Rouva Eeva Kivinen, M. O. Lahtelan tytär ja tunnettu kotiseutuaktiivi, täytti tänään 90 vuotta.

Puheeni 3.11.2009 Eeva Kivisen syntymäpäivillä:

Kunnioitettu rouva Eeva Kivinen!
 
Tuon syntymäpäiväjuhlaanne tervehdyksen Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistykseltä – yhdistykseltä, joka kantaa unohtumattoman isänne nimeä.
 
Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistys on suuresti kiitollinen siitä tuesta, jota Te, rouva Kivinen, olette osoittaneet Matti Oskari Lahtelan patsashanketta kohtaan. Suurella ilolla olemme ottaneet vastaan tiedon, että lahjoitatte syntymäpäivämuistamisenne patsashankkeen hyväksi.
 
Osana patsashanketta on kuluneen vuoden aikana laadittu Matti Oskari Lahtelan elämäkerta. Tämän elämäkerran julkaisemisella on kaksi tarkoitusta – ensinnäkin sillä on talletettu tietoja M. O. Lahtelan elämäntyöstä jälkimaailman tietoon ja siten vaalittu hänen muistoaan – ja toiseksi kirjan myynnillä edistetään patsashanketta, sillä kirjan myyntitulot käytetään lyhentämättömänä patsaan pystyttämisestä aiheutuviin kuluihin.
 
Koska yhdistys eikä myöskään kirjan kirjoittaja ole perinyt tekijänpalkkiota tai muitakaan korvauksia, kunkin kirjan hinta tulee menemään kokonaisuudessaan patsaan hyväksi, mikäli painatus saadaan katettua lahjoitusvaroin. Taloudellisesti vaikeana aikana rahoituksen järjestäminen ei ole ollut helppoa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että saamme kirjan myyntiin joulumarkkinoille.
 
Kirjaa kootessani olen huomannut, että M. O. Lahtelan poikkeuksellisen mittava elämäntyö ei mahdu yksiin kansiin. Taloudelliset syyt ovat vaatineet paljon aineiston karsimista tästä kirjasta. Käsitykseni mukaan aineistoa löytyisi helposti vielä ainakin kahden kirjan verran. Jos pian julkaistava elämäkerta saa kiinnostuneen vastaanoton, voitaneen joskus toteuttaa ainakin M. O. Lahtelan puhe- ja kirjoituskokoelman julkaisemin. Vaikka yhteiskunta onkin muuttunut sitten M. O. Lahtelan päivien, ovat hänen kirjoittamansa tekstit ainakin osittain suorastaan hätkähdyttävän ajankohtaisia.
 
Luovutan Teidän ja omaistenne tutustuttavaksi tässä tilaisuudessa kirjan luonnoksen. Mikäli haluatte tehdä siihen huomautuksia, voitte vapaasti ottaa minuun yhteyttä, sillä ainakin vielä kuluvan viikon aikana kirjoitukseen on mahdollista tehdä muutoksia.
 
Omalta kohdaltani, Matti Oskari Lahtelan elämäkerran kirjoittajana, haluan vielä suuresti kiittää Teitä, rouva Eeva Kivinen, siitä lämpimästä suhtautumisesta, jota olette osoittanut isänne lähimpänä elossa olevana omaisena minua kohtaan tämän hankkeen yhteydessä. Suuri yleisö tuntee myyttisen M. O. Lahtelan, lappilaisten esitaistelijan, uutteran ja sitkeän miehen, jonka elämäntyön hedelmistä saamme edelleen nauttia. Mutta olen halunnut tutustua myös mieheen myytin takana, kotiseutumme kamaralla kerran kävelleeseen ihmiseen nimeltä Matti Oskari Lahtela. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman omaisten myötämielistä asennetta ja avomielisiä haastatteluja. Erityisen iloinen olen siitä, että olen voinut kirjassani valaista myös Matti Oskari Lahtelan elämäntoverin, äitinne, Briitta Kaisa Lahtelan, henkilökuvaa, joka on historiankirjoituksessa jäänyt aivan liian vähälle huomiolle.
 
Te, rouva Kivinen, olette vaikuttaneet täällä kotiseudullamme nyt yhdeksän vuosikymmentä. Olette tietysti ollut paljon muutakin kuin suuren isän tytär. Perustitte aikanaan perheen ja Lahtelan suku on kauttanne jatkunut. Sota-aikana puolustitte isänmaan vapautta palvellen lottana. Veljenne antoi henkensä taistelussa kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Olette saanut elää sodan jälkeen pian 65 vuotta rauhan aikaa. Ilman ikäpolvenne tekemää työtä, ilman käsittämättömän suuria uhrauksia, se olisi ollut mahdotonta. Kun tuli rauhan toimien aika, olette Kemijärvellä olleet monessa mukana, mm. perustamassa sydänyhdistystä sekä kotiseutumuseota. Paikallisissa riennoissa Teidät voi tavata edelleen.
 
Paikallislehden haastattelussa arvioitte pitkän ikänne salaisuudeksi, ettette tupakoi ettekä käytä alkoholia. Itsekin tupakoimattomana ja ehdottoman raittiina ilahduin tietysti lukemastani, ja voin luvata seuraavani jatkossakin samoilla linjoilla – katsotaan, suodaanko minulle näitä ohjeita seuraamalla yhtä monta ikävuotta.
 
Mainitsemaani haastattelua lukiessani minulle nousi mieleen vanha runonpätkä vanhasta kansakoululaisille tarkoitettuja näytelmiä sisältäneestä kirjasta:
 
Raitis ole! Ihanteenas
terve ilo olkoon näin!
Hymyn kulta raikas säilyy
vanhuuteeskin lämmittäin.
Raittiin elon onni on
rikas, kaunis, varjoton!
 
Ja runo jatkuu – mielestäni edelleen varsin sopivasti:
 
Työ ja tarmo jalot voimat
elämässäs kruunaapi.
Työs, jos sen oikein suuntaat,
sinut kerran siunaapi.
Rukoile ja työtä tee!
Taivas vaivat palkitsee.
 
Kiitän Kaikkivaltiasta kaikesta siitä hyvästä, jota kotiseutumme on saanut, rouva Kivinen, Teidän kauttanne. Toivotan Teille merkkipäivänänne paljon onnea, hyvää terveyttä, reipasta mieltä sekä ennen kaikkea ihmiskunnan Vapahtajan, Herran Jeesuksen siunausta elämäänne.
 
Matti Oskari Lahtelan Perinneyhdistyksen edustajana haluan välittää vielä yhdistyksemme aktiivien lämpimät onnentoivotukset.