Maanantaina, 2.7.2012, käydään ylimääräinen kaupunginvaltuuston kokous. Kyseisessä kokouksessa on käsittelyssä vain kaksi asiaa. Lausunnon antaminen Kemijärven itäpuolen koulujärjestelyistä (Kallaan koulun lakkauttaminen) sekä kysymys tilapäisen valiokunnan perustamisesta kaupunginjohtajan irtisanomista vaativien henkilöiden aloitteen johdosta.

Nämä asiat olisi ollut täysin mahdollista käsitellä sääntömääräisissä kokouksissa eikä ylimääräistä kokousta kaupunkilaisten verorahoilla olisi tarvinnut järjestää, ellei kaupunginhallituksen enemmistö olisi päättänyt yhtyä valittajien näkemyksiin Kallaan koulun lakkauttamisesta. Koska kaupunginhallituksen enemmistö päätyi toiselle kannalle kuin valtuusto, joutuu valtuusto antamaan asiasta lausunnon. Normaali menettelyhän on, että lausunnon antaa kaupunginhallitus.

Kouluasiasta tehty valitus

Kemijärven kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2012 äänestyksen jälkeen lakkauttaa Kallaan koulun toiminnan 1.8.2012. Kouluväki siirtyy Isokylän koululle. Päätöksestä on tehty valitus. Olen tässä matkan varrella saanut kuulla suunsoittoa siitä, että ”ettehän te osaa muuta kuin valittaa” ja kuinka riitelevät paikallispoliitikot pilaavat kaiken sen hyvän maineen, minkä Taivaan Tulet ja Kari Väänänen ovat rakentaneet. Tähän voisi vain todeta, että pianpa se Väänänenkin kaupungin tavoille oppi. Paitsi että hän on laatinut useita kiihkeäsävyisiä ja voimakkaasti Kaarina Soppelaa kohtaan hyökkääviä lehtikirjoituksia, on hän tämän kouluvalituksen ensimmäinen allekirjoittaja. Muut valittajat ovat automekaanikko Petri Somppi sekä kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja, lukion lehtori Lea Soppela.

Itse aikanaan kannatin 20 oppilaan rajan säilyttämistä. Sehän on selvä, että kun lasten määrä on valitettavasti vähentynyt, niin kouluverkkokin harventuu. Näin Kemijärvellä on käynytkin kuluneina vuosina. Olen kuitenkin pitänyt tärkeänä, että pienemmätkin koulut voitaisiin säilyttää niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Mielestäni tuo 20 oppilaan raja oli siihen ihan hyvä linjanveto. Niin kauan kuin koulussa on 20 oppilasta tai yli, niin koulun toiminta säilyy – tämä oli aikaisempi linjaus.

Valtuusto kuitenkin päätti poistaa 20 oppilaan rajan ja jäimme äänestyksessä vähemmistöön. Samassa kokouksessa muutama vuosi sitten vastustin niin Kallaan kuin Tohmon koulujen lopettamista. Mutta hävisimme ja päätös sai lainvoiman. Sen jälkeen olen kunnioittanut lainvoimaista päätöstä. Olen aikanaan nähnyt, millaista tuskaa kouluväelle tuotti Kemijärven lukiossa epätietoisuus, kun kunnallishallinto ja varsinkin virkamiesjohto ei kunnioittanut valtuuston päätöksiä, vaan kouluverkkoasia tuotiin lukion osalta milloin milläkin tekosyyllä uudelleen valtuustoon. Lopulta tarpeeksi monta valtuutettua saatiin moukutettua kääntämään takkinsa ja lukio siirrettyä pois kaupungin keskustasta.

Viime valtuuston kokouksessa muistutin taannoisesta äänestyksestä ja siitä, että monet nyt kovin vahvasti Kallaan koulun jatkoa puolustavat valtuutetut alun perin esittävät sen lakkauttamista. Mm. Lea Soppela ja Heikki Nivala esittivät aikanaan valtuuston kokouksessa Kallaan koulun lakkauttamista. Kun toin tämän esiin viime valtuustossa, eräät valtuutetut hikeentyivät kovasti. Eräskin valtuutettu oli puheeni aikana omalla paikallaan kutsunut minua valehtelijaksi. Mutta puheeni ei ollut valhetta, sillä luin lainaukset suoraan kyseisen kaupunginvaltuuston kokouksesta laaditusta, asianmukaisesti tarkastetusta ja lainvoiman saaneesta pöytäkirjasta.

