Täytän 29 vuotta 22.10.2013.

Kun katson taaksepäin, niin huomaan, miten paljon syytä on kiitokseen. Kaikkien arjen kiireiden keskellähän ihminen usein muistaa vain ne asiat, jotka ovat huonosti.

Virren sanoin:

Kiitos, että rukoukset
monet, monet kuulit sä.
Kiitos, että pyynnöt toiset
eivät saaneet täyttyä.

Elämässä on opittava usein vaikeidenkin kokemusten kautta, että on parempi luottaa Jumalan johdatukseen kuin omiin voimiin. Uskon, että oma elämäni olisi muodostunut aika kauheaksi, jos Jumala olisi toteuttanut kaikki pyyntöni. On vaatinut vuosia oppia ymmärtämään voimallisimman rukouksen olevan: "Tapahtukoon Sinun tahtosi."

Jeesuksen kautta meillä auki suora yhteys Taivaallisen Isän yhteyteen. Se ei ole tarkoitettu vain joillekin ulkonaisesti hyvin uskonnollisille ihmisille. Se on tarkoitettu jokaiselle. Jeesus kutsuu meitä kaikkia. Voimme uskon kauttaa ottaa Hänen rakkautensa vastaan, tai torjua sen. Meille käy uskomme mukaan.