aluevaalit%20possu.jpg

Keskustan Lapin piiri on nimennyt minut ehdokkaaksi tuleviin aluevaaleihin. Haluan kiittää piirikokousväkeä tästä luottamuksesta ja tulen kampanjoimaan tosissani.

Tärkein vaaliteemani on, että riittävän laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut tullaan turvaamaan kaikkialle Lappiin. Uusi aluehallinto ja ”sote-vaalit” voivat tuntua ihmisiltä kaukaisilta ja byrokraattisilta, mutta todellisuudessa niissä päätetään tavallisia ihmisiä, meitä kaikkia, lähimpänä olevista palveluista.

Pidän monia aluehallintouudistuksen tavoitteita kannatettavina, mutta samalla kannan huolta päätösvallan keskittymisestä ja karkaamisesta pois paikallistasolta. Toivon, että voimme kehittää tulevaa aluehallintoa siten, että myös kunnille ja paikallistasolle jää roolia edunvalvontaan oman alueiden sote-palveluista. Siellähän se paras asiantuntemus paikallisista oloista jatkossakin on. Yleensäkin on syytä muistaa, että aluehallinto ei ole vielä valmis. Meidän on rakennettava nyt syntyvän idun pohjalta aito lappilainen maakuntahallinto.

Todellisen maakuntauudistuksen tavoite ei ole päätösvallan keskittäminen kunnista keskuskaupunkeihin, vaan vallan hajauttaminen Helsingistä alueille, ministeriöistä maakuntiin. Tämä soteuudistus olkoon vain ensimmäinen askel tässä prosessissa, jonka päämääränä on aito, kansanvaltainen maakuntahallinto. Verotusoikeus (toki niin, että kokonaisveroaste ei nouse) ja laajempi toimivalta ovat sille välttämättömiä tunnusmerkkejä. Toivon, että tulevaisuudessa voimme rakentaa oikean maakuntahallinnon, johon avit, elyt ja maakuntaliitot voidaan mahdollisimman suuressa määrin yhdistää.

Näen poliittisen toiminnan pitkäjänteisenä vaikuttamistyönä. Olen ollut Keskustan jäsen yli 20 vuotta ja toiminut monessa tehtävässä tässä kansanliikkeessä. En ole loikkinut puolueista toisiin, vaikka aina ei ole helppoa ollutkaan. Aatteellinen vakaumukseni on perinteinen Maalaisliitto-Keskustan aate, joka rakentaa ihmisten kokoisten yhteisöjen Suomea – hajautetun yhteiskuntajärjestelmän ja lähidemokratian puolesta holhoavaa sosialismia ja kylmää kapitalismia vastaan.

Olen ehdokkaana ”tositarkoituksella”, en listan täytteenä. En lähtenyt viime kuntavaaleihin enkä eduskuntavaaleihin, mutta jo vuonna 2018 ilmoitin olevani käytettävissä maakuntavaaleissa. Yhteisten asioiden hoitamisesta minulla on kokemusta mm. kunta- ja seurakuntapäättäjänä (esim. Kemijärven ja Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtajana), Kuntaliiton valtuustosta ja Keskustan puoluevaltuustosta. Ev. lut. kirkon kirkolliskokouksen ja lakivaliokunnan jäsenenä olen toiminut vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin olen toiminut myös Keskustan Lapin piirin varapuheenjohtajana ja Lapin Keskustanuorten puheenjohtajana.

Koulutukseltani olen lakimies ja nykyisin toimin yksityisyrittäjänä. Aiemmin olen työskennellyt mm. Eeva-Maria Maijalan avustajana eduskunnassa 2011–19 sekä Katri Kulmunin erityisavustajana valtiovarainministeriössä tammikuusta kesäkuuhun 2020. Näissä ja monissa muissa tehtävissäni olen tehnyt paljon yhteistyötä lappilaisten ihmisten kanssa eri puolilla maakuntaa. Olen ollut koko elämäni kirjoilla Lapissa ja maksanut tänne veroni.

Olen ehdolla puutteeni tunnistaen, vajavaisena ihmisenä, mutta sillä kokemuksella ja niillä arvoilla, jotka minulle on elämässä muodostunut. Äänestäkää, jos tahdotte.