valmis sijoittamaan tänne pääomaa, vieläpä uuden liikerakennuksen muodossa, on se otettava ilolla ja kiitoksella vastaan. Sujuvilla kaavaratkaisulla voimme edistää liiketoimintaa kotiseudullamme.

Osuuskaupan uusi rakennus sopii mielestäni erinomaisesti kaupunkikuvaamme. Meidän on turha pitää keskusta-aluetta ennallaan pilvenpiirtäjiä odoteltaessa tai laskea kaupungin kehittämistä epärealististen ”huu-haa”-suunnitelmien varaan.

* * *

Olen aiemmissa blogikirjoituksissani viitannut edellisessä valtuuston kokouksessa tehtyyn väärään puheenjohtajavaaliin. Uudessa, 4.3.20134, käydyssä kokouksessa viimein puheenjohtajisto päästiin valitsemaan laillisesti. Valtuuston puheenjohtajiston määrä pysyi ennallaan ja myös samat henkilöt valittiin uudestaan. Valinta suoritettiin suhteellisella vaalilla.

Äänestystä ei silti käyty turhaan, sillä käyty vaali muodostui varsin täpäräksi. Tarja Perälä oli suhteellisessa vaalissa omalla listallaan, joka sai viisi ääntä. Lisäksi annettiin kolme tyhjää ääntä. Loput valtuutetut äänestivät siis ns. pitkää listaa (Nivala-Pikkaraine-Kangas-Harju-Aalto). Jos yksikin tyhjän äänestäjistä olisi äänestänyt Perälää, hän olisi tullut myös valituksi valtuuston 4. varapuheenjohtajaksi.

Lapin Kansa uutisoi asiasta mm. seuraavan linkin takaa löytyvässä uutisessa: 

http://www.lapinkansa.fi/Lappi/1194881110106/artikkeli/kemijarven+valtuusto+paikkasi+vaalimokan+keskustan+riveista+kuului+kovia+syytoksia.html

"Käytäväkeskusteluissa" kuulin arveltavan, että minä olisin allekirjoittanut toisen suhteellisen vaalin ehdokaslistoista. Tämä ei pidä paikkaansa. En allekirjoittanut yhtäkään ehdokaslistaa.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että valtuuston varapuheenjohtajia on liikaa. Luottamusneuvotteluiden eteenpäin viemiseksi reilu vuosi sitten hyväksyttiin valtuuston puheenjohtajiston määrän kasvattaminen, mutta tämä oli ilmeinen virhe. Mitään lisäarvoa ei kahdesta ylimääräisestä puheenjohtajasta ole kaupungille ollut, lisäkuluja kylläkin kokous- ja vuosipalkkioiden muodossa. Poliittista tahtoa nykytilan muuttamiselle ei kuitenkaan ole tässä tilanteessa mahdollista löytää.

Henkilövalintojen osalta on todettava, kuten myös vuosi sitten, että Kemijärven kaupunginvaltuuston suuri enemmistö on jälleen antanut vahvan luottamuksen sille politiikalle ja niille toimintatavoille, joita kunnallishallintomme keskeisimmät poliitikot, Heikki Nivala ja Juha Pikkarainen, edustavat. Demokraattista vaalitulosta on kunnioitettava, olipa oma mielipide valinnoista mikä tahansa.