Luin taas yhden kokoomuslaisen opetusministeri Henna Virkkusen kannanotoista. En ole ennenkään juuri pitänyt hänen mielipiteistään, mutta nyt esiin tuli asia, josta haluan muutaman sanan sanoa.

Opetusministeri Virkkunen suunnittelee uskonnonopetuksen korvaamista kaikille oppilaille yhteisellä "uskontotiedolla". Näin siis suomalaisille lapsille opetettaisiin kouluissa islamia, buddhalaisuutta ja muita ihmiskunnan Vapahtajan, Jeesuksen kieltäviä uskontoja kristinuskon kanssa tasaveroisena vaihtoehtona. Taustalla on ei-kristittyjen maahanmuuttajien määrän jatkuva lisääntyminen ja erityisesti pääkaupunkiseudulla tapahtuva kristinuskosta vieraantuminen.

Täytyypä sanoa, että kaukana ovat ne päivät, jolloin Kari Suomalainen kuvasi Kokoomusta piirroksissa "kypäräpappina" ja puolueen arvot olivat: koti, uskonto ja isänmaa. Kun hallitusta muodostettiin, olin kovin pettynyt, että opetusministerin salkku meni Kokoomukselle, raskaita salkkuja kyseinen puolue sai jo ihan tarpeeksi. Ei sillä, että omassakaan puolueessa mainitsemani koti, uskonto ja isänmaa olisivat aina olleet kovin kirkkaina mielessä, mutta en usko maallistumisen olevan ainakaan vielä niin pitkällä, että yksikään Keskustan ministeri uskaltaisi tehdä vastaavaa esitystä.

Kristinusko on ollut koko Suomen kansan kirjoitetun historian maan vahvin perusta. Kansa, joka turvaa elävään Jumalaan, kestää vaikeatkin koettelemukset. Nyt yhtäältä uuspakanuuden ja toisaalta vieraiden uskontojen aalto on vyörymässä maahamme. Jokaisen uskovan kristityn velvollisuus on tunnustaa tällaisena aikana uskonsa entistä rohkeammin ja puolustaa isien uskoa sekä suomalaisen yhteiskunnan oikeutta kristillisiin arvoihin.

Jokaista kristittyä suomalaista opetusministeri Virkkusen esittämä ajatus surettaa epäilemättä syvästi. Jos tulevaisuudessa Suomen valtio tekee todella pesäeron kristinuskon perusteisiin ja poistaa tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, yksi edessä oleva vaihtoehto on kristillisten päiväkotien ja koulujen perustaminen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole valtionkirkkoa, vaan riemunkirjava joukko erilaisia kirkkokuntia ja myös kristillisiä kouluja. Sinällään minkään kirkon jäsenyys ei pelasta, ei ole väliä olemmeko luterilaisia, katolilaisia tai ortodokseja. Jeesus riittää! Mutta kristitylle on hyväksi rukoilla, kokoontua ja toimia yhdessä toisten kristittyjen kanssa. Siksi on hyvä kuulua johonkin sellaiseen kirkkoon, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja Raamatun uskon ylimmäksi auktoriteetiksi.

Kuitenkin kansankirkon murtaminen, jota yhteiskunnassa mahtavat voimat ajavat, voisi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Kirkko on ollut keskeinen instituutio vuosisatojen ajan isänmaassamme, se on tarjonnut lohdutusta ihmisten elämään, pitäny esillä niitä arvoja, joiden varaan itse kunkin on turvallista elämänsä rakentaa ja viimein viitoittanut tietä maanpäällisestä kodista iankaikkiseen elämään. Sen tuhoamisesta ei seuraa varmasti mitään hyvää.

Lisäksi uskonnonopetuksen vastuun siirtäminen kouluilta ja kansankirkolta pienemmille seurakunnille voisi johtaa tilanteeseen, jossa mikään auktoriteetti ei valvo opetuksen sisältöä. Monenlaiset ääriryhmät saisivat helposti jalansijaa.

Joku voi sanoa, että eikö kouluissa tulisi tarjota kaikki vaihtoehdot, ainakin ns. pääuskonnoista, ja opettaa lisäksi vaikkapa ateismia, ja antaa jokaisen tehdä omat valintansa. No, epäilemättä jokainen ihminen nykyisessäkin tilanteessa tekee oman valintansa. Mutta olemme kristitty maa ja nojaamme länsimaisiin arvoihin. En usko muiden arvojärjestelmien olevan omaamme parempia. Pääkaupunkiseudulla ollaan jo luopumassa suvivirsistä koulujen juhlissa ja pohditaan, voiko päiväkodeissa tarjota sianlihaa loukkaamatta muslimien tunteita. Kokeilkaahan mennä Iraniin tai Saudi-Arabiaan vaatimaan, että rukouskutsu ei saa soida minareetin tornista, kun ette itse kannata sitä uskontoa. Suomalaiset kristityt - poliittista korrektiutta tärkeämpää on raamatullinen korrektius. Maamme lipussa on risti, jolla ihmiskunnan synnit on sovitettu. Meillä on oikeus ja velvollisuus puolustaa kristillisiä arvoja ja evankeliumin ilosanomaa, vaikka saisimme siitä hyvästä suvaitsemattoman leiman otsaamme.

Kaikki uskonnot eivät ole samanarvoisia. Vaikka jokaisesta uskonnosta on löydettävissä sinällään hyviä elämänohjeita ja jokainen niistä kummunnee ihmisten luonnollisesti tarpeesta löytää yhteys Luojaansa, eroaa yksi uskonto muista perustavalla tavalla. Ihminen ei voi luoda Jumalaa, Jumala on luonut ihmisen. Hän on ilmoittanut meille itsensä ja tahtonsa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kristinusko on tie elävän Jumalan yhteyteen. Buddha ja Muhammed elivät kerran maan päällä ja kuolivat pois, he makaavat yhä haudoissaan. Mutta Jeesuksen hauta on tyhjä! Hän elää tänäkin päivänä. Golgatan ristiltä virtaa armo myös Suomen kansalle. Se ei ole tarjolla vain joillekin "aktiiviuskovaisille", joka sunnuntai ehtoollisella käyville, vaan meille kaikille, uskossamme horjuville ja epäilevillekin, tavallisille ihmisille. Uskovaisuus ei poista elämästä mitään, ei tee arkeamme tylsäksi ja seurapirttiä ainoaksi ajanviettopaikaksi. Se antaa kokonaan uuden pohjan elämälle ja tuo voimaa raskaimpienkin elämänkoettelemusten keskellä. Golgatan ristillä on sovitettu myös meidän syntimme ja kannettu taakkamme, kun vain uskomme sen kukin omalla kohdallamme todeksi.

Korkein auttakoon meitä puolustamaan esi-isiemme uskoa ja hyviä, turvallisia kristillisiä perusarvoja rakkassa isänmaassamme!