Kuten eilen jo arvelin, eduskunta hyväksyi hallituksen onnettoman esityksen hedelmöityshoitolaiksi ja torjui lakivaliokunnan esityksen hoitojen rajaamisesta vain heteropareille. Laki sinällään tuskin tuo suurta muutosta, mutta se lisää paineita entisestään hyväksyä homojen ja lesbojen adoptio-oikeus sekä oikeus homopareille hankkia lapsi. Näinkö luonto on sen tarkoittanut? Eikö sillä todella ole mitään merkitystä, että synnymme miehiksi ja naisiksi.

En kiellä, etteikö lesboperheissäkin voisi kasvaa lapsia ihan täysipainoisiksi aikuisiksi. Kuitenkin on aika uhkarohkeaa sanoa, että perinteinen ydinperhe onkin tavoiteltavan ihanteen sijasta nyt vain yksi malli muiden joukossa. En ole itse ydinperheestä lähtöisin, niin että minua tuskin voi syyttää muiden perheiden halveksijaksi. Asia vain on niin, että jos avioliitto ja perinteinen perhemalli poljetaan alas, kuten sitä on eduskunnan enemmistön toimesta jo vuosia tehty, aukeaa tie kohti luonnonvastaista yhteiskuntaa. Nykyään ei ole korrektia sanoa tällaista, mutta näin se vain valitettavasti on.

Olen hyvin surullinen eduskunnan äänestyksen johdosta. Olen iloinen siitä, että oman puolueeni eduskuntaryhmän enemmistö äänesti hedelmöityshoitojen rajaamisen puolesta, mutta valitettavasti monet ministerit pääministeriä myöten edustivat tässä liberaalia linjaa. En jaksa edes saarnata asiasta yltiöliberaaleille, totean vain: eihän kukaan kiellä lesboja hankkimasta lapsia; luonto vain on siten rakentunut, että kaksi naista ei voi saada lasta. Missä on maalaisjärki!

Ohessa otteita eduskunnassa eilen käytetyistä puheenvuoroista:

Meidän on lainsäätäjinä asetuttava heikommassa asemassa olevan puolelle. Tässä asiassa se on lapsi. Sillä ei tosin vielä ole äänioikeutta eikä se voi lähettää sähköpostia tai muutenkaan ilmaista itseään. Lapsen etu äitiin ja isään on tärkeämpi kuin yksinäisen naisen tai naisparin oikeus lapseen. En ota kantaa siihen, millaisia vanhempia he ovat, kyse on lähtökohdasta.
- Lasse Hautala (kesk)

Tieteen kehitys meidän aikanamme on hyvin nopeaa. Eri tieteenalojen saavutukset ovat mittavia. Tiede, kuten esimeriksi lääketiede ja bioteknologia, ei sinänsä luo arvoja. Tiede tarvitsee aina moraaliset puitteet ja rajat toiminnalleen. Tiede ei luo vastauksia perimmäisiin kysymyksiin elämästä ja sen tarkoituksesta, kuolemasta, syntymättömän elämän arvosta tai avioliiton asemasta. Lääketiede tuo kyllä menetelmiä vaikkapa lapsettomuuden hoitoon ja moneen muuhun asiaan, mutta se ei ratkaise kysymystä siitä, millaisten arvojen pohjalta ja missä tilanteessa näitä menetelmiä tulisi käyttää.
- Tapani Tölli (kesk)

Kun tätä maailmaa katsotaan, niin näyttää siltä, että kristillisdemokraateilla ja perussuomalaisilla on oikeat ja rehelliset linjat tässä asiassa. Minä arvostan heidän suoraselkäisyyttään puolueena, edustajina ja suomalaisina siinä, että nämä isänmaalliset, kristilliset perusarvot ovat niin kirkkaita, että he seisovat loppuun saakka näiden arvojensa takana.
- Seppo Lahtela (kesk)

Miesten osaksi vihreiden visiossa jää oleminen siittiöautomaatteina, kun naisparit ja sinkkunaiset tahtovat lasta itselleen hedelmöityshoitojen kautta. --- Jos hallituksen esitys nähdään tasa-arvokysymyksenä, logiikan jatkumo on siinä, että seuraavaksi aletaan puuhata lakia miesparien hedelmöityshoidosta ja tulevaisuudessa kenties myös adoptio-oikeudesta.
- Kari Kärkkäinen (kd)

Olisin kysynyt ministeri Luhtaselta, mutta hän ei ole paikalla enää, kun hän sanoi, että lakien tulee olla eettisesti kestäviä: Olisiko tällainen hallituksen esityksen mukainen laki sitten eettisesti kestävä, kun kaksi naista kuitenkaan ei keskenään voi lapsia saada, se on selvä asia? Tulisiko meidän korkeimpana lakeja säätävänä elimenä todellakin säätää semmoinen laki, joka siis lain perusteella edesauttaa synnyttämään isättömiä lapsia? Mielestäni eduskunnan tehtävä on säätää ja muuttaa lakeja, ei luonnonlakeja. Terveisin isättömänä kasvanut edustaja Rajala.
- Lyly Rajala (kok)