Suorastaan surkuhupaisa piirre valitusprosessissa on se, että päätöstä väitetään laittomaksi sen johdosta, että Kaarina Soppelan poika toimii opettajana ja vararehtorina Isokylän koululla (jonne Kallaan koulun oppilaat siirretään) ja Kaarina Soppela on osallistunut asiaa koskevaan päätöksentekoon. Ymmärtääkseni Lea Soppelan oma sisar on ainakin viime lukuvuotena työskennellyt Kallaan koululla, mutta silti Lea Soppela oli mukana päättämässä koulun lakkauttamisesta – eikä nähnyt tässä mitään esteellisyysongelmaa, vaan on osallistunut koulupäätöksen käsittelyyn niin kaupunginhallituksessa kuin valtuustossa jääväämättä itseään.

Kaupunginjohtaja-asia

Suurin ongelma ei ole se, että valtuustossa ”riidellään” ja äänestellään. Se on demokratiaa, että asioista voidaan olla eri mieltä. Tietysti joskus tunteet ovat vähän liikaa kuohahdelleet, mutta sehän on vain elämää. Julkaisussa Kemijärven pitäjän vaiheita totesi G. A. Andersson vuonna 1912: ”Kokousten meno on sittemmin vähitellen sievistynyt ja käynyt säännöllisemmäksi, mutta kun joku tinkapaikka sattuu ja mielet hiukan läikähtävät tasapainostaan, niin kyllä vielä nykyisinkin voi syntyä jymykokouksia.  Vaan sellaisiahan sitä sattuu muuallakin.”

Äänestyksiä ja ajoittain epäasiallisiksi meneviä puheenvuoroja paljon suurempi ongelma on se, että kunnallishallinnossa ei ole aina, joko ymmärtämättömyydestä tai tahallisuudesta, haluttu noudattaa laillisuutta ja reiluja pelisääntöjä.

Mitä kaupunginjohtajan virkaan liittyviin kysymyksiin tulee, niin prosessi on jo aikaa sitten muuttunut irvokkaaksi näytelmäksi, jossa tosiasioiden selvittämisen sijaan tärkeimmiksi ovat nousseet arvovaltakysymykset. Entinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala lähipiireineen on pyrkinyt viime syksystä lähtien konstilla jos toisella savustamaan kaupunginjohtajan ulos virastaan.

Eräät paikallispoliitikot syyttelevät mielellään minua ja eräitä muita valtuutettuja päätöksenteon hidastamisesta, kun on äänestetty eräissä henkilövaaleissa omantunnon mukaan ja puututtu muutamaan selkeästi lainvastaiseen menettelyyn taannoisessa kaupunginhallituksen valinnassa. Nämä ”hidasteet” ovat olleet kuitenkin pientä sen rinnalla, että kaupungin ylimmälle viranhaltijalle, kaupunginjohtajalle, ei ole annettu työrauhaa eikä mahdollisuuksia toimia kaupungin kehittämiseksi näissä monin tavoin haasteellisissa oloissamme.

Nyt kevään aikana kaupunginjohtajasta on levitetty suorastaan pöyristyttäviä väitteitä, suullisesti ja kirjallisesti. Osa minulle kerrotuista väitteistä on jo nyt osoittautunut valheellisiksi. Kaiken tämän mesoamisen jälkeen katson olevani oikeutettu kertomaan ainakin yhden esimerkin, millaista peliä tämä oikein on ollut. Eräs kaupunginvaltuutettu kutsui minut tapaamiseen ja kertoi minulle, että kaupunginjohtaja harjoittaa seksuaalista ahdistelua kaupungin naistyöntekijöitä kohtaan. Samassa yhteydessä nimeäni pyydettiin nimilistaan, jonka tavoitteena oli painostaa kaupunginjohtaja sanomaan itsensä irti. Kysyin, ketä nämä naistyöntekijät ovat. Nimiä minulle ei sanottu, todettiin vain, että eivät uskalla tulla julkisuuteen. Valtuutettu suostui lopulta sanomaan, että kaksi osastonjohtajaa on kyllä asiasta tietoisia, että heille nämä naiset olisivat kannelleet ahdistelusta, ja minulle kerrottiin näiden osastonjohtajien nimet. Tänään, asiaa kysyttyäni, toinen näistä osastonjohtajista antoi minulle kirjallisen lausunnon, jonka mukaan yksikään työntekijä ei ole ollut häneen yhteydessä tällaisesta asiasta, ei ole kannellut kaupunginjohtajan harjoittamasta seksuaalisesta eikä muunkaanlaisesta ahdistelusta. Että tämmöistä peliä täällä.

