Monet Rovaniemen seurakuntalaiset ovat syvästi hämmentyneinä ottaneet vastaan tiedon, että kirkkoneuvoston enemmistö esittää uuden kirkkoherran valinnan ottamista pois seurakuntalaisten käsistä. Kirkkoneuvoston esityksen mukaan seurakuntalaisten sijaan valinnan tekisivät kirkkovaltuuston jäsenet.

Uusi kirkkolaki mahdollistaa kaksi valintatapaa – suoran tai välillisen vaalin. Kuten mm. lain valmisteluaineistosta käy ilmi, ensisijainen vaihtoehto on edelleen se, että seurakuntalaiset saavat itse kutsua oman paimenensa. Tuomiokapituli voi kuitenkin seurakunnan pyynnöstä tehdä päätöksen toissijaisesta vaalitavasta. Lähinnä tähän tilanteeseen tulisi päätyä silloin, kun kirkkoherranvaalissa äänestävien henkilöiden määrä on jäänyt vähäiseksi. Juuri tämä nimenomainen syy on mainittu lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessäkin.

Rovaniemen seurakuntaan tällainen esitys on täysin sopimaton. Aikaisemmat kirkkoherranvaalit ovat herättäneet suurta julkista keskustelua ja äänestysaktiivisuus on ollut huomattavasti korkeampi kuin monissa Etelä-Suomen seurakunnissa. Viimeksi kirkkoherran vaaliin osallistui 6881 seurakuntalaista. Tällaiselta joukoltako veisimme oikeuden oman paimenen valintaan?

On helppo esittää heittoja, että ”seurakuntalaiset äänestävät saarnataitojen perusteella” yms., mutta luullakseni vain harva äänestäjä tekee lopulta valinnan perinteisen vaalisaarnan johdosta. Ei meidän kirkkovaltuutettujen kannata kuvitella, että olemme niin paljon tavallisia seurakuntalaisia tietäväisempiä, että yksin meidän käsissämme syntyy paras valinta.

Kirkkoherranvaali on myös yksi tapa saada ihmisten mielenkiinto lisääntymään seurakunnan asioihin nähden. Valinnan keskittäminen pienelle piirille antaa puolestaan mahdollisuuden monenlaiseen ”pelin politikointiin” vaalin suhteen. Kun kirkosta eroamiset ovat valitettavasti viime aikoina kasvaneet, niin seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia pitäisi näissä oloissa pikemminkin lisätä eikä karsia.

Toivon, että voimme tehdä päätöksen uuden kirkkoherran valitsemisesta edelleen suoralla kansanvaalilla.