(vastine paikallislehdessä olleeseen toimittajan kommenttiin Kemijärven kotiseutumuseon toiminnasta)

Koti-Lappi -lehdessä 4.8.2016 esitettiin toimittajan voimakas arvostelu Kemijärven kotiseutumuseon toimintaa kohtaan. Onkin hyvä tarkastella kaikkea toimintaa aina kriittisesti ja ottaa oppia mahdollisista virheistä, jotta jatkossa voi onnistua paremmin. Kirjoituksen eräät väitteet vaativat kuitenkin oikaisua.

Kävijämääriä vertailtaessa tulee muistaa, että museolla on muutakin toimintaa kuin aukioloaikojen puitteissa tapahtuva museoon tutustuminen kesäisin. On pidetty esim. juhannusjuhlia, seuroja, yhteislauluiltoja jne. ja museota on vuokrattu juhlakäyttöön. – Kotiseutuyhdistys järjestää toimintaa muuallakin kuin museolla, esim. vanhan ajan vaatteiden muotinäytöksiä tai keväällä Kulttuurikeskuksessa pidetyn juhlan.

Yhteistyötä Kemijärven eri koulujen ja päiväkotien kanssa on tehty vuosien ajan, esim. säännöllisten koululaisvierailujen muodossa. Kemijärven lukion kanssa tehtiin yhteistyöprojektina elokuva ”Lupaus”, joka kuvattiin osin museon päärakennuksessa.

”Museoarkku”, jonka päällä raivaussahaa kerrottiin pidettävän, ei ole museoesine, vaan arkussa säilytetään käytössä olevia työkaluja.

Kemijärven kotiseutumuseota ylläpitää yksityinen kotiseutuyhdistys Kemijärven Kotikiekerö. Yhdistys saa jonkin verran tukea kaupungilta, mistä olemme kiitollisia. Muuten rahat on kerättävä pieninä puroina. Postikortit eivät ole mikään museon päämyyntiartikkeli, vaan suosituin tuote on vanhoista Kemijärven valokuvista koottu vuosikalenteri. Sitä monet lähettävät joulukortin asemasta ympäri maailmaa. Kalenterin myyntitulot käytetään kokonaisuudessaan museon hyväksi. Jos olisi enemmän rahaa, niin enemmän voisi toki museota markkinoida.

Kaikki yhdistyksen työ tehdään talkoovoimin. Kesäisin on palkattuja oppaita työssä, muuten työ on yksityishenkilöiden vapaaehtoisen toiminnan varassa. Ensi vuonna museolle rakennetaan juhlanäyttely Kemijärvestä itsenäisyyden ajan alussa, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Otamme kaiken palautteen nöyrin mielin ja kiitoksella vastaan. Kutsumme samalla uusia ihmisiä mukaan museon talkooporukkaan ja yhdistyksen toimintaan mukaan. Pienikin panos omasta ajasta on arvokas teko kotiseututyön hyväksi.

Kemijärven Kotikiekerö ry:n puolesta

Pekka Narkilahti
Janne Kaisanlahti