On hyvä, että kaupunginjohtaja on tehnyt tutkintapyynnön poliisille, täyttävätkö hänestä levitetyt huhut kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Muistutettakoon tässä yhteydessä vielä, että minä en kannattanut kaupunginjohtajaksi Olli-Pekka Salmista, vaan Janne-Veikko Perälää. Minulle ei ole arvovaltakysymystä siitä, että ”oma mies” on pidettävä väkisin kaupunginjohtajana. Mutta kun Salminen sai enimmät äänet, olen kunnioittanut valtuuston suorittamaa ja lainvoiman saanutta valintaa. Toivon, että tutkinta- ja sitä mahdollisesti seuraavan oikeusprosessin annetaan mennä omalla painollaan ja kaupunginjohtajalle annetaan vihdoin työrauha.

Tuntuisi aika omituiselta, että me maanantaina päättäisimme perustaa tilapäisen valiokunnan tutkimaan samoja asioita, jos valtion viranomaiskoneisto niitä jo tutkii.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 esittää kaupunginvaltuustolle, ettei tilapäisen valiokunnan asettamiselle ole riittäviä perusteita. Päätös syntyi äänin 4-4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Kokous ei ollut tältä osin täysilukuinen, sillä Heikki Nivala jääväsi itsensä asian käsittelystä. Tilalle asian käsittelyssä ei ollut kutsuttu Nivalan varajäsentä Tarja Perälää. Ennen kokousta Tarja Perälä oli nimittäin kysynyt Heikki Nivalalta, katsooko hän itsensä esteelliseksi. Nivala oli vastannut, ettei hän aio jäävätä itseään asian käsittelyssä. Tällöin Tarja Perälä oli luonnollisesti poistunut ja lähtenyt ajamaan kotiinsa Pyhätunturille. Näin estettiin Tarja Perälän äänestäminen kyseisessä asiakohdassa. Todettakoon, että Tarja Perälä vastustaa kaupunginjohtajan irtisanomista. Näin asioita hoidetaan Kemijärvellä.

Lopuksi vielä muutama sana Kemijärven imagosta.

Samalla kun puhutaan näiden asioiden vaikutuksesta kaupungin imagoon ja matkailuun, kannattaa toki muistaa myös suhteellisuudentaju. Eihän kunnallishallinnon ongelmat ole mikään poikkeuksellinen ilmiö Suomessa. Ja kuinka paljon esim. matkailijoille tarjottavat palvelut ovat tämän takia kärsineet. Itsekin voimme tehdä paljon sen eteen, tuommeko Kemijärvestä esille vain tällaiset seikat.

Ja kun näistä keskustelemme, niin toivon, että jaksamme perehtyä myös siihen, mistä todellisuudessa on kysymys. Kuntalaisilla on viime kädessä vastuu kunnallishallinnosta, kunnallisvaalien kautta, ja toivon, että Kemijärven parasta haluavat äänestäjät viitsivät perehtyä siihen, mistä tämän vaalikauden tietyissä paljon julkisuutta tuoneissa tapahtumissa on todella ollut kysymys.

Kyse on vakavista asioista eikä tämä eletty prosessi ole todellakaan ollut kuntalaisten edun mukaista, mutta ymmärtääkseni olemassa oleviin palveluihin tällä ei ole ollut vaikutusta. Kaupungin kehittämistä tilanne on epäilemättä hankaloittanut. Varsinkin se, että kaupunginjohtajalle ei ole käytännössä annettu mahdollisuuksia toimia. Mutta esim. sellaiset väitteet, joita olen kuullut levitetyn, että taannoinen kaupunginhallituksen valintaan liittyvä valitusprosessi olisi maksanut hirveitä summia kaupungille, on täysin perätön. Yhtään ylimääräistä kokousta ei sen takia tarvinnut kutsua koolle. Kun tietyt valitukset ovat menneet läpi, niin kaupungin maksamien oikeudenkäyntikulujen määrä on ollut muistaakseni muutamien satasten luokkaa. Sen sijaan kaupunginjohtajaa ulos ajavat ovat kutsuttaneet esim. viime syksynä kaupunginhallitusta useita ylimääräisiä kertoja koolle pyrkiessään saamaan irtisanomisen aikaan.