Rovaniemen kirkkoherranvaalit on käyty. Kari Yliräisänen on valittu uudeksi kirkkoherraksi. Toivon onnea ja Jumalan siunausta!

Vaaleissa rovasti ja Rovaniemen kirkkoherran tehtäviä vt:nä hoitanut Yliräisänen sai 1678 ääntä, Sauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo 1174 ääntä ja Kemijärven kirkkoherra 1107 ääntä.

Olin itse mukana Pentti Tepsan kampanjassa. Tietysti, kun tekee jonkun puolesta työtä, ja vaalit hävitään, niin se on pettymys. Kuitenkin uskon, että hyvin omintunnoin tehty työ ei koskaan valu hukkaan. Ainakin se jää henkisesti pääomaksi tekijöilleen. Meillä ei ollut kampanjoitaessa "kotikenttäetua" puolellamme, Penttihän on työssä Kemijärvellä nyt. Jokaisesta 1107 äänestä pitää olla tyytyväinen.

Ennen vaaleja sanoin useille henkilöille, että Rovaniemellä oli tahoja, jotka arpoivat valintaansa Elonheimon ja Tepsan välillä. Toivoin tietysti, että nämä tahot olisivat tulleet Tepsan taakse. Kävi kuitenkin niin, että he hajottivat äänensä Elonheimon ja Tepsan kesken, niin että Yliräisänen tuli valituksi, kuten joillekin heistä sanoinkin. Tämä vaikutti lopputulokseen suuresti. Yliräisänen tuntee Rovaniemen olot hyvin, joten sinällään suuria muutoksia ei ole odotettavissa.

Rovaniemen käydyistä kirkkoherranvaaleista oli laaja uutisointi Lapin Kansassa 3.3.2016. Pohdittiin mm. sitä, kannattaako matalan äänestysprosentin takia vaaleja järjestää enää suoralla kansanvaalilla.

Äänestysprosentit ovat monessa seurakunnassa paljon matalampia kuin nyt olivat Rovaniemellä. Ne, joita asia kiinnostaa, kuitenkin äänestävät. En usko, että meillä kirkkovaltuutetuilla on niin paljon muita seurakuntalaisia suurempi tieto ja ymmärrys, että valinta tulisi jättää vain meidän käsiimme.

Sitä paitsi monet keskeiset suoran kansanvaalin vastustajat kannattivat sittemmin vaaleissa nyt valituksi tullutta ehdokasta. Heillä ei ainakaan pitäisi siis olla syytä purnata kansanvaalin tuloksesta.

Sen sijaan päätöstä pitää äänestys vain seurakuntakeskuksessa ja kirkossa voi pohtia kriittisesti. Jos äänestysprosentti olisi haluttu korkeammaksi, olisi äänestyspaikat pitänyt viedä muutamiin ostoskeskuksiin ja ainakin kappeleihin. Näin esim. Kemijärvellä tehtiin, kun olin siellä aikanaan vaalilautakunnan puheenjohtajana.

Monista Rovaniemen maaseutukylistä voi tulla jopa lähes 200 km matka äänestyspaikalle. Moniko sellaista matkaa lähtee ”asiasta tehden” tekemään vaalin vuoksi? Kotiäänestysmahdollisuutta vain harva käyttää. Toivon, että seuraavissa kirkkoherranvaaleissa otetaan tästä opiksi.