Laki on laki niin kunnassa kuin seurakunnassa

Kemijärven kaupungissa on kuluneella valtuustokaudella tehty monia päätöksiä, jotka on tuomioistuimen päätöksellä katsottu lainvastaisiksi. Huomattavin näistä oli varmaankin Pekka Helppikankaan laiton irtisanominen, jonka seuraukset tulivat kaupungille kalliiksi. Eräät valtuutetut kyllä varoittelivat tästä jo etukäteen, mutta turhaan. Luulisi, että jatkossa oltaisiin varsin tarkkoja lain noudattamisen suhteen. Kaupungin imagolle tällaiset jatkuvat kömmähdykset eivät ole hyväksi.

 

Olen todella ihmeissäni, että kaupunginhallitus päätti kuitenkin 8.9.2008 valita Koillis-Lapin Sähkö Oy:n puheenjohtajaksi ja hallitukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Nivalan vastoin tasa-arvolain säännöksiä. Valinta tapahtui äänin 5-4 Vasemmistoliiton tuella, vastaehdokkaana oli keskustalainen Aulikki Imporanta. Tasa-arvolain mukaan tällaiseen kuntaenemmistöiseen yhtiöön tulee valita tasapuolisesti miehiä ja naisia; hallituksessa on nyt kuusi miestä ja kolme naista. Säännöksestä voi poiketa vain erityisestä syystä, esim. jos asiantuntevia toisen sukupuolen edustajia ei ole käytettävissä juuri sillä hetkellä.

Koska Kemijärvellä ei ollut tästä kyse, vaan todistettavasti tehtävään oli käytettävissä naishenkilö, eikä edes vastaehdokastaan vähemmän ansioitunut, niin jätin asiasta oikaisuvaatimuksen kuntalain mukaisesti. Sukupuolten välinen tasa-arvo on perusoikeus ja sitä tulisi edistää Kemijärvelläkin mahdollisista valtapoliittisista juonitteluista huolimatta. Lisäksi mielestäni valtaa tulee hajauttaa eikä keskittää liikaa yksiin käsiin. Tiedän, että oikaisuvaatimukseni oli jo kaupungintalolla valmisteltu 22.9. käytyyn kaupunginhallituksen kokoukseen, mutta se vedettiin pois ylempien tahojen käskystä.

 

Kieltämättä on hieman huvittavaa, ettei oikaisuani voitu käsitellä samassa kokouksessa, jossa itse asia käsiteltiin uudelleen. Olisiko se ollut kolaus jonkun arvovallalle? No, pääasiahan on, että päästiin lailliseen tilaan, kun kaupunginhallitus perui itse päätöksensä ja ohjeisti  yhtiökokousedustajaa valitsemaan tehtävään naisen tasa-arvolainmukaisesti. Seuraavassa kokouksessa oikaisuvaatimus toki olisi ollut pakko käsitellä, mutta vedin sen pois, koska pelkästään siitä ilosta, että saan nimeni kirjoihin ja kansiin, sitä ei tarvitse käsitellä ja päättäjien aikaa kuluttaa. Irtopisteiden kerääjiä on riittänyt viime aikoina täällä muutenkin yhden jos toisenkin asian ympärillä.

Kaupungin hallinnosta seurakunnan hallintoon. Koillis-Lappi –lehdessä 29.9.2008 käsiteltiin seurakunnan Ailangan metsien hoitoa koskevia asioita. Hieman tuntuu siltä, että Ailangan metsäkysymyksestä on tullut Kemijärven seurakunnan ”lukiotaistelu”. Päätös tuodaan niin monta kertaa esille, että saadaan esittelijän mielen mukainen ratkaisu. Kirkkovaltuusto teki aikanaan monien kompromissien summana päätöksen, joka on saanut lainvoiman. Kirkkoneuvosto ei kuitenkaan ole pannut lainvoimaista päätöstä täytäntöön.

 

Nyt metsäpäätös aiotaan tuoda uudelleen käsittelyyn, mutta mielestäni se vaatisi vähintäänkin laajan valmistelun ja puolueettoman vertailun lainvoimaisen päätöksen ja nykyisen esityksen välillä sen sijaan, että se nuijittaisiin nopeasti läpi puutteellisin tiedoin. Lehtihaastattelussa kirkkoherra Marjokorpi kertoi, että uusi suunnitelma on jo käsitelty kirkkoneuvostossa ja että se on yksimielisesti hyväksytty. Kysyin asiaa kirkkoneuvoston kokouksien sihteeriltä sekä kokouksiin osallistuvalta kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalta, jotka kumpikin kertoivat, että kirkkoneuvosto ei ole asiaa käsitellyt eikä sellaista pöytäkirjaa myöskään löytynyt. En voi kuin ihmetellä.

Kun kyse on luonnonkauniista ja vieläpä seurakunnalle tärkeästä paikasta, ovat luontoarvot päätöksessä etusijalla. Ihmettelen, onko luonnonsuojelua jättää hoitamatta riukuuntunut metsäalue, josta ”lintu ei läpi lennä”. Toivoisin, että tärkeistä asiakysymyksistä ei tulisi arvovaltakysymyksiä, joissa eniten painaa se, kuka asian takana on.

Janne Kaisanlahti

Kemijärvi

Kirjoitus julkaistu Koillis-Lappi -lehdessä 6.10.2008