Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sanoi aikanaan eräässä kampanjapuheessaan Virginian valtiossa: "If you've got a business, you didn't build that." - Eli jos sinulla on yritys, niin sinä et kuitenkaan rakentanut sitä! - Tätä videoitua puheenvuoroa on luonnollisesti käytetty Yhdysvaltain Republikaanien kampanjoinnissa muistuttamassa, miten yrittäjävastainen presidentti maassa nyt on.

Vaikka asiayhteydessään tarkasteltuna väite ei ole niin paha kuin miltä se ensi alkuun kuulostaa, niin puheesta välittyy kuitenkin sosialismilta haiskahtava ajattelutapa siitä, että yksityinen yritystoiminta olisi kuitenkin jotenkin alisteista valtiovallalle. Että yritykset toimivat sen ansiosta, että valtiovalta antaa niiden toimia.

Yhdysvaltain perustuslaki lähtee kuitenkin siitä ajatuksestä, että tietyt perusvapaudet ovat itsestäänselviä. Ne kuuluvat ihmisyyden perusolemuksesta lähteviin oikeuksiin, jotka on korkeintaan Luoja myöntänyt, eikä suinkaan valtiovalta, jonka tehtäviin kuuluu ainoastaan niiden suojeleminen. Länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän perusta on yksityinen omistusoikeus ja nimenomaan pienyrittäjyys. Vastapaino globaalille, kasvottomalle ja kylmälle kvartaalikapitalismille ei ole sosialismi ja sääntelyn lisääminen, vaan pienyrittäjyyden tukeminen.

Tänään yrittäjänpäivänä nämä ajatukset ovat Suomessa entistäkin tärkeämpiä. Työllä ja yrittämisellä Suomi nousee tästäkin. Uusien yritysten perustamisen helpottaminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen tulee olla valtiovallan jatkuvana tavoitteena. Vain työllä ja yrittämisellä luodaan hyvinvoinnin pohja. Yhteistä rahaa ei ole, on vain veronmaksajien rahaa. Valtio voi lisätä menojaan etupäässä vain ottamalla lisää rahaa ihmisiltä. Perusturva on valtion taattava kaikille, se on selvää, se on alkiolaisuuden ydintä. Monen ihmisen ote kirpoaa, usein ilman omaa syytä, ja yhteiskunnan tukiverkoston on otettava hänet vastaan ja autettava uudelleen jaloilleen. Mutta työn on oltava aina kannattavampaa kuin avustusten vastaanottaminen. Suomi nousee vain työllä, ei avustuksilla.

Edustamani poliittisen liikkeen, Suomen Keskustan, nuorisojärjestön puheenjohtajaksi ehdolla oleva Sallamaarit Markkanen on lähtöisin pienyrittäjäperheestä. Hän tietää omakohtaisesti, mitä on toimia yrittäjänä Suomessa ja kuinka tärkeän perustan yhden tai muutaman hengen yritykset luovat läntiselle järjestelmällemme. Työn ja yrittämisen merkityksen korostaminen hyvinvoinnin perustana on erityisen tärkeätä juuri poliittisissa nuorisojärjestöissä, joissa kasvatetaan tulevaisuuden päättäjiä.